Amerikanske forskere med helt nye anbefalinger for inntak av vitaminer og mineraler

Berkley professor mener vi må bevege oss bort fra å se på hvor mye vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve – til å se hva vi trenger for å forlenge levetid og en sunn aldring.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

En detaljert ny gjennomgang av tilgjengelige studier om ernæring argumenterer for at de fleste amerikanske dietter er mangelfulle for essensielle vitaminer og mineraler som spiller tidligere ukjente roller for å fremme lang levetid og til å hindre kroniske sykdommer som hjertesykdom, autoimmune sykdommer, kreft og potensielt nevrodegenerative tilstander.

Han vil at vi skal gå bort fra å anbefale nødvendige mengder vitaminer og mineraler til optimale mengder.

Studien ble ledet av Bruce Ames, Ph.D. Ames og hans team har skrevet en gjennomgangs-artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences. Konklusjonene er fra mer enn et tiår med forskning hans laboratorium på Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI), som er tilknyttet UCSF Benioff Children’s Hospital. Ames er også emeritus professor i biokjemi og molekylærbiologi ved UC Berkeley.

Ames skriver;

«selv små vitaminmangler kan påvirke levetid og langsiktig helse.»

Overlevelse og langsiktig helse

Ames og hans team beskriver hvordan kroppen må rasjonalisere hvis vi ikke har tilstrekkelig mengde næringsstoffer. Da må kroppen prioritere mekanismer for overlevelse her og nå fremfor mekanismer for mer langsiktig helse.

Ames skiller på mengden vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve og mengden vi trenger for å forlenge levetiden og en sunn aldring. Som eksempel forteller han om at man raskt ble klar over at man uten vitamin C ble syk i løpet av kort tid.

I motsetning kreves det meget lang observasjon for å finne optimal mengde for lang levetid og sunn alderdom. Dette siden skaden forårsaket ved mangel på disse vitaminene i virkeligheten er en lumsk og langsom prosess mens man eldes.

Disse funnene presenteres sammen med en detaljert studie med ytterligere kunnskap publisert av andre forskere. Ames konkluderer med at sunn aldring kan forlenges ved å innta optimale nivåer av 30 kjente vitaminer og essensielle mineraler, og han foreslår at disse, sammen med 11 ekstra stoffer som ikke er klassifisert som vitaminer, bør anerkjennes som essensielle «levetids»- vitaminer» på grunn av deres potensial å forlenge et langt og sunt liv.

Vitaminer og mineraler er nøkkelkomponenter for et stort antall forskjellige enzymer som er nødvendige for kroppens metabolske helse, men ifølge forskningen som er sitert i den nye undersøkelsen så mangler så mange som 70 prosent av amerikanere en eller flere av disse nøkkelenæringsstoffene.

De fleste manglene setter ikke deres umiddelbare helse i fare for sykdommer som skjørbuk, men Ames antyder at selv små vitaminmangler kan påvirke langsiktig helse.

Artikkelen fortsetter under.

De vanligste kjemiske ubalansene ved psykiske problemer

Kroppen må prioritere

Ames hevder at vitenskapen lenge har oversett det faktum at de fleste vitaminer og mineraler kreves i hundrevis av forskjellige enzymer i våre celler. Dette betyr at de samme næringsstoffene vi trenger for å opprettholde vår daglige helse – som vitamin D, omega-3 fettsyrer og magnesium – er også kritiske komponenter for enzymer som kreves for kroppens langsiktige tilstand. De spiller en avgjørende rolle i DNA-reparasjon, kardiovaskulær helse og forebygging av oksidativ skade.

Som følge av dette skriver Ames, når kroppen står overfor en mangel på essensielle næringsstoffer, må den prioritere, slik at enzymer som er kritiske for vår umiddelbare overlevelse og reproduksjonskapasitet, fortsatt kan fungere på bekostning av langsiktige fysiologiske behov.

Ames – som er kjent for å skape «Ames-testen», en metode han utviklet på 1970-tallet for raskt å forutsi et gitt kjemikalies potensial til å forårsake kreft. Dette teoretiske rammeverket kalles «triage teori».

