fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Sopp i tarmen kan forverre Astma symptomer

Studie på mus viser at en ikke-patogen sopp kan ekspandere i tarmen og øke alvorlighetsgraden av allergisk luftveis sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Funnene antyder at endringer i tarmmikrobiotaen på grunn av sopp som vokser opp etter antibiotikakur kan være en tidligere ukjent, men potensielt viktig risiko hos pasienter med astma og andre respiratoriske sykdommer.
Studien ble publisert i PLOS Pathogens av David Underhill ved Cedars-Sinai Medical Center, og hans kollegaer.
Mikrobiotaen er økosystemet av bakterier, sopp, virus og andre mikroorganismer som lever i og på oss. Tarmene er der de fleste av disse organismene er bosatt, og sammensetningen av tarmmikrobiota har en dyp effekt på immunsystemfunksjonen i hele kroppen.
Artikkelen fortsetter under.

Overveldende mengde ny forskning viser hvordan sopp kan bidra til sykdom


Mange sopparter som ofte finnes i den menneskelige tarmkanalen, utløser allergisk åndedrettssykdom ved innånding. Overvekst av soppen Candida albicans, et opportunistisk patogen gjærsopp som er et vanlig medlem av den menneskelige tarmfloraen, har tidligere vært observert å forverre allergisk luftveis sykdom.
Men det er mindre klart om subtilere endringer i intestinal soppmikrobiota kan påvirke allergisk luftveis sykdom. I den nye studien observerte Underhill og kollegaer at ekspansjonen av en bestemt art av husstøvsopp (Wallemia mellicola) kan forekomme i tarmene etter at de er behandlet med antibiotika og utsatt for sopp.
Imidlertid har mus med intakt og sunn tarm-mikrobiota god motstandskraft for denne uønskede sopp-veksten. Etter oppvekst av denne sopppopulasjonen er musene mer tilbøyelige til å utvikle astma-lignende betennelser i lungene når de blir utsatt for allergener.
Selv om det ikke er kjent om det samme fenomenet kan oppstå hos personer med astma, viser forskerne også at denne soppen er en komponent i mikrobiotaen hos noen sunne mennesker. Videre studier er nødvendig hos mennesker, men funnene kan ha viktige kliniske implikasjoner. Pasienter med alvorlig astma mottar ofte hyppig behandling med bredspektrede antibakterielle medisiner for en rekke tilstander gjennom hele levetiden.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Disse menneskene kan bli utsatt for Wallemia i løpet av en antibiotikabehandling fordi disse organismene er vanlige i miljøet vårt.

«Dessverre er eliminering av W. mellicola fra tarmene til disse pasientene ikke så enkelt som å ta en antifungal medisinering, noe som kan forstyrre balansen i det tarmmikrobielle samfunnet, og kan igjen forverre allergisk luftveis sykdom,»

det sier Underhill.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.