Forskere knytter fiendeskap i parforhold til lekk tarm og betennelse.

Mennesker i parforhold som er preget av fiendtlighet har høyere sannsynlighet for å lide av lekk tarm, som frigjør bakterier i blodet og driver sykdomsfremkallende betennelser.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Dette er den første studien som belyser sammenhengen mellom dårlig ekteskap og dårlig helse, sier forsker Janice Kiecolt-Glaser, direktør for Institute for Behavioral Medicine Research ved Ohio State University Wexner Medical Center. Hun sier;

«Vi tror at dette daglige belastningen i ekteskapet, i hvert fall for noen mennesker, forårsaker forandringer i tarmen som fører til betennelse og potensielt sykdom,» 

Forskere ved Ohio State rekrutterte 43 sunne ektepar, undersøkte dem om deres relasjoner og oppfordret dem til å diskutere og forsøke å løse en konflikt som sannsynligvis vil provosere sterk uenighet. Vanskelige emner som penger og svigerfamilie.

Forskerne forlot parene alene for disse diskusjonene, gjorde video-opptak av de 20 minutters interaksjonene og senere så på hvordan paret kranglet. De kategoriserte deres verbale og ikke-verbale krangle-atferd, med særlig interesse i fiendtlighet, som dramatisk øyerulling eller kritikk av partner.

«Fiendskap er et kjennemerke for dårlige ekteskap – den typen som fører til negative fysiologiske endringer,»

det sa Kiecolt-Glaser, professor i psykiatri.

Så sammenlignet forskerne blodtrykket før krangelen med blodtrykket etter kranglen. Menn og kvinner som viste mer fiendtlig atferd under de observerte diskusjonene, hadde høyere nivåer av en biomarkør for lekk tarm. Tegnene på lekk tarm var enda større hos studie-deltakere som hadde spesielt fiendtlig samspill med ektefellen og en historie med depresjon eller annen mental forstyrrelse.

Tidligere studier har trukket sterke sammenhenger mellom dårlige ekteskap og helseproblemer.

«Ekteskapelig stress er spesielt sterkt stress, fordi partneren din typisk er din primære støtte, og i et urolig ekteskap blir partneren din viktigste kilde til stress,»

det sa Kiecolt-Glaser.

Forskning, inkludert noen studier tidligere utført på Ohio State, har vist at ekteskapelig uenighet kan redusere sårheling og øke risikoen for betennelsesrelaterte sykdommer, inkludert depresjon, hjertesykdom og diabetes.

Den nye Ohio State-studien har som mål å søke etter en biologisk mekanisme for å forstå hvorfor det kan være slik.

Ved å lete etter tilstedeværelsen av en biomarkør assosiert med bakterier i blodet, var forskerteamet i stand til å finne tegn på lekk tarm, en fortsatt lite forstått tilstand der tarmens slimhinne eller tarmbarriere blir mer permeabel, noe som gjør det mulig å frigjøre delvis fordøyd mat og bakterier inn i blodet.

Artikkelen fortsetter under.

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIM …

Deltakerene varierte i alderen fra 24 til 61 år og hadde vært gift i minst tre år. Parene var også en del av en annen Ohio State-studie som ser på hvordan samspillet mellom ekteskapelig fiendtlighet og depresjon kan føre til fedme.

I leaky-gut-studien fant forskerne en sterk, betydelig sammenheng mellom fiendtlighet og biomarkøren LBP, som indikerer tilstedeværelsen av bakterier i blodet. Og det var en sterk sammenheng mellom den biomarkøren og bevis på betennelse.

Sammenlignet med deltakere med lavest LBP, hadde de med høyeste LBP 79 prosent høyere nivåer av C-reaktivt protein, den primære biomarkøren for betennelse.

Forskerne så også på flere andre etablerte inflammatoriske markører. De fant bevis på at biomarkørene for lekk tarm korresponderte med økt inflammasjon.

Videre var fiendtlig atferds effekt på potensielt problematisk biomarkøraktivitet i blodbanen mer signifikant hos de deltakerne som hadde en depresjonshistorie.

«Depresjon og et dårlig ekteskap – gjorde virkelig ting verre,»

det sa Kiecolt-Glaser. Og videre at;

«Dette kan gjenspeile vedvarende psykologisk og fysiologisk sårbarhet blant mennesker som har lidd av depresjon og andre mentale forstyrrelser.»

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Michael Bailey, forsker som en del av Ohio State Institute for Behavioral Medicine Research og Research Institute på Nationwide Children’s Hospital, sa at det er en etablert sammenheng mellom stress, det sympatiske nervesystemet og endringer i mikrober i tarmen. Han sier;

«Med lekk tarm, blir barrieren og strukturer som vanligvis er veldig effektive til å holde den ufordøyde maten inni tarmen vår, mindre effektiv,»

Og bakterier i blodet som driver opp betennelser kan også potensielt bidra til dårligere mental helse, noe som skaper en plagsom spiral, sa Bailey.

Forskerne påpekte at betennelse øker med alderen og at gjennomsnittsalderen i Denne studien var 38, noe som kan bety at resultatene ville være enda dypere hos eldre mennesker. Forandringer i livsstil som kan bidra til redusert risiko for tarmrelatert betennelse inkluderer blant annet dietter og probiotika.

Les mer om studien her. 

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.