fbpx

Amerikanske forskere med helt nye anbefalinger for inntak av vitaminer og mineraler

Berkley professor mener vi må bevege oss bort fra å se på hvor mye vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve – til å se hva vi trenger for å forlenge levetid og en sunn aldring.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En detaljert ny gjennomgang av tilgjengelige studier om ernæring argumenterer for at de fleste amerikanske dietter er mangelfulle for essensielle vitaminer og mineraler som spiller tidligere ukjente roller for å fremme lang levetid og til å hindre kroniske sykdommer som hjertesykdom, autoimmune sykdommer, kreft og potensielt nevrodegenerative tilstander.

Han vil at vi skal gå bort fra å anbefale nødvendige mengder vitaminer og mineraler til optimale mengder.

Studien ble ledet av Bruce Ames, Ph.D. Ames og hans team har skrevet en gjennomgangs-artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences. Konklusjonene er fra mer enn et tiår med forskning hans laboratorium på Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI), som er tilknyttet UCSF Benioff Children’s Hospital. Ames er også emeritus professor i biokjemi og molekylærbiologi ved UC Berkeley.

Ames skriver;

«selv små vitaminmangler kan påvirke levetid og langsiktig helse.»

Overlevelse og langsiktig helse

Ames og hans team beskriver hvordan kroppen må rasjonalisere hvis vi ikke har tilstrekkelig mengde næringsstoffer. Da må kroppen prioritere mekanismer for overlevelse her og nå fremfor mekanismer for mer langsiktig helse.

Ames skiller på mengden vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve og mengden vi trenger for å forlenge levetiden og en sunn aldring. Som eksempel forteller han om at man raskt ble klar over at man uten vitamin C ble syk i løpet av kort tid.

I motsetning kreves det meget lang observasjon for å finne optimal mengde for lang levetid og sunn alderdom. Dette siden skaden forårsaket ved mangel på disse vitaminene i virkeligheten er en lumsk og langsom prosess mens man eldes.

Disse funnene presenteres sammen med en detaljert studie med ytterligere kunnskap publisert av andre forskere. Ames konkluderer med at sunn aldring kan forlenges ved å innta optimale nivåer av 30 kjente vitaminer og essensielle mineraler, og han foreslår at disse, sammen med 11 ekstra stoffer som ikke er klassifisert som vitaminer, bør anerkjennes som essensielle «levetids»- vitaminer» på grunn av deres potensial å forlenge et langt og sunt liv.

Vitaminer og mineraler er nøkkelkomponenter for et stort antall forskjellige enzymer som er nødvendige for kroppens metabolske helse, men ifølge forskningen som er sitert i den nye undersøkelsen så mangler så mange som 70 prosent av amerikanere en eller flere av disse nøkkelenæringsstoffene.

De fleste manglene setter ikke deres umiddelbare helse i fare for sykdommer som skjørbuk, men Ames antyder at selv små vitaminmangler kan påvirke langsiktig helse.

Artikkelen fortsetter under.

De vanligste kjemiske ubalansene ved psykiske problemer

Kroppen må prioritere

Ames hevder at vitenskapen lenge har oversett det faktum at de fleste vitaminer og mineraler kreves i hundrevis av forskjellige enzymer i våre celler. Dette betyr at de samme næringsstoffene vi trenger for å opprettholde vår daglige helse – som vitamin D, omega-3 fettsyrer og magnesium – er også kritiske komponenter for enzymer som kreves for kroppens langsiktige tilstand. De spiller en avgjørende rolle i DNA-reparasjon, kardiovaskulær helse og forebygging av oksidativ skade.

Som følge av dette skriver Ames, når kroppen står overfor en mangel på essensielle næringsstoffer, må den prioritere, slik at enzymer som er kritiske for vår umiddelbare overlevelse og reproduksjonskapasitet, fortsatt kan fungere på bekostning av langsiktige fysiologiske behov.

