fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan miljøgifter påvirker tarmbakteriene og mikrobiomet

Studie publisert i Nature publikasjon viser hvordan miljøgiftene påvirker mikrobiomet og potensielt kan føre til sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Endringer i mikrobiotasammensetningen (kalt dysbiose) er forbundet med ulike vanlige metabolske og immunforsvarstilstander, inkludert fedme, inflammatorisk tarmsykdom, diabetes, leversykdommer, Crohns sykdom, kolorektal kreft, allergi m.fl.
Studien publisert i Nature publikasjonen Biofilms and Microbioms peker på at syntetiske kjemikalier som brukes i ulike industrier og landbruksproduksjon, fører til utbredt forurensning av miljøet, og deres virkninger på menneskers helse er blitt et globalt problem.
Artikkelen fortsetter under.

I studien utført av franske og engelske forskere peker de på at økende kunnskap indikerer at eksponering for disse miljøkjemikaliene er en av flere miljøfaktorer som bidrar til utviklingen av mange helsetilstander. In vitro, in vivo og epidemiologiske studier har for eksempel koblet menneskelig eksponering for hormonforstyrrende kjemikalier til fedme, metabolsk syndrom og type 2 diabetes.
Det har imidlertid vært uklart hvordan mikrobene i tarmen og miljø-kjemikalier interagerer i den gastrointestinale kanalen (GI). Forskerne skriver at disse interaksjonene er svært relevante for menneskers helse. De viser også til at det i en nylig gjennomgang ble det antydet at GI-mikrober kan påvirke fedme og diabetes ved å endre absorpsjon, disposisjon, metabolisme og utskillelse av miljøkjemikalier.
I denne nye studien har forskerne til hensikt å beskrive hvordan miljøkjemikalier og GI-mikroorganismer kan interagere og å evaluere den toksikologiske relevansen av disse interaksjonene.
Miljøkjemikalier og mikrobiotiske mikroorganismer interagerer via flere mekanismer:

Nature publications
Nature publications

(a) Miljøkjemikalier som ikke blir absorbert kan metaboliseres direkte av GI mikrobiota og trenge gjennom tarmbarrieren og laget med epithelceller.
(b) Miljøkjemikaliene kan absorberes fra GI-kanalen, og transporteres gjennom blodet til leveren for avgiftning. Leveren kan oksidere miljøgiftene, danne konjugater med glukuronsyre, sulfat eller glutation som kan utskilles i gallen. De kommer deretter inn i tarmen igjen der mikrobiota-metabolisme kan finne sted. Mikrobiota-mediert dekonjugering av metabolitter som tidligere er konjugert av leveren, kan regenerere den originale miljøgiften eller danne nye toksiske metabolitter.
(c) Miljøkjemikalier kan også forstyrre sammensetningen av GI mikrobiota, vekst av ugunstige mikrober og trenge ut gunstige mikrober – noe som kan føre til skadelige helse-konsekvenser for oss.
(d) Miljøgiftene kan også endre den metabolske aktiviteten til tarmkanalens mikrobiota, noe som kan påvirke aktiviteten til endogene metabolitter eller toksisiteten til andre giftstoffer som er avhengige av tarmbakterier for deres metabolisme.
Artikkelen fortsetter under
Norsk forsker advarer i et intervju med Morgenbladet mot norsk fisk

Litteraturen indikerer at tarmmikrober har en omfattende evne til å metabolisere miljøkjemikalier som kan klassifiseres i fem kjerne-enzymatiske familier utvetydig involvert i metabolismen av minst 30 miljøgifter. Og det er tydelige tegn på at bakterieavhengig metabolisme av miljøgifter modulerer påvirkningen for helsa vår.
Omvendt har miljøforurensninger fra ulike kjemikalier vist seg å endre sammensetningen og / eller den metabolske aktiviteten til tarm-bakterier, noe som kan være en viktig faktor som bidrar til å forme individets mikrobiom, altså individets sammensetting av mikrober.
Forskerne skriver at de fysiologiske konsekvensene av disse endringene ikke har blitt undersøkt godt nok enda, men kjemikalienes påvirkning på tarmbakteriene vil trolig bidra til deres toksisitet.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

De avslutter med å konkludere med at det nå er et stort bevismateriale som tyder på at tarmmikrobiota er et stort, men undervurdert element som må vurderes for å fullstendig vurdere toksisiteten til miljøforurensninger.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.