Forskere viser at periodisk spising kan gi store helsegevinster

Forskerne viser at ved å spise i et 10-timers vindu kan man overstyre sykdomsfremkallende genetiske defekter og opprettholde god helse. Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi … Continue reading Forskere viser at periodisk spising kan gi store helsegevinster […]

Read More…