Banebrytende funn finner sammenheng mellom autoimmune sykdommer og tarmbakterie

Britiske forskere har funnet en mikrobe i tarmen som pumper ut proteinmolekyler som etterligner et humant protein, noe som gj [...]
LES MER

Britiske forskere: Antibiotika er utløser for tarmsykdom – som det er mulig å unngå.

Forskere ved University of Manchester har for første gang vist hvordan antibiotika potensielt kan predisponere tarmen for in [...]
LES MER

Hva er optimal dose vitaminer og mineraler? Vi ser på hva de ledende forskningsmiljøene mener.

Nobelprisvinner Linus Pauling og giganten innen biokjemi, Roger J. Williams stadfestet allerede i 1950- årene at vi menneske [...]
LES MER

Berkeley forskere: Du kan behandle feil i DNA med vitaminer og mineraler

Den økende tilgangen på gentester vil også fortelle om hvilke og hvor mye vitaminer som kan forbedre helsen. Funksjonellme [...]
LES MER

Hvor viktig maten er for små barn for å etablere en sunn tarmhelse

Ny forskning viser hvor viktig maten er for å etablere god tarmhelse i livets første, de første to og et halvt årene. Fun [...]
LES MER

Hvordan biofilm kan være en avgjørende faktor for betennelser i tarmen og en rekke helstilstander.

Det er nå omfattende mengde kunnskap tilgjengelig om hvordan biofilmdannelse i tarmen er forbundet med inflammatorisk tarm o [...]
LES MER

Forskere finner link mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom

For første gang har forskere vist at kronisk betennelse øker risikoen for AD dramatisk. Funksjonellmedisinsk Institutt skil [...]
LES MER

Å spise grønne blader kan bidra til å forhindre makuladegenerasjon

Ny studie: å spise vegetabilske nitrater kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle øyesykdommen makuladegenerasjon [...]
LES MER

Amerikanske forskere med helt nye anbefalinger for inntak av vitaminer og mineraler

Berkley professor mener vi må bevege oss bort fra å se på hvor mye vitaminer og mineraler vi trenger f [...]
LES MER

Ny viktig forskning på behandling av tarm-parasitten Blastocystis

Hvordan kosthold og tarm-mikrobiota påvirker sykdomsutvikling ved infeksjon av parasitten Blastocystis. [...]
LES MER