Hva er optimal dose vitaminer og mineraler? Vi ser på hva de ledende forskningsmiljøene mener.

Nobelprisvinner Linus Pauling og giganten innen biokjemi, Roger J. Williams stadfestet allerede i 1950- årene at vi mennesker har helt ulike behov for vitaminer og mineraler. Flere av dagens ledende forskere støtter dette.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Den to ganger nobelprisvinner, Liunus Pauling, var både omstridt og motarbeidet av deler av legemiddelindustrien hele sitt yrkesaktive liv fordi han mente at noen trenger langt større doser mikronæringsstoffer og mineraler enn andre. Selv tok han doser med C-vitaminer langt over 10 gram per dag. Pauling er kanskje den aller mest anerkjente kjemikeren i historien selv om han i sin tid også var omstridt for sitt engasjement for hvordan naturlige næringsstoffer kan påvirke kroppen og helsa vår.
Roger John Williams videreførte mye av arbeidet til Linus Pauling og er ansett som en pioner innen biokjemi og ernæring og en av det 20-ende århundres mest banebrytende forskere. Han oppdaget pantotensyre (vitamin B5), folsyre (vitamin B9), vitamin B6, liposyre og avidin. Williams fant det biokjemiske mangfoldet av mennesker og betydningen av å studere individer og deres ulike behov for næringsstoffer – som han kalte biokjemisk individualitet. Han var også president for American Chemical Society i en lang periode i 50-årene.
Williams er aller mest kjent for å ha funnet vår «Biokjemiske Individualitet» hvor han fant at hver person har ulike behov for mikronæringsstoffer på bakgrunn av deres metabolske uttrykk. Det er også tittelen på en av hans velkjente bøker som understreker det unike næringsbehovet fra person til person basert på deres genetiske uttrykk, livsstil, medisinsk historie, kosthold, etc.

Men hvor mye vitaminer og mineraler trenger vi?

Vi blir daglig bombadert med ulike råd om vitaminer og mineraler gjennom ulike medier. Hvor mye er nok, hvor mye er for mye og hvor mye er for lite – er spørsmål vi møter daglig. Men kanskje spørsmålet vi må stille oss nå ikke er hvor mye som er en riktig dose for en hel befolkning, men kanskje heller;

hvor mye vitaminer og mineraler er optimalt for akkurat meg?

En av de forskerne som har tatt kunnskapen og forskningen til Pauling og Williams innenfor biokjemisk individualitet videre er William Walsh, som nok er mest kjent for å være den ledende i verden i forståelsen av hjernekjemien til massemordere verden over, og jobber tett med både FBI og Scotland Yard etc. Walsh har på linje med både Pauling og Williams i perioder blitt kraftig motarbeidet av ulike industriinteresenter både innenfor legemidler og andre. Men Walsh har sakte men sikkert fått mer anerkjennelse i det etablerte forskningsmiljøet – ettersom forståelsen av at vi alle er unike og kan ha fordeler ved unik behandling, er i ferd med å bli anerkjent som fremtidens medisin blant de ledende forsknings- og helseinstitusjonene i verden.
På grunn av genetiske forskjeller i hvordan kroppene våre behandler mat, sier Walsh at de fleste av oss mangler visse næringsstoffer og har for mange av andre. Selv med et ideelt kosthold har de fleste av oss visse næringsstoffer med svært lave nivåer, med mange ganger RDA som kreves for å oppnå en sunn balanse.
William Walsh skriver på sine hjemmesider:

Etter å ha studert biokjemien til 10.000 personer, har vi lært at den mest uheldige effekten vanligvis skyldes næringsstoffer som lagres i store mengder, heller enn for lave nivåer. De vanligste næringsstoffene man kan overbelastes med inkluderer kobber, jern, folsyre, kalsium, metionin, mangan, kolin og omega-6 fettsyrer.

Videre sier han;

Selvfølgelig kan disse samme næringsstoffene mangle hos andre personer.

Det er derfor forskerne nå er kritiske til produsenter og helseråd hvor man forsøker å utvikle den ideelle kombinasjonen av vitaminer, mineraler og aminosyrer til den generelle befolkningen.
Walsh sier;

Dette er litt som å prøve å bestemme den ideelle skostørrelsen for hele befolkningen.

Hva sier dagens ledende forskningsmiljøer?

En av vår tids ledende forskere innenfor biokjemi er Bruce Ames, Ph.D og emeritus professor i biokjemi og molekylærbiologi ved UC Berkeley. Han og hans store team med forskere har over tiår publisert forskning innenfor ernæring og biokjemi. Professor Ames mener at vi nå bør gå bort fra å anbefale nødvendige mengder vitaminer og mineraler til optimale mengder.
Han mener vi må bevege oss bort fra å se på hvor mye vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve – til å se hva vi trenger for å forlenge levetid og en sunn aldring.
Ames skriver;

“Forebygging av degenerative sykdommer ved aldring er en annen vitenskap enn å helbrede sykdom: det vil involvere kompetanse innen metabolisme, ernæring, biokjemi og genetisk regulatoriske elementer og polymorfier,”

Videre skriver han;

“Denne tilnærmingen er avgjørende for å redusere kostnader i helsevesenet. Det har blitt estimert at EU ville spare 4 milliarder euro fra osteoporose alene ved å bruke vitamin D og kalsiumtilskudd.”

