Immunsystemet koblet til for tidlig fødsel

Forskere ved University of Connecticut mener potensiell behandling kan stoppe mange tilfeller av for tidlig fødsel.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Cytokiner, små proteiner som varsler kroppen om smitte og forårsaker betennelse, har blitt funnet i fostervann hos mange kvinner som fødte for tidlig. Nå ser forskerne på om det å behandle immunforsvaret kan stoppe for tidlig fødsel.

University of Connecticut har publisert studien i Reproductive Sciences.

Christopher Nold, en fødselslege ved Hartford Hospital, og  immunologien Anthony Vella, var nysgjerrige på immunsystemets rolle ved for tidlig fødsel.

De fleste graviditeter varer ca 40 uker. En baby født før 37 uker kan være for liten til å regulere kroppstemperatur eller puste, få hjerneblødninger eller andre organproblemer, samt langsiktige følger som utviklingsforsinkelser og kognitive problemer.

Forskerne presiserer at hos andre pattedyr er for tidlig fødsel ganske sjelden, og skjer vanligvis bare hvis det er en infeksjon eller betennelse.

Forskerne visste at cytokiner, små proteiner som varsler kroppen om infeksjon og forårsaker betennelse, har blitt funnet i fostervann fra mange kvinner som fødte for tidlig.

Det gjorde dem interesserte i å forfølge dette.

Artikkelen fortsetter under

Mors tarmhelse en viktig bidragsyter til barns autisme-risiko, viser forskere.

Vella sier;

«Det er mange antiinflammatoriske mekanismer som hindrer at fosteret blir avvist. Så vi trodde kanskje at farlig betennelse kunne sette i gang en for tidlig fødsel,»

Så Nold og Vella tok celleprøver fra den kvinnelige reproduksjonskanalen og fostervannet som omgir foster i livmoren og eksponerte dem for bakterier i laboratoriet. Som de forventet, produserte cellene mange cytokiner – som roper «hei, det er en inntrenger her!»

Men cytokinene var ikke primært den betennelsesfremkallende mekanismen forskerne ventet.

Nold og Vella finner at granulocytt-makrofagen GM-CSF frigjøres som svar på oppfattet bakteriell infeksjon, og de mener dette er spennende fordi det allerede finnes et stoff som blokkerer GM-CSF.

GM-CSF er et slags cytokin som gjør at celler vokser opp raskt og blir bakterie-spisende makrofager. Mengden makrofager hos gravide har en tendens til å stige rett før kvinnene føder. Men det er uklart om det er direkte knyttet til fødselen, eller en bivirkning av en annen prosess.

Forskerne mener dette funnet potensielt kan bli en «game changer» ved for tidlig fødsel. Men først må forskerne finne ut om GM-CSF virkelig er det som forårsaker tidlig fødsel hos kvinner.

Nord sier;

«Vi håper å finne flere immunmekanismer hos mus. Og i den ikke-fjerntliggende fremtiden håper vi å begynne å se på menneskelige studier»

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.