Hvordan giftstoffer fra soppen Candida driver inflammasjon.

Ny studie publisert i Science viser hvordan giftstoffer fra soppen Candida setter immunforsvaret i alarmberedskap.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

For kort siden publiserte forskere en studie i Nature som for første gang  identifiserte giftstoffet Candidalysin i det opportunistiske patogenet Candida albicans. Dette toksinet viser studien at skader epitelcellenes membraner og aktiverer epithelial immunitet.

Artikkelen fortsetter under

C. albicans-stammer som mangler dette toksinet, aktiverer ikke eller ødelegger epitelceller i dyremodeller av mukosal infeksjon.

Nå viser også forskerne hvordan dette toksinet skaper inflammasjon.

Epitelcellene eller tarmbarrieren er det tynne laget av celler som dekker hele tarmoverflaten vår. Epitelceller er cellelaget som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler. Cellene kan ligge i ett eller flere lag. Som dekkepitel danner cellene en beskyttelse mot omgivelsene, som for eksempel bakterier, uttørring og solstråler.

Artikkelen fortsetter under.

Overveldende mengde ny forskning viser hvordan sopp kan …

Den nye studien publisert i Science viser hvordan C. albicans kan endre form fra gjær til hyphal form når den fester seg til i munnslimhinnen. Når soppen fester seg til epitelcellene og endrer form til den invasive hyphalstadiet, hvor den gror lange «tråder eller haler» som trenger inn i selve cellelaget, og påfører celle-laget stor skade. Det er da immunforsvaret blir trigget på flere ulike måter som kan gi en kraftig inflammasjon.

Overgangen fra gjær-foremen til hyphal form har vist seg å være essensiell for C. albicans invasjon av epitelceller og fører til barriereskade. Og nå vet vi at Candidalysin, peptidtoksinet utskilt av C. albicans hyphae, er en avgjørende faktor for hvordan immunforsvaret blir aktivert.

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Samlet sett viser forskerne hvordan Candidalysin virker som et farsignal under invasjonen av hyphae gjennom epitelet, og fremmer skader som utløser en beskyttende medfødt IL-17-mediert antifungal immunitet. Interleukin 17 er et proinflammatorisk cytokin. Cytokiner formidler signaler mellom cellene.

Mennesker utsettes konstant for denne potensielt sykdomsfremkallende, patogene  soppen – og de siste årene har det blitt gjort store fremskritt i forståelsen av hvordan denne soppen kan skape kraftige inflammasjoner. Tidligere har forskere vist at det er klare sammenhenger mellom inflammatoriske tarmsykdommer, autoimmune sykdommer og flere psykiske lidelser – og soppen Candida Albicans.

Du kan lese studien i Science her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.