Ames skriver;

«Forebygging av degenerative sykdommer ved aldring er en annen vitenskap enn å helbrede sykdom: det vil involvere kompetanse innen metabolisme, ernæring, biokjemi og genetisk regulatoriske elementer og polymorfier,»

Videre skriver han;

«Denne tilnærmingen er avgjørende for å redusere kostnader i helsevesenet. Det har blitt estimert at EU. ville spare 4 milliarder euro fra osteoporose alene ved å bruke vitamin D og kalsiumtilskudd.»

I flere nyere publikasjoner har Ames team funnet bevis på at slike mekanismer kan ses hos mennesker med kroniske lavnivå-mangler av vitamin K og selen (som er nøkkelkomponenter for henholdsvis 16 og 25 forskjellige enzymer).

Publiserte studier fra Ames-laboratoriet tyder på at når det blir tvunget til å rasjonere for lavt nivå vitamin K for sin kritiske rolle ved blodpropp, produserer kroppen færre enzymer som kreves for å holde arteriene frie, noe som har vært knyttet til høyere dødelighetsnivåer fra hjerte-og karsykdommer.

Ames, som har publisert mer enn 500 vitenskapelige artikler i en karriere som strekker seg over nesten syv tiår, sier at han anser dette som en viktig publikasjon.

«Dette er en teoretisk studie, men jeg håper den kan legge til noen år til alles liv.»

Artikkelen fortsetter under.

Næringsstoffer for optimal helse og sunn aldring

Ames skriver at mange næringsstoffer spiller en dobbelt rolle for både overlevelse og lang levetid. Han mener blant annet at man bør klassifisere taurin som et essensielt vitamin.

Han mener også at følgende 10 forbindelser bør klassifiseres som «levetids»- vitaminer: ergothioneine, pyrroloquinoline quinone (PQQ) og queuine. Og lutein, zeaxanthin, lykopen, a- og β-karoten, β-kryptoksanthin astaxanthin.

Han skriver videre at fordi mangel er svært utbredt i USA (og andre steder), er det hensiktsmessig å gi tilskudd og/eller et forbedret kosthold som kan redusere mye av den påfølgende risiko for kronisk sykdom og tidlig aldring.

Artikkelen fortsetter under

Persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen.

Mangler av vitaminer og mineraler

Omtrent 30 vitaminer og mineraler er kofaktorer som er nødvendige for at metabolismen skal fungere ordentlig og ble oppdaget fordi alvorlige mangler var knyttet til alvorlige skadelige helseeffekter. De inkluderer vitamin A, B1, B2, B6, B12, biotin, C, kolin, D, E, folsyre, K, niacin, pantothenate. Og kalsium, klorid,
krom, kobolt, kobber, jod, jern, mangan, magnesium, molybden, fosfor, kalium,
selen, natrium, svovel og sink. Noen ekstra viktige næringsstoffer som marint omega-3 fettsyrer DHA og EPA nevnes også i studien, selv om de ikke er kjent som vitaminer.

Fremtiden

Ames mener at fremover vil forebyggende medisin ta hensyn til de svært viktige effektene av vitaminer og mineraler, i tillegg til
genetiske faktorer.

Optimalisering av ernæringsstatus og nivået på ulike biomarkører kan finnes for hver enkelt person. De mener at denne persontilpassede tilnærmingen vil avklare de individuelle nivåene som kreves for å holde enzymer /
proteiner optimalt funksjonelle.

Forskerne mener at for eksempel forebygging av degenerative sykdommer innebærer kompetanse innen metabolisme, ernæring, biokjemi og genreguleringog polymorfismer. Denne tilnærmingen mener de er kritisk for å
redusere medisinske kostnader.

Ames og hans team konkluderer med at i tillegg til å holde fysisk god form, er det lavthengende frukt å forlenge livet og en sunn aldring gjennom å optimalisere inntak av vitaminer og mineraler.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.