fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan kvikksølv fra mat kan gi lekk tarm, som igjen kan føre til autoimmun sykdom

Det begynner nå å bli en betydelig kunnskapsmengde for både hvordan kvikksølv i tarmen kan gi lekk tarm og igjen hvordan lekk tarm kan føre til autoimmun sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
En studie gjennomført av spanske forskere viste at kvikksølv (metylkvikksølv og timerosal) forårsaket tarmepitel-celle-skade og makromolekyl-lekkasje gjennom thiol-redox dysregulering og oksidativ stress. Funnene understreker betydningen av endret cellulær funksjon ved tarmepitelet ved eksponering for kvikksølv. Tarm-permeabilitet, karakterisert som lekk tarm syndrom, er en gastrointestinal tilstand som kan føre til betennelse og endret immunrespons.
«Tight Junction» er avgjørende for  regulering av paracellulær transport av molekyler for tarmepitelet. Kvikksølv, både som uorganiske og organiske former, har blitt identifisert som et alvorlig miljøforurensende stoff og med helserisiko, skriver forskerne.
Studien viser at kvikksølvarter øker permeabiliteten i tarmen ved konsentrasjoner som ligner de som finnes i mat. Og at den økte permeabiliteten kan påvirke barrierefunksjonen i tarmepitelet.
En annen studie viser etter en rekke eksperimenter  viser hvordan kvikksølv i ulike former genererer reaktivt oksygen og/eller nitrogenarter og en signifikant reduksjon i innholdet av glutation. Denne ubalansen kan være årsaken til lipid-peroxidasjonen observert etter kort eksponeringstid. Slike spenningsforhold fører til en modulering av stressproteiner, intercellulære tight-junction proteiner og tumornekrosefaktor-alfa-ekspresjon og til en omfordeling av F-aktin og ZO1-protein.
Forskerne konkluderer med at dette er faktorer som kan være en del av årsaken til økningen i permeabiliteten i de differensierte cellene observert ved konsentrasjoner av kvikksølv som ligner de som finnes i mat (0,5-1 mg / l).
De skriver også at økningen i permeabilitet kan gi en forringelse av barrierefunksjonen i tarmepitelet.
Hvordan lekk tarm kan føre til Autoimmunitet og andre kroniske sykdommer ble allerde i 2009 publisert i Scientific American. Artikkelen fortsetter under.

Den verdenskjente forskeren Alessio Fasano forklarer autoimmunitet og lekk tarm i Scientific American


Nylig ble dette igjen publisert bredt gjennom en stor studie publisert i Science.
Artikkelen fortsetter under.

Vi ser her på noen muligheter vi kan ha for å avgifte kroppen fra disse giftstoffene.

Media har den senere tiden skrevet om de bekymringsverdige nivåene av tungmetaller i fisk. Samt at stadig flere forskere er bekymret for hva kombinasjonen av giftstoffer i fisk og blant annet sprøytemidler gjør med helsa vår – den såkalte cocktail effekten. Flere anerkjente forskere både i Norge og Danmark mener myndighetene ikke tar denne faren på alvor – og at dette er en helserisiko for oss.
Hvordan kan vi beskytte oss oss mot et stadig “giftigere” miljø? Kanskje det i like stor grad som å unngå giftstoffene – er viktig å hjelpe kroppens eget avgiftningssystem.
To amerikanske forskere har spesialisert seg på avgiftning av giftstoffer, med svært ulike tilnærminger. Andrew Cutler har utviklet en metode for å avgifte tungmetaller mens Amy Yasko har utviklet en metode for å styrke kroppens eget avgiftningssystem.
Andrew Cutler, Ph.D, BS
Den kanskje mest kjente innenfor spesielt kvikksølvavgiftning er amerikanern Andrew Cutler. Han har en PhD i kjemi fra Princeton, en BS i fysikk fra University of California og autorisert profesjonell kjemisk ingeniør. Hans forskning har ført til en rekke publikasjoner innen kjemi og også andre vitenskaplige områder
Han har også engasjert seg i omfattende selvstudier innen biokjemi og medisin på grunn av ulike egne helseproblemer som samler seg i et ødeleggende «mysteriesyndrom» hans leger ikke kunne kurere – eller til og med diagnostisere – i en lang periode. Han valgte derfor å forske på sin egen helsetilstand.
Cutler har skrevet boken «Amalgamsykdom: Diagnose og behandling» som gir et omfattende bilde av kvikksølvforgiftning. Boken diskuterer hvordan du finner ut om du har kvikksølvforgiftning, hva du skal gjøre med det, hvordan du får hjelp og hvordan du skal samarbeide med legene.
Artikkelen fortsetter under.

