Oppsiktsvekkende økning i psykiske tilstander hos barn og unge

Andelen barn og unge som sier at de har en psykisk tilstand har økt seks ganger i England i løpet av 20 år, og har økt betydelig i hele Storbritannia de siste årene.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
I 1995 rapporterte bare 0,8 prosent av 4-24-åringer i England en langvarig psykisk tilstand. I 2014 hadde dette økt til 4,8 prosent. Og i hele Storbritania økte dette med 60 prosent. Dette ifølge den nasjonale studien for å undersøke trender i psykiske problemer hos barn og unge i Storbritannia. Studien ble publisert i Psychological Medicine Journal. Studiet er et samarbeid mellom University College London, Imperial College London, Exeter University og Nuffield Trust.
Forskere analyserte data fra 140.830 deltakere i alderen mellom 4 og 24 år, i 36 nasjonale studier i England, Skottland og Wales over tid.
Artikkelen fortsetter under.

De vanligste kjemiske ubalansene ved psykiske problemer


Professor Tamsin Ford, fra Universitetet i Exeter Medical School, uttaler at denne store økningen i barns psykiske helseproblemer rapportert over to tiår er veldig bekymringsfullt. Hun mener det nå blir viktig å avklare hvor mye som er reell økning og hvor mye som er et resultat av større bevissthet og mindre stigma.
Forskningsdirektør Dougal Hargreaves uttaler at

«Disse funnene kan tyde på et økende gap mellom de psykiske helsebehovene til barn og unge og tilgjengelige tjenester.»

Aldersgruppen med den største økningen var unge i alderen 16-24 år, med unge i England nesten 10 ganger større sannsynlighet for å rapportere en langvarig psykisk tilstand i 2014 enn i 1995 (0,6 mot 5,9 prosent).
Unge gutter i alderen 4-12 hadde konsekvent høyere sannsynlighet for å rapportere en langvarig psykisk tilstand enn unge jenter, som gjaldt for alle landene.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Dr. Dougal Hargreaves ved Imperial College London sier

«Vi vet at det allerede er en økende krise i tilgjengeligheten av helsetjenester for psykiske tilstander med mange flere barn og unge som trenger behandling enn det er tjenester tilgjengelig.»

Videre sier han;
«Vår studie tyder på at dette behovet sannsynligvis vil fortsette å vokse i fremtiden».
Les hele studien i Cambridge University Press her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Vi ser på god helse som en ferdighet – og ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.