fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Banebrytende funn finner sammenheng mellom autoimmune sykdommer og tarmbakterie

Britiske forskere har funnet en mikrobe i tarmen som pumper ut proteinmolekyler som etterligner et humant protein, noe som gjør at det menneskelige forsvarssystemet slår på egne celler ved en feil.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Denne mikroben kalles Bacteroides fragilis, en bakterie som normalt lever i menneskers tarm. Teamet har vist at denne bakterien produserer et menneske-lignende protein som kan utløse autoimmune sykdommer, som reumatoid artritt.
Dette proteinet kalles «ubiquitin» og er nødvendig for alle de normale celleprosessene i kroppene våre.
Studien som nylig ble publisert i British Society for Immunology er en betydelig oppdagelse, som er utført av et stort team med britiske forskere fra flere ulike medisinske universitets- og forskningsmiljøer..
«mennekselignende proteiner» lurer vårt immunforsvars til å angripe våre egne kropper, noe som resulterer i autoimmun sykdom, en tilstand der immunsystemet ditt feilaktig angriper kroppen.
Mer enn 80 forskjellige typer autoimmune sykdommer er kjent for å eksistere inkludert; leddgikt; multippel sklerose; og lupus.
Artikkelen fortsetter under.

Ved autoimmun sykdom, angriper vårt immunsystem feilaktig kroppen. Antistoffer som er en del av immunsystemet, retter seg vanligvis mot bakterier eller virus, men blir feilsendte hos personer med autoimmune sykdommer.
De blir «autoantistoffer» som kan angripe eget vev og egen kropp, inkludert forskjellige deler av kroppen ved lupus eller bare leddene i tilfelle ved revmatoid artritt.
Professor Sheila Patrick, forklarte:

«Når vi kartla genomet til Bacteroides fragilis for noen år siden, var vi forbauset over å oppdage et menneskelig gen som ikke er tilstede i noen andre bakterier. Proteinet produsert fra dette genet har nesten den samme form som et protein i nesten hver eneste menneskelig celle. «

Videre dier han;

«Da vi oppdaget at Bacteroides fragilis produserer mye av dette «etterligne proteinet», var vi veldig begeistret. Ingen andre bakterier produserte en etterligning av humant ubiquitin, og denne bor faktisk i tarmen vår. Vi lurte umiddelbart på om det kan knyttes til autoimmune sykdommer som lupus. Det har vært kjent siden 1990-tallet at noen mennesker med autoimmune sykdommer har antistoffer som retter seg mot sitt eget humane ubiquitin, men vi vet ikke hvorfor dette skjer. Så vi bestemte oss for å se om folk også hadde antistoffer som retter seg mot Bacteroides fragilis-versjonen av ubiquitin .»

Forskerne uttalte også:

«Vi har funnet ut at noen mennesker med autoimmun sykdom har høye nivåer av antistoffer mot bakteriell etterligning av ubiquitin. Det er også mulig å ha antistoffer mot både en human og bakteriell etterligning. Vi kan potensielt derfor diagnostisere noen autoimmune sykdommer tidlig og til slutt kunne forhindre at noen av dem utvikler seg.»

Forskerne vil nå forsøke å utvikle en test som forteller hvor mye antistoff folk har slik at man raskt kan se eventuelle endringer. De håper at dette vil tillate tidlig diagnose av sykdom.
Professor Patrick la til:

«Vår forskning kan ha vidtgående virkninger for andre sykdommer, ikke bare autoimmun sykdom. Ubiquitin er viktig for at kroppene våre skal fungere normalt. Vi har vist at en bakterie fra tarmen produserer en molekylær etterligning av ubiquitin som kommer inn i systemet vårt. Det kan ikke bare forårsake feil i immunforsvaret, men kan være en underliggende årsak til andre menneskelige forhold som vi ennå ikke forstår fullt ut. «

Også bakterien Klebsiella knyttet til autoimmune sykdommer.

En rekke studier viser klare sammenhenger mellom den patogene bakterien Klebsiella og leddbetennelese, inflammatorisk tarmsykdom og en rekke andre autoimmune tilstander.
Forskere har i en rekke gjehnnomgangsstudier vist immunologiske, mikrobiologiske og molekylære forbindelser mellom Klebsiella og selv-antigener (kroppens egne celler).
Klebsiella mikrober har en rekke forskjellige antigener som viser molekylær likhet og immunologisk kryss-reaktivitet med det menneskelige genet HLA-B27 eller andre selv-antigener, og disse har blitt demonstrert i flere uavhengige studier. Enkelt forklart kan man da si at molekylene på til Klebsiella er veldig like en del av kroppens egne celler og eget vev. Så immunforsvaret angriper ikke bare Klebsiella – men også noen av kroppens egne celler og eget vev, altså «selv-antigener». Det er det man kan kalle en kryssreaksjon.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.