Cutler, som dessverre døde i 2017, uttalte;

Jeg var veldig heldig da jeg ble syk. Ikke heldig å bli syk! Det var en forferdelig opplevelse! Men jeg var heldig å ha fått akkurat den rette utdanningen før jeg trengte den – nær nok til medisin for å kunne lese lærebøker, men ikke nær nok til å dele alle myter og være sikker på tingene «alle vet». .
Jeg lærte ikke bare hvordan jeg skulle bli bedre. Jeg lærte også hvor mye folk lider av denne forferdelige tilstanden. Jeg lærte hvor dårlig forstått kvikksølvforgiftning er. Jeg skrev denne boken slik at folk kunne starte med den beste informasjonen jeg kunne finne. Slik at fremtidige ofre for kvikksølvforgiftning ikke trenger å lide unødvendig fordi ingen virkelig vet hva de skal gjøre. Jeg skrev denne boken for å hjelpe deg med å bli frisk.

Du kan lese mer om Cutler og hans publikasjoner her.
Amy Yasko, Ph.D, NHD, AMD, HHP, FAAIM
Dr. Yasko var i mange år knyttet til mange av de mest anerkjente forskningsinstitusjonene i USA hvor hun var spesialist på DNA/RNA. Den senere tiden har hun skrevet en rekke bøker om sammenhenger mellom autisme og blant annet giftstoffer. Hun beskriver i sine bøker hvordan man ved hjelp av epigenetikk påvirker og styrker kroppens eget avgiftningssystem.
Amy Yasko har omfattende kompetanse og erfaring innen biokjemi, molekylærbiologi og bioteknologi. I tillegg har hun betydelig forsknings og klinisk erfaring. Hun er spesielt kjent for sitt arbeid med DNA og RNA – og det som nå omtales som Epigenetikk.
Amy Yasko mener blant annet giftstoffer og kroppens evne til å avgifte er sentralt i utvikling av kronisk sykdom. Og hun har de senere årene utgitt en rekke bøker hvor hun skriver om metoder man blant annet kan benytte for å bedre kroppens egen evne til å avgifte toksiner og giftstoffer.
Artikkelen fortsetter under
Norsk forsker advarer i et intervju med Morgenbladet mot norsk fisk

Amy Yasko sier selv;

«Dette programmet hjelper deg å forstå en sentral mekanisme i kroppen din, en mekanisme som er direkte relatert til en rekke helsemessige forhold, en mekanisme som etter min mening er nøkkelen til liv og helse. Jeg tror personlig at hvis denne mekanismen ikke fungerer eller er alvorlig kompromittert, så er at det uforenlig med evnen til å overleve. Det er så viktig at jeg mener at Metyleringssyklusen er for helsen din, barna dine, barnebarnene dine, dine foreldre og besteforeldre.»

Som en av de aller mest anerkjente ekspertene innen DNA/RNA-basert diagnostikk og terapi, arbeidet hun i mange av de mest anerkjente forskningsmiljøene i mange år. Hennes fokus på RNA begynte for mer enn 30 år siden da hun isolerte RNA fra transformerte celler ved Strong Memorial Hospital Cancer Center. Hun var medforfatter av en av de første studiene i den prestisjetunge publikasjonen Cell som omhandlet RNA og kreft. Senere arbeidet hun videre med RNA ved Yale Medical Center. Dr. Yasko fungerte som forskningsdirektør ved Kodak IBI som utvikler molekylære verktøy som selges over hele verden for diagnostiske og forskningsformål.
Artikkelen fortsetter under nyhetssaken
Se TV-Helse sitt intervju med den tidligere autisten, Tim. 

Som leder og eier av flere bioteknologiselskaper, inkludert Biotix DNA og Oligos utviklet hun den første lavkost DNA syntetiserer og var oppfinner på en rekke patenter som etablerte nye kjemikalier og applikasjoner ved bruk av DNA- og RNA-baserte terapeutiske midler.
Etter hvert flyttet Dr. Yasko sitt fokus fra bioteknologi for å konsentrere seg mer intensivt på naturlig medisin. Hennes tilnærming til å håndtere komplekse tilstander som autoimmune sykdommer,  autisme, kronisk utmattelsessyndrom og andre nevrologiske problemer er å bruke sin kunnskap om molekylærbiologi og biokjemi og anvende den ved bruk av urter og kosttilskudd.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Dr. Yasko har talt på konferanser som New York Academy of Science, er oppført i Who’s Who in Women, har mottatt CASD-prisen for RNA-forskning i autisme og har utgitt nær sytti artikler og mange bøker relatert til både DNA / RNA.. Les mer om Dr Yasko her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.