Kan den essensielle oljen Copaiba dempe og lindre betennelse?

Salget av den essensielle oljen Copaiba øker voldsomt i USA, delvis fordi mer enn 54 millioner amerikanere lider av leddgikt. Vi ser på hva forskerne sier.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Den tradisjonelle måten å behandle leddgikt på inkluderer medisiner som ikke er uten bivirkninger, som magetrøbbel, hjerne og hjertesymptomer. Mange mener at Copaiba kan være en mulig alternativ behandling – og salget øker noe voldsomt.

Flere rotte- og musestudioer tyder på en antiinflammatorisk virkning. Forskere publiserte i 2017 en studie hvor resultatene tyder på at behandling med Copaiba induserer nevrobeskyttelse ved å modulere inflammatorisk respons etter akutt skade på sentralnervesystemet.

En annen ny studie undersøkte virkningen av Copaiba på systemisk inflammasjon, oksidativ status og levercellemetabolisme hos rotter med leddgikt. Resultatene viser at oljen har systemiske anti-inflammatoriske og antioksidant-effekter hos rotter med leddgikt. De så samtidig antydninger til skader i levercellemetabolismen og morfologien.

Artikkelen fortsetter under

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIM …

Samlet sett er antall studier om bruk av Copaiba til behandling av inflammatorisk artritt, leddgikt, begrenset til grunnforskning, dyreforskning og ukontrollerte kliniske observasjoner hos mennesker.

Forskere fra Florida Atlantic University mener at randomiserte forsøk er nødvendig for å finne ut om behandling med Copaiba er effektivt eller ikke. Forskerne fra Florida har gått gjennom forskningen på leddgikt i deres studie publisert i tidsskriftet Integrative Medicine.

«I flere studier har individer med ledsmerter og betennelser som brukte copaiba rapportert gunstige resultater. Dette er lovende…»

det sier Charles H. Hennekens, MD, Dr.PH og Professor, og leder for studien. Videre sa han.

«Copaiba er en essensiell olje som brukes lokalt med lite eller ingen bivirkninger, men det er utilstrekkelig med bevis for at det reduserer smerte og betennelse hos pasienter med leddgikt,»

Den medisinske bruken av Copaiba dateres tilbake til 1500-tallet da indianere fra Brasil brukte det som folkemedisin. I dag produserer Brasil omtrent 95 prosent av denne oljeharpiksen, og eksporterer mer enn 500 tonn hvert år.

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

«Grunnforskning har antydet mekanismer for denne essensielle oljen ved behandling av inflammatorisk leddgikt,»

sier Hennekens.

Til tross for de lovende resultatene konkluderer Florida-forskerne med at totaliteten av kunnskapen om copaiba essensiell olje er for utilstrekkelig for å bedømme enten fordelene eller risikoen for lindring av smerte og betennelse ved leddgikt.

Les mer om studien til Florida-forskerne her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.