fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

EU-rapport: ikke-økologisk mat kan ha negativ påvirkning på barns kognitive utvikling.

EU-rapport påpeker mulige negative helsekonsekvenser for barns hjerneutvikling og antibiotikaresistens ved forbruk av ikke-økologisk mat.

Som nevnt i tidligere artikkel så har EU satt sammen et team med eksperter som har gått gjennom gjeldene forskning på mulige negative helseeffekter ved å få i seg plantevernmidler gjennom maten.

EU rapporten konkluderer:

I økologisk landbruk er bruken av plantevernmidler begrenset og epidemiologiske studier peker på negative virkninger av visse planteverntmidler på barns kognitive utvikling ved dagens eksponeringsnivå.

De skriver videre at slike risikoer kan minimeres med økologisk mat, spesielt under graviditet og i barndom, og ved å introdusere ikke-plantevernmiddelbeskyttelse i konvensjonelt landbruk.

Forskerne påpeker også at organiske avlinger har lavere kadmiuminnhold enn konvensjonelle avlinger på grunn av forskjeller i gjødselbruk og organisk materiale, et problem som er svært relevant for menneskers helse.

De skriver også at bruken av antibiotika ved konvensjonell dyreproduksjon er en viktig drivkraft for antibiotikaresistens. Forebygging av dyresykdom og mer restriktiv bruk av antibiotika, som praktisert i økologisk produksjon, kan minimere denne risikoen, med potensielt store fordeler for folkehelsen.

Rapporten beskriver også at sprøytevernmidler gjennomgår en omfattende risikovurdering før de kommer på markedet, men de sier det er store hull. Av stor bekymring, mener de:

«disse risikovurderingene ignorerer bevis fra epidemiologiske studier som viser negative effekter av lavnivå eksponering for plantevernmidler på barns kognitive utvikling, til tross for de høye kostnadene samfunnet har ved nedgang av IQ.»

Harvard-forsker: skumle resultater.

En av forskerne som bidrar i EU-prosjektet er Harvard Professor Philippe Grandjean, som i et intervju antyder de helsemessige fordelene ved å spise økologisk mat og økologisk landbruk:

Professor Grandjean uttaler:

Grenseverdiene mynighetene bruker er basert på dyreforsøk, og ser på effekten av ett plantevernmiddel om gangen.

Han sier videre at den menneskelige hjernen er så mye mer kompleks enn rottehjernen, og hjernens utvikling er mye mer sårbar fordi det er så mange prosesser som må skje på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge.

Han henviser til tre studier som viser at plantevernmidler skader barns hjerner. I disse studiene fant forskerne at kvinners eksponering for plantevernmidler under svangerskapet var forbundet med negativ påvirkning på deres barns IQ- og nevro-adferdsutvikling, samt med ADHD-diagnoser.

En av studiene så også på strukturell hjernevekst ved hjelp av MR og fant større strukturelle endringer i hjernen, jo høyere er deres mors eksponering for organofosfater, som brukes mye i pesticider, var.

Harvardprofessoren sier:

Jeg synes dette er ganske skummelt.

Professoren sier at selv om det fortsatt er mye forskning som gjenstår så mener han at gravide kvinner og barn bør være forsiktige med å spise ikke-økologisk mat.

Han sier også at den altfor utbredte bruken av antibiotika hos husdyr er en medvirkende faktor i utviklingen av antibiotikaresistens for bakterier – en stor helsemessig trussel fordi denne resistensen kan spres fra dyr til mennesker.

På økologiske gårder er forebyggende bruk av antibiotika begrenset, og dyr får mer plass til å vandre rundt i naturlige forhold, noe som reduserer risikoen for infeksjoner. Disse teknikkene har blitt funnet å forbedre dyrs helse, forebygge sykdom og minimere antibiotikaresistens, sier han.

Han nevner også andre fordeler med økologisk mat, som høyere innhold av noen næringsstoffer og mindre av tungmetallet kadmium.

Professor Grandjean og resten av forskerteamet har anbefalt Europaparlamentet å støtte og utvide økologisk matproduksjon.

Næringsstoffer, tungmetaller og sprøytemidler.

En gjennomgangsstudie over 343 studier viser at økologisk mat har høyere konsentrasjoner av antioksidanter, lavere konsentrasjoner av Kadmium og en lavere forekomst av sprøytevernmidler enn ikke-økologisk.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse – sammen med muligheten til å få oppfølging av leger og andre terapeuter – potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.