fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvor viktig maten er for små barn for å etablere en sunn tarmhelse

Ny forskning viser hvor viktig maten er for å etablere god tarmhelse i livets første, de første to og et halvt årene.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Ny forskning viser at tarmflopraen vi har i voksen alder, i stor grad blir etablert de første to og et halvt årene av livet. Og at den i stor grad blir påvirket av kostholdet.
Studien styrket også den viktige rollen som amming spiller for å tilføre gode tarmbakterier i de tidlige stadiene av livet.
Teamet fra Newcastle University, identifiserte at babyene hadde rikelig med bakterien Bifidobacterium mens de fikk morsmelk og falt raskt etter at amming stoppet.
Forskningen, publisert i tidsskriftet Nature, er en av de største kliniske mikrobiomestudiene hos babyer til dags dato.

Viktige bakterier

Dr. Christopher Stewart, fra Newcastle Universitys institutt for cellemedisin, ledet studien.
Bifidobacterium anses som gunstig og er en av de viktigste bakteriene som brukes i probiotika (tilskudd av levende bakterier), på grunn av dets potensielle terapeutiske egenskaper.
Det er håpet at denne forskningen vil gi større forståelse for hva som kan gjøres for å gi de samme fordelene med amming når amming opphører.
Dr Stewart sa:

«Amming har man lenge forstått er bra for spedbarn, og epidemiologiske bevis viser at det å bli ammet tidlig i livet, er forbundet med lavere risiko for mange senere livssykdommer, som allergi og fedme.»

videre sier han;

«Ved å finne næringsstoffene i morsmelk som oppmuntrer til vekst av sunne bakterier (prebiotika som er mat for de gode bakteriene) i spedbarnstarmen, eller probiotika som inneholder Bifidobacterium, representerer viktige områder for fremtidig forskning for å gjenopprette de fordelaktige egenskapene ved å bli ammet når brystmelk ikke er tilgjengelig.»

Forskningen viste at når spedbarn ikke ble ammet lenger, var det en rask endring i det bakterielle samfunnet og et tap av det meste av Bifidobacterium – og erstattet av bakterier innenfor Firmicutes phyla.
Firmicutes er typiske for en voksen mikrobiom og mengden av disse bakteriene økte mye raskere enn ekspertene forventet, når amming opphørte.
Dr Stewart sa videre:

«Fordi en diett uten morsmelk gir forskjellige næringsstoffer til tarmen, vil denne raske endringen i bakterielle samfunn sannsynligvis være som svar på den nye maten som fremmer veksten av et annet bakteriesamfunn.»

Videre sa han;

«Bemerkelsesverdig, fra dette punktet utviklet mikrobiomet seg raskt mot å være stabil, hvor bakteriene i tarmen potensielt forblir stabile for resten av individets liv.»

Artikkelen fortsetter under

Probiotika og prebiotika

Mikrobiologisk utvikling

Forskerene analyserte 12.500 avføringprøver fra 903 barn, samlet hver måned fra barn i alderen 3-6 måneder. Mikrobiomsammensetning og mangfold endret seg over tid i tre forskjellige faser: utviklingsfasen (3-14 måneder), overgangsfase (15-30 måneder) og stabil fase (31 måneder og fremover).
Vaginal fødsel var assosiert med en midlertidig økning i Bacteroides bakterier. Søsken, eksponering for kjæledyr og geografisk plassering var også faktorer i forskjellene mellom mikrobiologiske profiler.
Dr Joseph Petrosino, direktør for Alkek Center for Metagenomics og Microbiome Research ved Baylor College of Medicine, Texas, USA, var leder for mikrobiomestudien.
Han sa:

«Vi vet at de første årene av livet er viktige for mikrobiologisk etablering. Du er født med svært få mikrober, og mikrobielle samfunn samles på og i kroppen din gjennom de første årene av livet ditt.»

Mikrobiomet og diabetes

I en  søsterstudie publisert i samme tidsskrift analyserte eksperter nesten 11 000 avføringprøver fra 783 spedbarn for å karakterisere det tidlige tarm-mikrobiomet hos barn som utviklet type 1 diabetes.
De rapporterer at mikrobiomene til spedbarn uten type 1 diabetes har flere gener knyttet til gjæring og kortkjedet fettsyre-syntese som i kombinasjon med tidligere studier er forbundet med en beskyttende effekt.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.