Ames og hans team beskriver hvordan kroppen må rasjonalisere hvis vi ikke har tilstrekkelig mengde næringsstoffer. Da må kroppen prioritere mekanismer for overlevelse her og nå fremfor mekanismer for mer langsiktig helse.
Ames skiller på mengden vitaminer og mineraler vi trenger for å overleve og mengden vi trenger for å forlenge levetiden og en sunn aldring. Som eksempel forteller han om at man raskt ble klar over at man uten vitamin C ble syk i løpet av kort tid.
I motsetning kreves det meget lang observasjon for å finne optimal mengde for lang levetid og sunn alderdom. Dette siden skaden forårsaket ved mangel på disse vitaminene i virkeligheten er en lumsk og langsom prosess mens man eldes.

Ny kunnskap om gener gir helt nye muligheter for persontipassing.

Et annet forskningsmiljø som også er knyttet til det store Berkeley- miljøet sier det blir stadig vanligere for folk gjennomført gentester. En ny studie fra dette miljøet viser at ett enzym kan “skrus opp” med vitaminer, noe som tyder på at vi kan ta persontilpassede vitamintilskudd.
Etter hvert som kostnaden for gen-sekvensering faller kraftig, er snart er den eneste grunnen til ikke å se på ditt “personlige genom” frykten for hvilke dårlige nyheter som ligger i dine genene, mener Berkeley forskerne.
Forskerne har imidlertid funnet en god grunn til å dykke inn i din genetiske arv:
å finne de små genetiske feilene som kan behandles med naturlige midler så enkelt som vitamin eller mineraltilskudd.
Jasper Rine, UC Berkeley professor i molekylær og cellebiologi sier;

“Jeg ble besatt av å prøve å finne om det er en annen klasse med informasjon som vil få folk til å se på deres genomsekvens.”

Rine og kollegaer ved Berkeley fant er at det er mange genetiske forskjeller som gjør folks enzymer mindre effektive enn normalt, og enkle tilskudd med vitaminer kan ofte gjenopprette noen av disse mangelfulle enzymene til å igjen få full kraft.
Videre sier forskerne:

“Våre studier har overbevist oss om at det er mye variasjon i befolkningen i disse enzymene, og mye påvirker funksjonen, og mye av det påvirkes av vitaminer,”

Professor Marini ved UC Berkeley sa videre;

“Jeg ville ikke bli overrasket om alle vil trenge en optimal dose vitaminer basert på deres genetiske uttrykk, basert på den type variansen de har i vitaminavhengige enzymer.”

Hva mener norske helsemyndigheter om persontilpasset medisin?

Man kan kanskje få inntrykk av at denne typer tilnærming er fremmed for det norske helsevesenet. Men det er det langt fra. Det norske Helsedirektoratet, som er «eier» av det norske helsevesenet, er med i et internasjonalt prosjekt drevet av vitenskapskomiteen i EU.
European Science Foundation (ESF), som består av nasjonale forskere og vitenskapsfolk fra 30 land, publiserte allerede i 2012 et omfattende dokument og arbeid som omhandler anbefalinger for fremtidens helsetjeneste.
Utdrag fra rapporten:

Vår tilnærming til helsetjenester gjennomgår en radikal endring. Vi beveger oss nå bort fra epoken med “blockbuster” medisiner utviklet for å behandle majoriteten av pasientene og mot en tilnærming der pasientene blir behandlet i henhold til deres individualitet.
Genetiske-, biologiske- og livsstilsfaktorer og miljø-eksponering blir brukt til å skreddersy behandling av ubalanser. Den nye modellen for helsetjenester, kjent som persontilpasset medisin, har potensial til å drive, i kontrast til reaktiv medisin, proaktiv, preventiv, involverende og forebyggende medisin.
Måten vi forstår og behandler sykdom på er i rask endring. Listen over tilstander som det ikke er tilfredsstillende behandling for er økende, og selv når behandling er tilgjengelig, enten responderer ikke mange pasienter eller får uakseptable bivirkninger.
Vår økte kapasitet til å forstå en persons biologi har ført til en forståelse for at mange av disse problemene forklares med vår individualitet.
Derfor er det klart at vi må bevege oss bort fra en “one-size-fits-all” tilnærming og mot helsetjenester som er tilpasset behovene og unikheten for den enkelte.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.