EU-rapport: ikke-økologisk mat kan ha negativ påvirkning på barns kognitive utvikling.

EU-rapport påpeker mulige negative helsekonsekvenser for barns hjerneutvikling og antibiotikaresistens ved forbruk av ikke-økologisk mat.

Som nevnt i tidligere artikkel så har EU satt sammen et team med eksperter som har gått gjennom gjeldene forskning på mulige negative helseeffekter ved å få i seg plantevernmidler gjennom maten.

EU rapporten konkluderer:

I økologisk landbruk er bruken av plantevernmidler begrenset og epidemiologiske studier peker på negative virkninger av visse planteverntmidler på barns kognitive utvikling ved dagens eksponeringsnivå.

De skriver videre at slike risikoer kan minimeres med økologisk mat, spesielt under graviditet og i barndom, og ved å introdusere ikke-plantevernmiddelbeskyttelse i konvensjonelt landbruk.

Forskerne påpeker også at organiske avlinger har lavere kadmiuminnhold enn konvensjonelle avlinger på grunn av forskjeller i gjødselbruk og organisk materiale, et problem som er svært relevant for menneskers helse.

De skriver også at bruken av antibiotika ved konvensjonell dyreproduksjon er en viktig drivkraft for antibiotikaresistens. Forebygging av dyresykdom og mer restriktiv bruk av antibiotika, som praktisert i økologisk produksjon, kan minimere denne risikoen, med potensielt store fordeler for folkehelsen.

Rapporten beskriver også at sprøytevernmidler gjennomgår en omfattende risikovurdering før de komer på markedet, men de sier det er store hull. Av stor bekymring, mener de:

«disse risikovurderingene ignorerer bevis fra epidemiologiske studier som viser negative effekter av lavnivå eksponering for insektmidler på barns kognitive utvikling, til tross for de høye kostnadene samfunnet har ved nedgang av IQ.»

Artikkelen fortsetter under.

Franske forskere: Økologisk mat kan redusere risikoen …

Harvard-forsker: skumle resultater.

En av forskerne som bidrar i EU-prosjektet er Harvard Professor Philippe Grandjean, som i et intervju antyder de helsemessige fordelene ved å spise økologisk mat og økologisk landbruk:

Professor Grandjean uttaler:

Grenseverdiene mynighetene bruker er basert på dyreforsøk, og ser på effekten av ett plantevernmiddel om gangen.

Han sier videre at den menneskelige hjernen er så mye mer kompleks enn rottehjernen, og hjernens utvikling er mye mer sårbar fordi det er så mange prosesser som må skje på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge.

Han henviser til tre studier som viser at plantevernmidler skader barns hjerner. I disse studiene fant forskerne at kvinners eksponering for plantevernmidler under svangerskapet var forbundet med negativ påvirkning på deres barns IQ- og nevro-adferdsutvikling, samt med ADHD-diagnoser.

En av studiene så også på strukturell hjernevekst ved hjelp av MR og fant større strukturelle endringer i hjernen, jo høyere er deres mors eksponering for organofosfater, som brukes mye i pesticider, var.

Harvardprofessoren sier:

Jeg synes dette er ganske skummelt.

Professoren sier at selv om det fortsatt er mye forskning som gjenstår så mener han at gravide kvinner og barn bør være forsiktige med å spise ikke-økologisk mat.

Han sier også at den altfor utbredte bruken av antibiotika hos husdyr er en medvirkende faktor i utviklingen av antibiotikaresistens for bakterier – en stor helsemessig trussel fordi denne resistensen kan spres fra dyr til mennesker.

Artikkelen fortsetter under.

På økologiske gårder er forebyggende bruk av antibiotika begrenset, og dyr får mer plass til å vandre rundt i naturlige forhold, noe som reduserer risikoen for infeksjoner. Disse teknikkene har blitt funnet å forbedre dyrs helse, forebygge sykdom og minimere antibiotikaresistens, sier han.

Han nevner også andre fordeler med økologisk mat, som høyere innhold av noen næringsstoffer og mindre av tungmetallet kadmium.

Professor Grandjean og resten av forskerteamet har anbefalt Europaparlamentet å støtte og utvide økologisk matproduksjon.

Næringsstoffer, tungmetaller og sprøytemidler.

En gjennomgangsstudie over 343 studier viser at økologisk mat har høyere konsentrasjoner av antioksidanter, lavere konsentrasjoner av Kadmium og en lavere forekomst av sprøytevernmidler enn ikke-økologisk.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.