Ames – som er kjent for å skape «Ames-testen», en metode han utviklet på 1970-tallet for raskt å forutsi et gitt kjemikalies potensial til å forårsake kreft. Dette teoretiske rammeverket kalles «triage teori».

Ames skriver;

«Forebygging av degenerative sykdommer ved aldring er en annen vitenskap enn å helbrede sykdom: det vil involvere kompetanse innen metabolisme, ernæring, biokjemi og genetisk regulatoriske elementer og polymorfier,»

Videre skriver han;

«Denne tilnærmingen er avgjørende for å redusere kostnader i helsevesenet. Det har blitt estimert at EU. ville spare 4 milliarder euro fra osteoporose alene ved å bruke vitamin D og kalsiumtilskudd.»

I flere nyere publikasjoner har Ames team funnet bevis på at slike mekanismer kan ses hos mennesker med kroniske lavnivå-mangler av vitamin K og selen (som er nøkkelkomponenter for henholdsvis 16 og 25 forskjellige enzymer).

Publiserte studier fra Ames-laboratoriet tyder på at når det blir tvunget til å rasjonere for lavt nivå vitamin K for sin kritiske rolle ved blodpropp, produserer kroppen færre enzymer som kreves for å holde arteriene frie, noe som har vært knyttet til høyere dødelighetsnivåer fra hjerte-og karsykdommer.

Ames, som har publisert mer enn 500 vitenskapelige artikler i en karriere som strekker seg over nesten syv tiår, sier at han anser dette som en viktig publikasjon.

«Dette er en teoretisk studie, men jeg håper den kan legge til noen ekstra år for oss alle.»

Næringsstoffer for optimal helse og sunn aldring

Ames skriver at mange næringsstoffer spiller en dobbelt rolle for både overlevelse og lang levetid. Han mener blant annet at man bør klassifisere taurin som et essensielt vitamin.

Han mener også at følgende 10 forbindelser bør klassifiseres som «levetids»- vitaminer: ergothioneine, pyrroloquinoline quinone (PQQ) og queuine. Og lutein, zeaxanthin, lykopen, a- og β-karoten, β-kryptoksanthin astaxanthin.

Han skriver videre at fordi mangel er svært utbredt i USA (og andre steder), er det hensiktsmessig å gi tilskudd og/eller et forbedret kosthold som kan redusere mye av den påfølgende risiko for kronisk sykdom og tidlig aldring.

Mangler av vitaminer og mineraler

Omtrent 30 vitaminer og mineraler er kofaktorer som er nødvendige for at metabolismen skal fungere ordentlig og ble oppdaget fordi alvorlige mangler var knyttet til alvorlige skadelige helseeffekter. De inkluderer vitamin A, B1, B2, B6, B12, biotin, C, kolin, D, E, folsyre, K, niacin, pantothenate. Og kalsium, klorid,
krom, kobolt, kobber, jod, jern, mangan, magnesium, molybden, fosfor, kalium,
selen, natrium, svovel og sink. Noen ekstra viktige næringsstoffer som marint omega-3 fettsyrer DHA og EPA nevnes også i studien, selv om de ikke er kjent som vitaminer.

Fremtiden

Ames mener at fremover vil forebyggende medisin ta hensyn til de svært viktige effektene av vitaminer og mineraler, i tillegg til
genetiske faktorer.

Optimalisering av ernæringsstatus og nivået på ulike biomarkører kan finnes for hver enkelt person. De mener at denne persontilpassede tilnærmingen vil avklare de individuelle nivåene som kreves for å holde enzymer /
proteiner optimalt funksjonelle.

Forskerne mener at for eksempel forebygging av degenerative sykdommer innebærer kompetanse innen metabolisme, ernæring, biokjemi og genreguleringog polymorfismer. Denne tilnærmingen mener de er kritisk for å
redusere medisinske kostnader.

Ames og hans team konkluderer med at i tillegg til å holde fysisk god form, er det lavthengende frukt å forlenge livet og en sunn aldring gjennom å optimalisere inntak av vitaminer og mineraler.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.