fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Sprøytemiddelet RoundUp mulig nøkkelfaktor for den mystiske bie-døden.

biedød roundup

Ifølge forskere ved University of Texas i Austin, kan glyfosat i RoundUp drepe bier ved å endre mikrobiomet i bienes tarm.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordens skyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
RoundUp er et svært omstridt sprøytemiddel som fortsatt er tillatt i Norge, men det kommer stadig ny forskning som mener at virkestoffet Glyfosat i Roundup kan være skadelig for mennesker, dyr og nå også bier.
Tidligere har forskere ved MIT vist at Glyfosat potensielt kan føre til helseskader, uansett dose, ved å føre til endringer i vårt mikrobiom – samlingen av mikrober som bor i tarmen – og føre til helseskader. MIT forskerne går faktisk så langt at de mener RoundUp er en av hovedgrunnene til økningen av antall barn med Autisme i USA.
Nå har forskere ved University of Texas i Austin vist at RoundUp potensielt kan være en nøkkelfaktor til den store biedøden vi ser i mange deler av verden.
Forskerne mener det bør settes langt strengere retningslinjer for glyfosatbruk, da gjeldende retningslinjer antar at biene ikke blir skadet av glyfosatbaserte sprøytemidler.
Glyfosats primære virkemåte er at den slår ned en aminosyresyntese, etterfulgt av inhibering av proteinsyntese som er nødvendig for plantevekst. Dette medfører også at planten er mer mottakelig for jordmikrober, inkludert patogener (potensielt sykdomsfremkallende).
Artikkelen fortsetter under.

Hvorfor bruk av ugressmiddelet Roundup kan være en stor risiko for helsa vår


Bruken av glyfosat har økt eksponentielt siden innføring av genetisk konstruerte (GE) glyfosatresistente avlinger. Korn som blir sprøytet med RoundUp må altså være RoundUp-ready. Det vil si at det er genetisk konstruert til å tåle glyfosat. Det er også i følge Dr Mercola over 70 andre vekster og grønnsaker som det brukes RoundUp på i USA.
Men mennesker er ikke den eneste arten som blir påvirket av denne utbredte bruken av glyfosat. Ifølge forskerne ved University of Texas i Austin, kan glyfosat også drepe bier ved å endre bakteriene i tarmen deres, noe som gjør dem mer utsatt for dødelige infeksjoner.
I årevis har forskere slitt med å identifisere årsakene til dramatisk synkende bie-populasjonen.
Ifølge Texas-forskerne er «bier avhengig av en helt spesialisert tarm-mikrobiota som fremmer vekst og gir forsvar mot patogener,»

«Eksponering for glyfosat forandrer bienes tarmbakterier og gjør dem utsatt for infeksjoner av opportunistiske patogener.»

Det sierErick Motta, en forsker ved University of Texas i Austin, til Science Daily. Videre sier forskerne;

«Vi har vist at de relative og absolutte mengdene av dominerende tarm-mikrobiota blir redusert i bier utsatt for glyfosat ved konsentrasjoner dokumentert i miljøet.»

Bayer som eier produsenten av RoundUp, avviser som ventet resultatene fra undersøkelsen. Bayer har forøvrig også patentert RoundUp ready korn.
Forskere har også tidligere vist at Roundup kan øke de antibiotikaresistente egenskapene til E. coli og salmonella. Forskerne spekulerer i at denne effekten er forårsaket ved å slå på et sett med gener i bakterier som aktiverer poriner, proteiner som skaper giftige forbindelser som i hovedsak «immuniserer» bakteriene for antibiotika, og dermed gjør det mer motstandsdyktig mot stoffet.
Artikkelen fortsetter under

Heather Hendrickson, professor i molekylærbiovitenskap ved Massey University, sier;

«Meldingen fra studien er klar, vi må revurdere vår bruk av herbicider i lys av effekten de har på den mikrobielle verden».

Dr. Stephanie Seneff ved prestisjeuniversitetet MIT på bakgrunn av den kraftig økte forekomsten av Autisme;

“Er det en giftig substans i vårt miljø samtidig med økt takt i antall med autisme som kan forklare dette? Svaret er ja, jeg er ganske sikker på at jeg har rett, og svaret er glyfosat.”

Den amerikanske legen Dr Mercola skriver:
«Unngå glyfosat ved å kjøpe økologiske matvarer. Mens vi venter på at RoundUp skal bli forbudt er det opp til deg å ta de forholdsreglene som er nødvendig for å beskytte deg selv og familien din – og vår allmektige jord og pollinatorer – fra dette skadelige toksinet. En av de beste måtene å unngå det og motvirke den fortsatte bruken er å kjøpe økologisk produserte grønnsaker og gressforet kjøtt når det er mulig.
Artikkelen fortsetter under.
Les mer om hvordan du kan komme i gang med oppfølging hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og personlig oppfølging av helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.