Perfeksjonisme hos små barn kan antyde OCD-risiko

Forskere fant at barn som har tendenser mot perfeksjonisme og overdreven selvkontroll, har dobbelt så høy sannsynlighet som andre barn til å utvikle obsessiv-tvangssykdom (OCD).

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Videre viste hjerne-skanninger tatt som en del av forskningen at perfeksjonister ofte hadde mindre volumer av hjernestruktur tidligere knyttet til OCD. Resultatene ble publisert i  JAMA Psychiatry.

«Å ha mye selvkontroll og å streve etter perfeksjon blir ofte betraktet av foreldre og samfunnet som godt fordi de kan eliminere feil, men overdreven selvkontroll og perfeksjonisme gir også et rødt flagg,»

det sier Kirsten E. Gilbert, studiens leder og forsker i barnepsykiatri ved Washington University School of Medicine. Videre sier hun;

«For ungdom og voksne er disse egenskapene forbundet med OCD og andre lidelser, som anoreksi og sosial angst. Vi har nå kunnet koble dette til OCD-risiko hos barn.»

OCD er en kronisk psykisk forstyrrelse som ofte involverer ukontrollerte, tilbakevendende tanker eller besettelser, som for eksempel en frykt for bakterier eller et behov for å ha ting i perfekt orden og atferd som at man føler seg opptatt av å gjenta om og om igjen, for eksempel håndvask, tvangs-telling eller gjentatte ganger kontroll av om dørene er låst.

Artikkelen fortsetter under.

Hvordan Omega 3 og hvilepuls kan påvirke mentale forst …

Gilbert sier at det er viktig å identifisere tilstanden så tidlig som mulig. Hvis svært små barn i faresonen kan identifiseres, kan det være mulig å gripe inn tidligere. Forskerne studerte 292 barn i alderen 4 og 5. I løpet av de neste 12 årene utviklet 35 OCD. Blant barn forskerne observerte overdreven selvkontroll og perfeksjonisme, var OCD-diagnose dobbelt så sannsynlig som blant de som ikke bryr seg så mye om å utføre en oppgave helt riktig.

Forskerne ba barna tegne en perfekt, grønn sirkel.  Å tegne en perfekt sirkel er vanskelig for nesten alle, men spesielt for små barn. Etter at de var ferdige med tegningen og vise sirkelen til forskeren, ville forskeren gi negativ tilbakemelding, og si at sirkelen «for liten» eller «for flat» og deretter si at de skulle prøve igjen. Etter 3 ½ minutter med negativ tilbakemelding ville forskerne innrømme at tilbakemeldingen var for hard, rose barnet og fortelle at alt var bra.

Gilbert og hennes kolleger evaluerte barnas atferd i videoer av forsøkene på å tegne perfekte sirkler. Forskerne vurderte intensiteten til et barns egen ytelsesovervåkning da barne forsøkte å gjøre en bedre jobb.

«Noen barn var veldig selvkritiske,»

sa Gilbert. Videre sa hun;

«Den overdrevne perfeksjonismen var den sterkeste spådommen for OCD senere.»

Artikkelen fortsetter under.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Seniorforsker Joan L. Luby, MD og Mae S. Ludwig, professor i psykiatri og direktør for universitetets Early Emotional Development Program, sa:

«I sin alvorligste form er OCD en svært invalidiserende lidelse. Derfor vil denne første identifiseringen av konkrete risikofaktorer i tidlig barndom åpne spennende nye muligheter for utforming av forebyggende tiltak. »

Etter hvert som barna ble eldre, hadde 152 av dem en serie på tre MR-hjerneskanninger de neste 10 til 12 årene. Forskerne fant at de som oppførte seg som perfeksjonister under sirkeloppgaven, også hadde mindre volumer av en hjernestruktur kalt den fremre cingulære cortex, en anatomisk funksjon i hjernen som tidligere har vært knyttet til OCD hos voksne. En annen av studiens forfattere, Deanna M. Barch, leder av Washington Universitys institutt for psykologisk og hjernevitenskap, og Gregory B. Couch professor i psykiatri ved den medisinske skolen, forklarte at en av de viktigste problemene som ligger bak tvangsmessige tanker og tvangsmessig atferd i OCD er et underskudd av kognitiv kontroll, særlig med den fremre cingulære cortex.

De fleste behandlinger for OCD involverer medisiner og psykoterapi. Hvis ubehandlet, kan tilstanden være kronisk og alvorlig.

Gilbert avsluttet med;

«En av mine interesser, ideelt sett, er å skape terapier rettet mot forebygging. Vi vil også se på rollen til foreldrene, fordi hvis en av disse barna har en forelder som alltid sier, «Det er ikke bra nok! Ja da kan du kan se hvordan dette problemet kan bli en negativ spiral.»

Les studien her

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.