Forskere mener grønn stær, glaukom, kan være en autoimmun sykdom

Uventede funn viser at kroppens eget immunforsvar ødelegger netthinne-cellene på øyet.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

En ny studie finner at glaukom eller grønn stær kan være en autoimmun lidelse, drevet av T-celler som retter seg mot proteiner i netthinnen. Oppdagelsen antyder at det kan være mulig å utvikle nye behandlinger for tilstanden ved å blokkere den autoimmune aktiviteten.

Disse resultatene gir overbevisende bevis for at glaukomatisk nevrodegenerasjon er drevet delvis av T-celler som er pre-sensibilisert ved eksponering for mikroflora.

Dette viser en ny studie fra MIT og Massachusetts Eye and Ear, hvor de har funnet at glaukom faktisk kan være en autoimmun lidelse.

Artikkelen fortsetter under

Øyets eget viktige bakterieflora

Glaukom, en sykdom som berører nesten 70 millioner mennesker over hele verden, er noe av et mysterium til tross for den  store utbredelsen. Sykdommens opprinnelse har ikke vært kjent – Hvor retina, netthinnen, og den optiske nerven kan føre til blindhet.

I en studie på mus viste forskerne at kroppens egne T-celler er ansvarlige for den progressive retinale degenerasjonen man ser ved glaukom. Videre synes disse T-cellene å bli primet for å angripe retinalnevroner som følge av tidligere interaksjoner med bakterier som normalt lever i kroppen vår.

Oppdagelsen antyder at det kan være mulig å utvikle nye behandlinger for glaukom ved å blokkere denne autoimmune aktiviteten,

sier forskerne.

«Dette åpner for en ny tilnærming til å forebygge og behandle glaukom,»

det sier Jianzhu Chen, en MIT professor i biologi,  og medlem av MITs Koch-institutt for integrerende kreftforskning, og en av forfatterene av studien som ble publisert i Nature Communications.

Dong Feng Chen, professor ved Harvard Medical School er også en del av forskerteamet.

Artikkelen fortsetter under.

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIM …

I dag er fleste behandlinger fokusert på å senke trykket i øyet. Men hos mange pasienter forverres sykdommen selv etter at trykket vender tilbake til det normale. I studier på mus fant Dong Feng Chen den samme effekten.

«Det førte oss til tanken om at denne trykkendringen måtte utløse en progressiv prosess, og det første som kom til tankene er at det må være et immunrespons,» 

For å teste den hypotesen, så forskerne på immunceller i retina av disse musene og fant at T-celler faktisk var der. Dette er uvanlig fordi T-celler er normalt blokkert fra å komme inn i netthinnen, ved et tett lag av celler som kalles blod-retina-barrieren, som skal undertrykke betennelse i øyet. Forskerne fant at når trykket går opp, er T-celler på en eller annen måte i stand til å komme gjennom denne barrieren og inn i netthinnen.

Normalt bør T-celler ikke rette seg mot proteiner produsert av verten, men forskerne mistenkte at disse T-cellene tidligere hadde vært utsatt for bakterielle proteiner.

Forskerne vendte seg da til menneskelige pasienter med glaukom og fant at disse pasientene hadde fem ganger det normale nivået av T-celler som er spesifikke for noen proteiner, noe som tyder på at det samme fenomenet også kan bidra til sykdommen hos mennesker. Forskernes studier så langt tyder på at effekten ikke er spesifikk for en bestemt stamme av bakterier.

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Et spørsmål forskerne planlegger å studere videre er om andre komponenter i immunsystemet kan være involvert i den autoimmune prosessen som driver glaukom og grønn stær. De undersøker også muligheten for at dette fenomenet ligger til grunn for andre nevrodegenerative lidelser, og ser etter ny behandling.

«Det vi lærer fra øyet kan også brukes til andre hjernesykdommer, og kan til slutt hjelpe oss med å utvikle nye metoder for behandling og diagnose «, 

avslutter forskerne.

Les artikkelen i Nature Communications her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.