Hvorfor forurenset luft kan være en trussel mot nyrene

Av de mange veldokumenterte risikoene med skitten luft er en potensiell fare mindre kjent: kronisk nyresykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Det er veldokumentert at forurenset luft øker risikoen for åndedrettsproblemer som astma, samt organbetennelse, forverring av diabetes og andre livstruende tilstander. Men ny forskning tyder på at luftforurensning også kan drive utviklingen av kronisk nyresykdom, som oppstår når en persons nyrer blir skadet eller ikke kan filtrere blodet på en god nok måte.

Studien ble publisert i PLOS ONE og gjennomført ved University of Michigan.

«På samme måte som røyking, inneholder luftforurensning skadelige giftstoffer som kan påvirke nyrene direkte,»

det sier Jennifer Bragg-Gresham, M.S., Ph.D., Michigan Medicine epidemiolog og leder for studien. Videre sier hun;

«Nyrer har et stort volum blod som strømmer gjennom dem, og hvis noe skader sirkulasjonssystemet, vil nyrene være de første som blir affektert.»

Artikkelen fortsetter under.

Forskere finner DDT-autisme link

Personer med diabetes, fedme, høyt blodtrykk eller hjertesykdom har økt risiko for å utvikle nyresykdom. Mennesker i risikogruppen som bor i tungt befolkede eller forurensede områder, bør ta forholdsregler, sier Bragg-Gresham.

Luftforurensning inneholder små mikropartikler, eller PM2.5, som er en cocktail av mikroskopiske partikler. Fordi disse partiklene er nesten vektløse, kan de holde seg lenger i luften, slik at mennesker uunngåelig inhalerer dem regelmessig uten å vite det. PM2.5 kan føre til alvorlige helseeffekter ved innånding ofte.
Ved å gjennomgå en stor mengde helsedata og luftkvalitetsdata fra sentrene for sykdomskontroll og forebygging i USA, fant studiens ledere en positiv sammenheng mellom nyresykdom og PM2.5-konsentrasjon.
Rajiv Saran, en nevrolog ved Michigan sier:

«Hvis du ser på områder som er tungt forurenset i forhold til mindre forurensede områder, vil du finne mer kronisk nyresykdom.»

Dessverre er PM2.5 nesten umulig å unngå.

Vi møter luftforurensning ved mange vanlige dagligdagsaktiviteter, som matlaging og kjøring. Andre bidragsytere er røyking, brent tre og kull, sprayprodukter, husholdningsapparater og, kanskje de mest åpenbare; industri- og kjøretøyutslippene.

Luftforurensning inneholder også tungmetaller som bly, kvikksølv og kadmium, som alle er kjent for å påvirke nyrene negativt.

Denne studien har også undersøkt flere tidligere studier på området, blant annet en gjennomført ved utvalgte kullgruveområder i Appalachia som fant en 19 prosent høyere risiko for nyresykdom blant menn og en 13 prosent høyere risiko hos kvinner sammenlignet med dem som bodde i fylker med ingen gruvedrift.

Selv om mange utslipp har gått ned, mener forskerne imidlertid at det fortsatt er viktig å ta forholdsregler når man blir utsatt for luftforurensning, spesielt for personer som har eksisterende helsemessige utfordringer eller som bor i en tett befolket eller forurenset by.

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Forskerne sier videre;

«I tungt forurensede områder, bør du vurdere å bruke maske som dekker nesen og munnen, begrense antall timer utendørs og begrense lange reiser og lang tid med mye trafikk, og legger til at risikoen bør tas alvorlig.

Forskerne avslutter med en advarsel;

«Mange mennesker ser ikke alvorlighetsgraden av luftforurensning fordi den ikke synlig, men det betyr ikke at det er noe mindre viktig for helsen din.»

Les studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.