fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

mykotoksider kan gi lekk tarm

Studie viser at mykotoxinet Deoxynivalenol (DON) funnet i mat kan bryte ned tarm-barrieren, gi lekk tarm og modulere Cytokin-signalering i tarmen.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Det er en stor mengde ny forskning på hvordan giftstoffer og miljøgifter kan gi lekk tarm og autoimmun sykdom. Det er naturlig nok ikke mulig å gjøre denne typen kontrollerte studier på mennesker – og vi må derfor basere oss på dyrestudier.
Studie viser hvordan mykotoksiner, toksiner fra sopp, kan være med å gi lekk tarm.
Nedsatt vekst, immunitet og tarmbarriere hos pattedyr, fjærfe og karpe har blitt tilskrevet mykotoksinet Deoksynivalenol (DON). Den økte bruken av plantefôr innenfor oppdrettsnæring innebærer en risiko for forurensning med mykotoksiner.
Effektene av en diett med DON ble undersøkt i 12 måneder gamle atlanterhavslaks  som ble gitt et standardfôr samt en kontrollgruppe med DON-fri mat.

Huset vårt kan gjøre oss syke

Markører på lekk tarm

Forskerne fant at tre tight junction proteiner (claudin 25b, okkludin og tricellulin) var lavere, som er tegn på en lekk tarm. Mens det relative uttrykket av en markør for prolifererende celle-nukleært antigen var høyere i i tarmen hos fisk matet med DON sammenlignet med fisk fra kontrollgruppen. Tight Junction er det forsket mye på i forbindelse med lekk tarm syndrom.
Det relative uttrykket av markører for to suppressorer av cytokinesignalering (SOCS1 og SOCS2) var høyere i tarmen hos fisk som var matet med DON. Funnene tyder på at en diett med DON svekket intestinal integritet og gav lekk tarm, mens en inflammatorisk respons syntes å bli redusert av suppressorer av cytokin signalering.
En dysfunksjonell tarmbarriere kan ha bidratt til den svekkede produksjonsytelsen observert i DON-gruppen.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Tight Junction og lekk tarm

Professor i immunologi ved Harvard, Alessio Fasano, er verdens ledende forsker innenfor lekk tarm. Han har i en studie publisert mye ny kunnskap om problemstillingen;
«Intercellulære tight junctions (TJ) er en nøkkelstrukturer som regulerer paracellulær transport av makromolekyler. Mens det er gjort stadig fremgang i forståelsen av TJ ultrastrukturer, er det relativt lite kjent med deres patofysiologiske regulering. Vår oppdagelse av zonulin, den eneste kjente fysiologiske modulatoren av TJ som er beskrevet, gir økt forståelse av de intrikate mekanismene som regulerer tarmpermeabilitet (lekk tarm). For genetisk utsatte individer kan dette føre til immun-sykdomer.»
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.