Studie viser link mellom sprøytemidler og Parkinsons

En studie av University of Guelph har oppdaget hvorfor eksponering for plantevernmidler for noen øker risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Tidligere studier har funnet en sammenheng mellom to brukte kjemikalier (paraquat og maneb) og Parkinsons sykdom.

Nå har professor ved Institutt for molekylær og cellulær biologi Scott Ryan vist at lavnivå eksponering for plantevernmidler forstyrrer cellene på en måte som etterligner effekten av mutasjoner kjent for å forårsake Parkinsons sykdom. Studien ble publisert i tidsskriftet Federation of American Societies for Experimental Biology

Ryan sier;

Effekten av kjemikaliene sammen med en predisponering for Parkinsons sykdom øker risikoen for sykdom drastisk

Han fortsetter;

«Personer som er utsatt for disse kjemikaliene, har omtrent 250 prosent høyere risiko for å utvikle Parkinsons sykdom enn resten av befolkningen. 

Ryan ønsket å undersøke hva som skjer i denne utsatte delen av befolkningen som resulterer i at noen mennesker utvikler sykdommen.

Artikkelen fortsetter under.

I denne studien ble det brukt stamceller fra personer med Parkinsons sykdom som hadde en mutasjon i et gen som heter synuclein som er høyt forbundet med økt risiko for Parkinsons sykdom.

Ryan sier;

«Hittil var forbindelsen mellom plantevernmidler og Parkinsons sykdom hovedsakelig vært basert på dyreforsøk samt epidemiologisk forskning som viste økt risiko blant bønder og andre som var utsatt for landbruksprodukter, nå ser vi også hva som skjer i menneskelige celler.»

Ryan og hans team utviklet dopamin-produserende nevroner – de spesifikke nevronene som var berørt av Parkinsons sykdom – og eksponerte dem for de to kjemikaliene.

Ryan sier;

«Folk med en predisponering for Parkinsons sykdom er mer berørt av disse lavnivå eksponeringene av landbrukskjemikalier og derfor mer sannsynlig å utvikle sykdommen. Dette er en av grunnene til at noen som bor i nærheten av landbruksområder har høyere risiko.»

Ryan sa at funnene tyder på at vi må revurdere nåværende akseptable nivåer for disse to kjemikaliene.

Ryan avslutter;

«Denne studien viser at alle ikke er like, og sikkerhetsstandardene må oppdateres for å beskytte de som er mer utsatt og kanskje ikke engang kjenner til det.» 

NB: det er uklart for oss hvor mye som brukes av disse spesifikke stoffene som her er testet, i Norge i dag.

Les mer om studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? DELTA PÅ ET UFORPLIKTENDE INNTAKSMØTE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.