Ny viktig forskning på behandling av tarm-parasitten Blastocystis

Hvordan kosthold og tarm-mikrobiota påvirker sykdomsutvikling ved infeksjon av parasitten Blastocystis.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Studien er publisert i European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. Dette er en meta-studie og en gjennomgang av tilgjengelig kunnskap i dag. Dette vil si at forskerne her viser til en rekke andre studier.

Blastocystis er en parasitt som kan invadere mage-tarmkanalen hos mennesker og mange dyr. Parasitten finnes over hele verden. Blastocystis er en eukaryot organisme. Eukarote organismer har til forskjell fra prokaryote organismer (som bakterier), en cellekjerne. Blastocystis blir nå diagnostisert oftere enn noen gang før og dessverre ser man nå også at noen stammer utvikler resistens mot det som er gjeldene anbefalte medikamenter, som Metronidazol.

Tidligere har det vært ulike meninger om hvorvidt man bør behandle denne parasitten. Den nye store studiens ledere samt mange andre parasitologer insisterer nå på at, når Blastocystis-organismer er til stede i avføringen, så bør behandling anbefales, når man har gastrointestinale symptomer.

Forskerne skriver at på grunn av økt resistens mot tidligere anbefalte legemidler, har bruk av natur-medisin eller dietter mange positive aspekter som kan løse dette problemet. Målet med denne nye studien er å sammenligne naturlige behandlinger og ulike dietter mot effekten av medisiner, og beskrive deres påirkning på sammensetningen av tarmmikrobiota. Denne sammensettingen av mikrober påvirker Blastocystis vekst og forekomst av symptomer.

Denne artikkelen er en metastudie og gjennomgang av dagens gjeldene kunnskap om humant tarm-mikrobiota og ulike dietter som kan påvirke i behandling av Blastocystis. Litteraturen har vist at hvitløk, ingefær, en del medisinske urter og mange krydder inneholder de mest effektive organiske forbindelsene for parasittutryddelse.

Det er interessant at tilgjengelige data tyder på at mange vanlige eukaryotiske mikrober ikke er patogene og potensielt sykdomsfremkallende, men er i noen tilfeller forbundet med gastrointestinale sykdommer. Forskerne skriver at  gode ​​eksempler på dette er parasittene Blastocystis eller Dientamoeba fragilis.

Man har visst om Blastocystis i over 100 år, men det er fortsatt i dag uklarhet i forhold til hvorvidt den kan være sykdomsfremkallende da den i noen tilfeller kan kolonisere tarmene hos personer med verken gastrointestinale (fordøyelse) plager eller symptomer.

Samtidig er Blastocystis også identifisert som, i mange tilfeller, den eneste årsaksfaktor til gastrointestinale eller dermatologiske symptomer, som magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet, anoreksi, intens kløe eller jernmangel, anemi.

Det virker tydelig at parasittene trenger gitte forutsetninger for å gi plager og sykdom.

Artikkelen fortsetter under.

Tarmmikrober påvirker alvorlighetsgraden av parasitt og ormeinfeksjoner

Underliggende faktorer

Mengden parasitter i tarmen og hvilken undergruppe Blastocystis vet man er faktorer som kan påvirke. Tarm-mikrobiotasammensetning og immunsystemet er også avgjørende for patogeniteten og forekomsten av parasitten.

Hos immunkompromitterte individer ser man høy utbredelse av patogene parasitter. Ernærings-tilstanden kan også være en av de viktigste risikofaktorene for saminfeksjon. Blastocystis har vist seg å være mer utbredt hos pasienter som lider av IBS.

En 2014-studie viser at Blastocystis kan brukes som en indikator for mikrobiota-forandringer som lavere mengde Bifidobacterium spp. og Faecalibacterium prausnitzii. Disse har blitt rapportert å ha beskyttende og antiinflammatoriske effekter, noe som kunne føre til tarm-dysbiose og IBS. Disse resultatene har blitt bekreftet i senere studier.

Det er fortsatt kompliserte mekanismer mellom parasitter og den øvrige mikrobiota man ikke fullt ut forstår.

