fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Franske forskere: Økologisk mat kan redusere risikoen for å utvikle kreft.

Ny forskning fra Frankrike antyder at ved å velge økologisk mat så kan man redusere risikoen for kreft med 25 prosent.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Debatten om hvorvidt økologisk mat er helsefremmende har rast lenge. Det er svært komplisert å forske på helsekonsekvensene for mennesker så myndighetene er forsiktige med generelle advarsler mot ikke-økologisk mat. Men det kommer nå en økende mengde ikke-industri finansiert forskning som viser potensielle helse-gevinster ved å velge økologiske matvarer.  
Den nye franske studien er en av de hittil mest omfattende studiene på mennesker som knytter kjemikaliene som er i sprøytemidler til kreft.
Studien ble gjennomført ved Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale i Frankrike.
Studien er en populasjonsbasert kohortstudie hvor det for 68 946 franske voksne ble observert en betydelig reduksjon i risikoen for kreft blant de som spiser mye økologisk mat.
Forskerne skriver;

Økt forbruk av økologisk mat var forbundet med redusert risiko for kreft. Hvis funnene blir bekreftet, kan det å fremme økologisk matforbruk i befolkningen generelt være en lovende forebyggende strategi mot kreft.

Artikkelen fortsetter under.

Basert på deltakernes egenrapportering, utregnet forskerne en «økologisk matpoengsum» og brukte den til å anslå en persons risiko for kreft.
Studieforfatterene fulgte deltakerne i et gjennomsnitt på fem år og analyserte forekomsten av kreft under en oppfølgingsvurdering.
Ifølge forskerene er det en 25 prosent lavere risiko for kreftdiagnose ved å spise en høyere andel av økologiske matvarer. Et par eksempler på resultater:
Folk som hadde det høyeste inntaket av økologiske matvarer hadde blant annet en 73 prosent lavere risiko for å utvikle non-Hodgkins lymfom og 21 prosent lavere risiko for å utvikle enkelte former for brystkreft.

EU med økt fokus på økologisk mat.

En omfattende rapport utarbeidet for Europaparlamentet, forfattet blant andre av Harvard Professor Philippe Grandjean, antyder de helsemessige fordelene ved å spise økologisk mat og økologisk landbruk:
Den viktigste informasjonen i denne rapporten handler om plantevernmidler. I konvensjonell mat er det rester av rester av plantevernmidler som forblir i maten selv etter at den er vasket. Økologiske matvarer produseres praktisk talt uten plantevernmidler.
Professor Grandjean uttaler:

Grenseverdiene mynighetene bruker er basert på dyreforsøk, og ser på effekten av ett plantevernmiddel om gangen.

Han sier videre at den menneskelige hjernen er så mye mer kompleks enn rottehjernen, og hjernens utvikling er mye mer sårbar fordi det er så mange prosesser som må skje på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge.
Han henviser til tre studier som viser at plantevernmidler skader barns hjerner. I disse studiene fant forskerne at kvinners eksponering for plantevernmidler under svangerskapet var forbundet med negativ påvirkning på deres barns IQ- og nevro-adferdsutvikling, samt med ADHD-diagnoser.
Artikkelen fortsetter under.

Barn dobblet mengden kvikksølv i kroppen etter å ha spist fisk 3 ganger i uken i 16 uker.


En av studiene så også på strukturell hjernevekst ved hjelp av MR og fant større strukturelle endringer i hjernen, jo høyere er deres mors eksponering for organofosfater, som brukes mye i pesticider, var.
Harvardprofessoren sier:

Jeg synes dette er ganske skummelt.

Professoren sier at selv om det fortsatt er mye forskning som gjenstår så mener han at gravide kvinner og barn bør være forsiktige med å spise ikke-økologisk mat.
Han sier også at den altfor utbredte bruken av antibiotika hos husdyr er en medvirkende faktor i utviklingen av antibiotikaresistens for bakterier – en stor helsemessig trussel fordi denne resistensen kan spres fra dyr til mennesker.
På økologiske gårder er forebyggende bruk av antibiotika begrenset, og dyr får mer plass til å vandre rundt i naturlige forhold, noe som reduserer risikoen for infeksjoner. Disse teknikkene har blitt funnet å forbedre dyrs helse, forebygge sykdom og minimere antibiotikaresistens, sier han.
Han nevner også andre fordeler med økologisk mat, som høyere innhold av noen næringsstoffer og mindre av tungmetallet kadmium.
Professor Grandjean og resten av forskerteamet har anbefalt Europaparlamentet å støtte og utvide økologisk matproduksjon.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.