Studier viser at luftforurensning kan forårsake kognitiv svikt

En trio av forskere fra Beijing Normal University, Yale University og Peking University har funnet en sammenheng mellom luftforurensning og kognitiv svikt.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Studien ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

De fleste vet at luftforurensning kan forårsake fysiske plager, spesielt i lungene, men nye funn tyder på at det også kan forårsake mental skade. I denne nye studien har forskerne bygget på funnene fra andre studier som har antydet at luftforurensning kan forårsake kognitiv svikt.

Artikkelen fortsetter under.

Hvorfor forurenset luft kan være en trussel mot nyrene

Studien besto i å utføre matte og muntlig testing av 25.000 mennesker som bor i 162 fylker i Kina og deretter sammenligne disse resultatene med luftforurensningsgrad. Forskerne bemerket at testene ble gitt til mennesker av begge kjønn fra tenåringer til eldre mennesker.

Forskerne fant at deltakerne med høye nivåer av forurensning scorer lavere etter hvert som folk blir eldre. De fant også at den største effekten var hos menn, spesielt de med mindre utdanning. Forskerne tror at dette sannsynligvis er fordi mindre utdannede menn i høyere grad jobber utendørs og dermed er mer utsatt for forurenset luft. De bemerker også at det faktum at nedgangen var progressiv over tid, er en sterk indikator på at luftforurensning er årsaken, i stedet for andre kilder.

De foreslår at deres funn gir ytterligere tyngde bak forståelsen av langsiktig eksponering for luftforurensning – noe som medfører en nedgang i kognitive evner. De fant også klare funn på en økning i frekvensen av neurodegenerative sykdommer.

Forskerne anerkjenner at de ikke vet hvordan forurensning forårsaker kognitiv svikt, men mener at det trolig har en sammenheng med et hvitt belegg på hjernen.

Artikkelen fortsetter under.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Det er heller ikke klart hvilke luftforurensningsbestanddeler som ligger til grunn for den kognitive nedgangen. I undersøkelsen testet forskerne bare for nitrogen, svoveldioksid og partikler mindre enn 10 mikrometer i diameter. Det er utelatt et helt segment av muligheter, inkludert karbonmonoksid, ozon og større partikler.

Les hele studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.