Eksponering for arsen, bly, kobber og kadmium knyttet til økt risiko for hjertesykdom

Omfattende studie viser at eksponering for arsen, bly, kobber og kadmium er knytta til økt risiko for kardiovaskulær sykdom og hjertesykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
I de senere år har eksponering for miljømessige toksiske metaller som arsen, bly, kobber og kvikksølv blitt et stort globalt helseproblem.
Artikkelen fortsetter under.

Studier viser at luftforurensning kan forårsake kognitiv svikt


Arsen og kadmium er for eksempel kjente kreftfremkallende stoffer, men det er økende kunnskap om at eksponering for giftige metaller kan være en uavhengig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom.
For å undersøke dette videre, har en internasjonal forskergruppe, ledet av Rajiv Chowdhury ved Universitetet i Cambridge, sett på resultatene av epidemiologiske studier som har sett på sammenhengen mellom arsen, bly, kobber, kadmium og kvikksølv med koronar hjertesykdom, hjerneslag og sammensatt kardiovaskulær sykdom.
De identifiserte 37 separate studier publisert med nesten 350 000 deltakere.
Eksponering for arsen ble funnet å være signifikant forbundet med en 23% større relativ risiko for koronar hjertesykdom og en 30% større relativ risiko for kompositt kardiovaskulær sykdom.
Artikkelen fortsetter under.

Er fisken i ferd med å bli giftig?


Eksponering for kadmium og kobber var også forbundet med økt relativ risiko for koronar hjertesykdom og kardiovaskulær sykdom, mens bly og kadmium var assosiert med økt relativ risiko for hjerneslag (henholdsvis 63% og 72%).
Forskernes funn understreker betydningen av miljømessige toksiske tungmetaller i økningen av global cardiovaskulær sykdom.
Forskerne sier;

Studien fremhever det potensielle behovet for flere verdensomspennende tiltak og strategier for å redusere eksponering selv i områder med relativt lavere gjennomsnittlig eksponeringsnivå, som for eksempel mange vestlige land.

Maria Tellez-Plaza ved Carlos III Health Institute i Madrid, og hennes kolleger, er enige om at metaller er en viktig, men forsømt kilde til helserisiko.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Forskrne avslutter med

«Siden metaller er assosiert med økt risiko for kardiovaskulær sykdom, selv ved relativt lave eksponeringsnivåer, vil befolkningsbrede strategier for å minimere eksponering ytterligere bidra til overordnet kardiovaskulær forebyggingsarbeid.»

Les mer her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.