fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Kroniske sykdommer drevet av metabolsk dysfunksjon

Ny viktig forskning viser at kroppens naturlige helbredelsessyklus blir ødelagt, slik at tilstander som kreft, diabetes, autisme og nevrologiske tilstander kan utvikle seg.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Det er svært interessant ny kunnskap fra en ledende forsker ved et av de ledende medisinske institusjonene i USA. De skriver at når det gjelder kronisk sykdom så har behandlinger basert på prinsippene for akuttpleiemedisin vist seg lite nyttig, og kan til og med forårsake skade og gi uønskede bivirkninger. I den svært omfattende studien beskriver forskerne både mulige årsaksaker og behandling.

Autoimmune sykdommer og mange kroniske sykdommer kan potensielt kureres.

På samme måte som Harvard forskeren Alessio Fasano, så beskriver også denne studien hvordan man potensielt kan helbrede Autoimmune Sykdommer.
Artikkelen fortsetter under.
Les hvordan Harvard forskeren forklarer autoimmune sykdommer.

Harvard professor Fasano: Autoimmune sykdommer kan helbredes


Professor ved University of California Robert K. Naviaux, MD, PhD, sier; 

Ved kronisk sykdom er den opprinnelige utløserhendelsen ofte langt tilbake i tid, og er muligens ikke lenger til stede. En økende mengde bevis viser at de fleste kroniske sykdommen er forårsaket av den biologiske reaksjonen på en form for skade, og ikke den opprinnelige skaden.

og videre sier han;

Stadig flere studier støtter konklusjonen om at hver kronisk sykdom faktisk er en hele-kroppen sykdom – et systemproblem – som ikke kan løses ved hjelp av det gamle paradigmet.

Forskerteamet peker i sin svært omfattende artikkel på en rekke årsaker som påvirker hvordan vårt celle-reperasjonssystem fungerer. De peker på miljøfaktorer  som avgjørende og inkluderer både miljøgifter, kosthold, trening, søvn, spisevaner og mer.

Dårlig eksisterende behandling av kronisk sykdom

Science Daily skriver at det er en alt for liten fremgang i behandling av kronisk sykdom, der ofte årsak er ukjent. Kroniske lidelser som kreft, diabetes og kardiovaskulær sykdom utfordrer enkle forklaringsmodeller, og ikke minst behandling. 
Store deler av moderne vestlig medisin er basert på behandling av akutt, umiddelbar skade, fra fysiske tilstander som infeksjoner, brukne ben og forkjølelse til hjerte og astmaanfall.
Kroniske medisinske tilstander forårsaker, ifølge National Institutes of Health US, mer enn halvparten av alle dødsfall over hele verden. Forskerne mener det er gjort alt for få vitenskapelige fremskritt i forhold til forståelsen av årsaksfaktorene.
Den nye studiens leder, Robert K. Naviaux, MD, PhD, professor i medisin, pediatri og patologi ved University of California, San Diego School of Medicine, sier at kronisk sykdom i hovedsak er konsekvensen av at en naturlig helbredelses-prosess blir blokkert, spesielt ved forstyrrelser i metabolske og cellulære prosesser.
Saken fortsetter under.
Les saken om hvordan fasting kan påvirke en cellereperasjonsprosess.

Hva forskerne sier om hvordan periodisk fasting kan gi et lengre og sunnere liv


«Helbredelsesprosessen er en dynamisk sirkel som starter med en skade og ender med en form for helbredelse. De molekylære egenskapene i denne prosessen er universelle,» sa Naviaux, som også leder Mitochondrial and Metabolic Disease Center ved UC San Diego. Han sa videre;

«En økende mengde bevis viser at de fleste kroniske sykdommer er forårsaket av den biologiske reaksjonen på en skade, ikke den første skaden eller skadedagen. Sykdommen oppstår fordi kroppen ikke klarer å fullføre helbredelsesprosessen.»

