fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere mener fasting kan bidra til å reversere type 2 diabetes

Amerikanske leger forklarte i British Medical Journal Case Reports hvordan noen av deres pasienter som periodisk fastet, klarte å kutte ut behovet for insulinbehandling.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Rundt en av 10 personer i USA og Canada har type 2 diabetes, som er forbundet med annen alvorlig sykdom og tidlig død.
Livsstilsendringer er nøkkelen til å håndtere sykdommen, men kan alene ikke alltid kontrollere blodsukkernivået. Medisiner kan håndtere symptomene, og bidrar til å avverge komplikasjoner, men kan ikke stoppe sykdomsutviklingen, legger de til.
Tre menn, mellom 40 og 67 år, gjennomførte periodisk fasting for å se om det kunne lindre symptomene. De tok ulike medisiner for å kontrollere sykdommen deres, så vel som insulin. I tillegg til type 2 diabetes hadde de alle høyt blodtrykk og høyt kolesterol.
Artikkelen fortsetter under

MIT-forskere viser at fasting øker stamcellenes regenerative kapasitet


De periodisk fastet i rundt 10 måneder og etter denne perioden målte de fastende blodsukker, gjennomsnittlig blodsukker (HbA1c), vekt og midjeomkrets.
Alle tre kunne slutte å injisere seg med insulin innen en måned etter at de startet med periodisk faste. I ett tilfelle tok dette bare fem dager.
To av mennene var i stand til å slutte å ta alle medisinene, mens den tredje stoppet tre av de fire medikamentene han tok.
Tilbakemeldingen fra deltkerne var positiv, hvor alle tre klarte å holde seg til kostholdsplanen uten for mye problemer.
Dette er en observasjonsstudie, og refererer til bare tre tilfeller – alt på menn. Som sådan er det ikke mulig å trekke klare konklusjoner om den bredere effekten på bakgrunn av dette.
Studeledederne sier;

«Bruken av et terapeutisk faste-regime for behandling av type 2 diabetes er nesten uhørt,»  

De avslutter med å konkludere;

«Denne case-serien viste at 24-timers faste regime kan snu eller eliminere behovet for diabetisk medisinering,».

Les hele studien her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.