fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Eksponering for miljøgifter kan gi økt risiko for intellektuell svekkelse og autisme.

To nye uavhengige studier knytter luftforurensning til økt risiko for intellektuell svekkelse og autisme.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Den ene studien er en kanadisk studie som fant at eksponering for et vanlig luftforurensende stoff under graviditeten var knyttet til høyere sjanser for at barn ble diagnostisert med autisme innen 5 år.
Rapporten ble publisert i JAMA Pediatrics.
Det forurensende stoffet, nitrogenoksid, er forbundet med trafikkforurensning, bemerket forskerne.

«Det finnes ingen kur mot autisme-spektrumforstyrrelse, så forebygging spiller en viktig rolle»

det sa forsker Lief Pagalan fra fakultetet for helsefag ved Simon Fraser University i Vancouver.

«På sikt handler det om å få ned luftforurensningsnivået for alle.»

Omtrent en av 59 amerikanske barn har en form for autisme. Symptomene kan variere fra mild til alvorlig, og inkluderer vanskeligheter med sosialisering og kommunikasjon.
Forskerne begynner nå å bli enige om at miljøfaktorer spiller en viktig rolle i utviklingen, og vi ser nå flere studier på miljøgifter inklusive luftforurensning.
Denne kanadiske studien så på barn født i Vancouver fra 2004 til 2009. Forskerne vurderte eksponeringen for tre vanlige luftforurensende stoffer.
Artikkelen fortsetter under.

Pagalan advarte at denne studien ikke beviser at luftforurensning forårsaker autisme, bare at de er tilknyttet til hverandre.

«Vår forskning fokuserte ikke på kausale mekanismer, men i stedet identifisere miljørisikofaktorer som bidrar til å identifisere muligheter for forebygging,»

Disse funnene betyr ikke at andre typer luftforurensninger eller kombinasjoner av forurensning ikke er potensielle utløsere av autisme. Tvert i mot er dette et område for videre studier, bemerket studieforfatterne.
Men de nye studienes funn er helt i overensstemmelse med studier gjort i USA, Israel og Taiwan, sa forskerne. Videre sier de;

«Forskere har antydet at miljøpåvirkninger påvirker immun- eller endokrine systemer, eller forårsaker oksidativt stress og betennelse,» .

Og videre at;

«Dette kan igjen påvirke nevroutviklingen.»

De aller fleste miljøgiftstudiene er gjennomført på enkeltstoffer. Og det er derfor et stort spørsmål hva kombinasjonen av mange giftstoffer kan føre til av helsetilstander.

Intellektuell svekkelse

Forskere fra University of Sydney, i Australia har funnet forbindelse mellom luftforurensning og intellektuelle funksjonshemminger hos barn.
De fant at britiske barn med intellektuelle funksjonshemminger er mer sannsynlige enn sine jevnaldrende å bo i områder med høy luftforurensning.
Resultatene kommer fra en analyse av data hentet fra Storbritannias Millennium Cohort Study, et nasjonalt representativt utvalg av mer enn 18.000 britiske barn født i 2000 til 2002.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.