Forskerne skriver nå:

«Selv om mange Blastocystis-infeksjoner forblir asymptomatiske, tyder nyere data på at det er en hyppig årsak til gastrointestinale symptomer hos barn og voksne.»

Forskernes behandlings-anbefalinger

Den nye studiens ledere samt mange andre parasitologer insisterer på at, når Blastocystis-organismer er til stede i avføringen, så bør behandling anbefales. Men man bør begrense behandling til pasienter med mage-tarm eller andre symptomer. Flere legemidler har blitt brukt mot Blastocystis-infeksjon, den vanligste internasjonalt er fortsatt Metronidazol, fulgt av nitazoxanid, trimethoprim-sulfametoksazol, ketokonazol og tinidazol.

Studier har vist at enkelte opplever god effekt, men bivirkninger og resistens er vist hos andre. I tillegg er det rapportert potensielle kreftfremkallende effekter av metronidazol. Derfor mener studiens forfattere at det er behov for å utvikle sikre og alternative antimikrobielle midler, for eksempel bruk av urter, spesifikke grønnsaker eller gjærsopp. Eksempelvis nevner forskerne hvitløk og ingefær som noen av de mulige naturpreparatene. De diskuterer også mange andre.

Krydderet Asafoetida, viser forskerne kan ødelegge Blastocystis-morfologi, noe som var spesielt tydelig ved høyere konsentrasjoner. Nylig har det vært mange rapporter som har vist hemmende effekter av urteekstrakter og krydder på Blastocystis. I 2009 viste en studie at etanol-ekstrakter fra blader av Chromolaena odorata og etylacetat-ekstrakter fra bark av Uncaria perrottetii hemmet Blastocystis vekst. I en 2013-studie viste man at metanolekstraktet fra Achillea millefolium ga lovende resultater og kunne brukes som et prototoksisk middel i fremtiden. I tillegg viste noen medisinske planter fra Ghana og Thailand høy aktivitet mot Blastocystis. På samme måte viser en annen studie at tilskudd med 600 mg emulgert olje fra Middelhavs-oregano (Origanum vulgare) daglig fører til fullstendig eleminiering av Blastocystis.

Det foreslås også i andre studier å bruke gjærsoppen Saccharomyces boulardii til å kurere Blastocystis-infeksjon. Denne gjærsoppen fungerer som en regulator av homeostase i tarmen gjennom å forhindre kolonisering av patogene mikrober på tarmslimhinnen og øke lokal immunrespons. I en placebokontrollert studie ble Saccharomyces boulardii funnet å være mer effektive mot Blastocystis sammenlignet med legemiddelet metronidazol.

Artikkelen fortsetter under.

Parasittene Blastocystis hominis og Dientamoeba fragili …

Forskernes konklusjoner

Den nye studiens ledere samt mange andre parasitologer insisterer nå på at, når Blastocystis-organismer er til stede i avføringen, så bør behandling anbefales – spesielt ved symptomer fra fordøyelsessystemet.

Forskerne konkluderer med at Blastocystis er en parasitt som ikke trenger å bli kurert med antibiotika som forårsaker bivirkninger, som metronidazol.

De sier at hovedsakelig avhenger valget av behandling av Blastocystis-subtype, geografisk region av forekomst, patogenitet, immunsystemet til verten, tarm-mikrobiota eller kroniske sykdommer, slik som diabetes.

De skriver at naturlige urter, grønnsaker eller krydder er et godt et alternativ til behandling. Det reduserer ikke bare medisinfresistens, men også deres bivirkninger og kostnaden for behandling, spesielt i utviklingsland.

Spesielle dietter er effektive hovedsakelig ved å hemme parasittisk enzymaktivitet, RNA, DNA og proteinsyntese, og også nitrogenoksyd (NO) -produksjon.

Videre skriver de at commensal (gunstig) sopp og bakterier forhindrer  kolonisering av patogene mikrober på tarmslimhinnen (epitelcelle-laget i tarmen) og forsterker lokal immunrespons. Visse arter av gunstige mikroorganismer kan ha en negativ innvirkning på parasitter ved å produsere molekyler som trigger immunsystemet, men de kan også forårsake proteaseaktivitet i Blastocystis, noe som fører til symptomer på infeksjon.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.