Hvordan periodisk drikking påvirker oksytocin og menneskers helse.

Forskning viser at «tørstfølelsen» kan aktivere hormonet for «tillit og kjærlighet» oksytocin, samtidig som produksjonen av stresshormonet kortisol reduseres.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Når man ser et vannhull i tørkeperioden i Afrika, er det overraskende å se at så mange dyr deler den samme plassen uten synlige tegn på angst, stress eller aggresjon.

Selv om vannhullene er de foretrukne drikkevannskildene til store rovdyr, deles vannhullene med dyr av alle størrelser og former, inkludert elefanter.

Ny forskning viser at de forstyrrelsene som fører til «tørstfølelsen» ikke bare aktiverer bestemte stoffer som regulerer vann- og mineralbehehovet, men også tillit og kjærlighets- hormonet oksytocin. Samtidig som produksjonen av stresshormonet kortisol reduseres.

Artikkelen fortsetter under.

Sinte folk er kanskje ikke så smarte som de tror de er, viser forskning

Varmt klima, tørke og økt svette, aktiverer også spesifikke oksytocin-produserende deler av hypothalamus, akkurat som amming gjør hos mor og spedbarn. Forskerne mener dette systemet som aktiverer tillit og trygghet skyldes at alle dyr er avhengige av vann, mens type mat er artsspesifikk.

Forskernes hypotese;

regulering av drikkevaner gjennom periodisk drikking, altså at man drikker større mengder over en kort periode, kan øke oksytocin-signalering, forbedre menneskelig tillit og bedre helsa ved nedregulering av stressaktivitet og inflammatorisk aktivitet i immunsystemet.

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Periodisk drikking bør defineres som at man  ikke ville drikke mindre mengde, men heller sjeldnere. Og det er slik at alle dyr, men også nyfødte mennesker oppfører seg. Det er den sistnevnte gruppen, altså nyfødte, som trolig er den eneste gruppen mennesker med en normal væskehemostase.

Les artikkelen her

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.