fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie viser medisinsk cannabis effektiv i behandling av en rekke helsetilstander

Forskere ved University of New Mexico fant at medisinsk cannabis gir umiddelbar lindring av en rekke symptomer med minimale negative bivirkninger.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
I to nyere studier publisert i tidsskriftet Frontiers in Pharmacology and Medicines, dokumenteres det at pasienter opplevde statistisk og klinisk signifikante terapeutiske effekter når de brukte cannabis for symptomer som spenner fra kronisk smerte til søvnløshet.
Disse studiene analyserte data samlet med mobilapplikasjonen Releaf App, utviklet av forskerne Franco Brockelman, Keenan Keeling og Branden Hall. De har bygget den største databasen for brukeroppført informasjon om forbruket og effekten av cannabisbruk i USA, med nesten 100 000 registrerte brukerøkter.
Siden lanseringen i 2016 har den kommersielt utviklede Releaf App vært det eneste offentlig tilgjengelige, insitament-frie programmet designet for å registrere hvordan individuell bruk av cannabis samsvarer med umiddelbare endringer i symptomintensitet og opplevde bivirkninger.
Dette elektroniske verktøyet gjør det mulig for pasientene å overvåke og håndtere  cannabisbruk under naturlige forhold, noe som gjør det til et ideelt forskningsverktøy for måling av cannabisbruk.
Artikkelen fortsetter under

Kroniske sykdommer drevet av metabolsk dysfunksjon


I den første studien rapporterte brukere over 27 forskjellige helsemessige tilstander, med symptomer med en gjennomsnittlig symptomreduksjon på nesten 4 poeng på en skala fra 1-10.
Den andre studien fokuserte spesielt på bruk av rå, naturlig cannabisblomst, eller «knopper» for behandling av søvnløshet.
Begge studiene ble delvis støttet av Universitetet i New Mexico Medical Cannabis Research Fund, som ble stiftet for å støtte biomedisinsk cannabisbasert forskning som historisk har vært vanskelig å finansiere gjennom konvensjonelle statlige enheter, som National Institutes of Health.
De fleste reseptbelagte medisiner har en lang liste over uunngåelige negative bivirkninger og risiko for alvorlige helseproblemer og til og med død. Medisinsk cannabis har i økende grad blitt brukt blant eldre mennesker og pasienter med betydelige helsemessige tilstander.
Forskerne sier;

«Observasjonsstudier er mer hensiktsmessige enn eksperimentelle forskningsdesign for måling av hvordan pasienter velger å konsumere cannabis og effekten av disse valgene,»

Videre sier de;

«Ved å samle massive mengder pasientinnskrevet informasjon om faktisk cannabisbruk under virkelige forhold, kan vi måle hvorfor pasienter bruker cannabis, hvilke typer produkter pasientene bruker og de umiddelbare og langsiktige effektene av slik bruk. Med andre ord, mange av de viktige og praktiske forskningsspørsmålene som randomiserte kontrollerte forsøk ikke klarer å fange opp. «

Cannabis har blitt undersøkt som potensiell behandling av et bredt spekter av medisinske tilstander fra posttraumatisk stressforstyrrelse til kreft, men kanskje aller mest til behandling av kronisk smerte og epilepsi.
Disse studiene antyder hvor stort terapeutisk potensial cannabis kan ha og er blant de første som måler hvordan cannabis, som forbrukes av millioner av mennesker i USA hver dag, sannsynligvis vil påvirke ulike typer helseplager både i symptomgrad og opplevde positive og negative bivirkninger.
Artikkelen fortsetter under.
Les hvordan Harvard forskeren forklarer autoimmune sykdommer.

Et av de mest slående mønstrene i studiene var bredden av symptomer som syntes å bli bedre etter cannabisbruk. Mer enn 94 prosent av cannabisbrukerene rapporterte reduksjon av symptomintensiteten etter selvadministrasjon av cannabis på tvers av de ulike helsetilstandene målt med Releaf App. Dette kan gjenspeile plantens evne til å påvirke systemet som regulerer både mentale og fysiske helse- og adferdsprosesser.
Forskerne uttaler;

«Med andre ord og i motsetning til konvensjonelle farmasøytiske tilnærminger, som i stor grad retter seg mot bestemte neurotransmittorer, kan cannabis virke for å forbedre et bredt spekter av symptomer»

Videre sier de;

«Det medisinske potensialet er ulik enhver annen enkeltmedisin som i dag er kjent»

Bivirkninger

I tillegg til terapeutiske fordeler viste disse studiene at cannabisbruk er forbundet med hyppige og mange, men generelt ikke-alvorlige bivirkninger. Positive bivirkninger ble rapportert langt mer enn negative bivirkninger. De hyppigst rapporterte bivirkningene er positive (avslappet, fredfull, behagelig) og de minst hyppige bivirkningene er negative (paranoid, forvirret , hodepine).
Cannabis kan finne plass blant vårt moderne repertoar av medisineringsalternativer hvis det kan behandle brukernes helsetilstander mer effektivt og sikrere enn konvensjonelle farmasøytiske midler. Som i tilfelle hvor reseptbelagte medikamenter er forbundet med signifikante kliniske utfordringer og økt helserisiko.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Forskerne sier;

«Hvis den kortsiktige risikofaktorprofilen for cannabis funnet i våre studier gjenspeiler det langsiktige terapeutiske potensialet, kan bruk av cannabis som erstatning for tradisjonelle legemidler, redusere risikoen for farlige interaksjoner…»

Videre sier de;

«Hvis resultatene funnet i våre studier kan ekstrapoleres til den generelle befolkningen, kan cannabis systematisk erstatte multi-milliard medisineringen over hele verden. Det er sannsynligvis allerede begynt å gjøre det, «.

Du kan lese studiene her i Frontiers og her i Medicines.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Vi ser på god helse som en ferdighet – og ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.