Studie viser at tarmmikrobiomet er relatert til hjertehelse

I studien publisert i International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, viste forskerne forholdet mellom tarmhelse og kardiovaskulær helse.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Forskerne Ryan Durk og Jimmy Bagley ved SF State Health Equity Research (HER) Lab ledet studien.

Durk rekrutterte 20 menn og 17 kvinner, hovedsakelig fra SF State campus, og testet deres kardiovaskulære tilstand på tredemølle. Han vurderte også kroppssammensetningen i laboratoriet, et luftforskyvningskammer som viser en persons fett og fettfri masse. Deltakerene skrev matlogger i syv dager og ga avføringstester på slutten av uken. Laboratoriet tok deretter DNA-tester for å analysere bakteriesammensetningen i prøvene. Forskerne undersøkte forholdet mellom bakterier som kalles firmicutes med en annen gruppe, bacteroides, som kan brukes for å måle generell tarmhelse og sammensetning.

Når epitelcellelaget i tarmen blir brutt så kan det oppstå en såkalt «lekk tarm». Du kan her lese om lekk tarm og sammenhengen med betennelser, inflammasjoner og autoimmunitet. Artikkelen fortsetter under.

Analysene viste at deltakerne med den beste kardiovaskulære helsa hadde en høyere firmicutes enn bacteroides ratio. Mens de fleste tarmbakterier kan være fordelaktige (til og med bacteroides i noen tilfeller), er firmicutes bakterier forbundet med metabolske biprodukter som forhindrer bakterier og f.eks ufordøyde matmolekyler i tarmen fra å lekke inn i kroppen.

Durk sa;

«Disse metabolske biproduktene bidrar til å styrke tarmbarrieren og bidrar til å forhindre lekk tarm syndrom,». 

Han sa videre.

«Vi vet nå at trening er avgjørende for å øke gunstige bakterier i tarmen.»

Ifølge Durk kan funn fra denne studien og andre studier om tarmmikrobiomet til slutt brukes til å lage individuelle treningsprogrammer for å forbedre tarm- og dermed menneskets helse. Han avsluttet;

«Vi er ikke der ennå, men dette bidrar til å skape et fundamentet.»

Durk, presenterte nylig sin forskning på American College of Sports Medicine (ACSM) sitt årsmøte i Minneapolis. Du kan lese hele studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? DELTA PÅ ET UFORPLIKTENDE INNTAKSMØTE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.