Skadet helbredelsesprosess

Naviaux nevner som et eksempel melanom, den dødeligste formen for hudkreft,  som skyldes sol-eksponering som skjedde tiår tidligere. Han sier at det er skadelig DNA som aldri ble reparert. Posttraumatisk stresslidelse kan blusse opp måneder eller år etter at den opprinnelige hodeskaden ble helbredet. Han sier;

«Progressiv dysfunksjon med tilbakevendende skade etter ufullstendig helbredelse forekommer i alle organsystemer, ikke bare hjernen. Kronisk sykdom utvikler seg når celler blir fanget i en gjentagende sløyfe med ufullstendig helbredelse og nye skader som man ikke er i stand til å helbrede. Denne biologien er grunnlaget for nesten alle kroniske sykdommer som er kjent, inkludert følsomhet for gjentagende infeksjoner, autoimmune sykdommer, diabetisk hjerte og nyresykdom, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, Alzheimers demens, kreft og autisme spektrum lidelser. «

I mer enn et tiår har Naviaux og kollegaer undersøkt og utviklet en teori basert på cellefarerespons (CDR), en naturlig og universell cellulær reaksjon på skade eller stress. I den nye studien beskriver Naviaux de metabolske egenskapene til de tre stadiene av CDR som omfatter en helbredelses-syklusen.
Artikkelen fortsetter under

«Formålet til CDR er å bidra til å beskytte cellen og starte helbredelsesprosessen,»

det sa Naviaux. Videre sier han;

«Men i noen tilfeller setter CDR seg fast. På et molekylært nivå endres cellens balanse, forhindrer helbredelses-syklusen og endrer måten cellen samhandler med verden. Når dette skjer oppfører cellene seg som om de fortsatt er skadet eller er i overhengende fare, selv om den opprinnelige årsaken til skaden eller trusselen er borte. «

I fjor gjennomførte Naviaux en liten, randomisert klinisk studie med 10 gutter diagnostisert med autisme, og behandlet dem med en enkelt dose av et århundre gammelt legemiddel som hemmer adenosintrifosfat (ATP), et lite molekyl produsert av cellulære mitokondrier som fungerer som energibærere og kroppens  «drivstoff». Når den unormale ATP-signaleringen ble behandlet, viste de behandlede guttene i forsøket en dramatisk forbedret kommunikasjon og sosial atferd. De snakket, fikk øyekontakt og de repeterende bevegelsene opphørte. Men fordelene var forbigående, og forsvant da stoffet gikk ut av kroppen. Forskerne forbereder nå en større, lengre testperiode i 2019.

Naviaux beskriver i detalj hvordan han, basert på en voksende mengde bevis, mener at metabolisk dysfunksjon driver kronisk sykdom.

Progresjonen av helbredelses-syklusen, sa han, styres av mitokondrier – organeller i cellene som er mest kjent for produksjon av de fleste av energicellene man trenger for å leve, og metabokiner, signal-molekyler som kommer fra metabolismen for å regulere cellulære reseptorer, inkludert mer enn 100 knyttet til helbredelse.

«Det er unormaliteter i metabokin-signalering som fører til at de vanlige trinnene i cellefareresponsen utvikler seg unormalt, og blokkerer helbredelses-syklusen,»

sa Navaiux, som også forklarer hvorfor noen mennesker helbredes raskere enn andre og hvorfor en kronisk sykdom tilsynelatende behandlet kan komme tilbake.
Det er en form for metabolsk «avhengighet» der cellen blir betinget av sin tilstand – og går i en form for loop hvor den ikke klarer å helbrede.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Naviaux mener at vitenskapen kan være i ferd med å skrive en helt ny medisinbok, en som fokuserer på forebygging av kronisk sykdom og nye behandlinger for kronisk sykdom. Da er det mulig å hjelpe noen mennesker til å bli helt friske, hvor de gamle tilnærmingene bare ga symptomlindring livet ut.
Han mener man nå står på terskelen av å vi finne nye måter å ikke bare behandle kronisk sykdom, men å hindre den.
Les hele studien her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Vi ser på god helse som en ferdighet – og ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.