fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere finner link mellom kronisk betennelse og risiko for Alzheimers sykdom

For første gang har forskere vist at kronisk betennelse øker risikoen for AD dramatisk.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Det er vist at besittelse av mutasjoner i ApoE4-genet er den store genetiske risikofaktoren for Alzheimers sykdom. Men samtidig vet man at ikke alle ApoE4-bærere utvikler sykdommen. Og nå viser forskerne at selv lave nivåer inflammasjoner og betennelser i kroppen kan øke risikoen betraktelig for de med de spesielt sårbare variantene av dette genet.
Det er forskere ved Boston University of Medicine (BUSM) som har gjort disse oppsiktsvekkende resultatene.

«Å finne ut hvilke mediasjonsfaktorer for ApoE4 som øker risiko er viktig for å utvikle intervensjon og forebygging av sykdommen,»

det sier Wendy Qiu, MD, PhD, professor i psykiatri og farmakologi ved BUSM. Videre sier hun;

«Siden mange eldre har kronisk lavverdig betennelse etter å ha hatt vanlige sykdommer som kardiovaskulære sykdommer, diabetes, lungebetennelse og urinveisinfeksjon, eller etter operasjoner – kan det være effektivt å forebygge Alzheimers demens ved å behandle kronisk systemisk betennelse for ApoE4-bærere.»

Artikkelen fortsetter under.

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIMMUNITET


Ved å bruke data fra Framingham Heart Study som omfatter mer enn 3000 mennesker, studerte forskerne pasienter med ApoE4-genet og de med og uten kronisk lavgradig betennelse definert ved sekventielle C-reaktive proteinmålinger.
De fant bærere av ApoE4 med kronisk lavgradig betennelse, var sterkere relatert til demensens  sammenlignet med ApoE4-bærere uten betennelse.
Forskerne gjør noen viktige konklusjoner;
Qiu mener at uten kronisk lavverdig betennelse kan det være forskjell på Alzheimers risiko mellom ApoE4 og ikke-ApoE4-bærere, og at antiinflammatoriske behandlinger kan være effektive for forebygging.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.