fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan miljøet og livsstilen er avgjørende for tarmmikrobene og immunforsvaret vårt.

Ny studie fra Stanford-forskere viser hvordan miljøet vårt i stor grad påvirker tarmbakteriene og potensielt helsa vår.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Tarmbakteriene hos fire Himalaya-populasjoner varierer ut fra deres kosthold, ifølge en ny studie av forskere ved Stanford University School of Medicine.
Alle de fire befolkningsgruppene – Tharu, Raute, Raji og Chepang – har oppholdt seg i Himalaya over lang tid, har lignende språk, kulturell praksis og forfedre. Det som er ulikt er kostholdet: Tharu har praktisert jordbruk de siste 250 til 300 år; Raute og Raji har praktisert landbruk de siste 30 til 40 årene; og Chepang er jegere-samlere.
Studien fant at sammensetningen av tarmmikroorganismer, eller tarm-mikrobiom, hos hver populasjon var ulik basert på om – og hvor lenge siden de hadde gått fra en jæger-samler livsstil.

«Denne studien indikerer at det menneskelige mikrobiomet kan ha endret seg gradvis ettersom menneskelig livsstil er blitt forandret, og disse forandringene kan  faktisk skje innenfor menneskets levetid,»

det sa Aashish Jha, PhD, ved Stanford, som nylig publiserte studien i PLOS Biology.

Store forskjeller i tarm-mikrobiomet hos urbefolkninger og industrialiserte befolkninger.

Tidligere forskning har identifisert store forskjeller mellom tarm-mikrobiomene hos urbefolkninger i Afrika og Sør-Amerika og de hos industrialiserte vestlige befolkninger i Europa og USA.
Imidlertid er denne studien den første som viser en endring i tarmmikrobiøsammensetninger mellom nært beslektede populasjoner som bor innenfor samme geografiske område.
Artikkelen fortsetter under.

Viktig studie: Hvordan kosthold med mye kostfiber påvirker helsa vår.

Hvorfor dette er potensielt svært viktig for helsa vår.

I tarmene våre lever et samfunn med trillioner av bakterier som utgjør vårt tarm-mikrobiom. Disse bakterielle samfunnene er avgjørende for å fordøye mat og regulere immunforsvaret. De begynner å kolonisere umiddelbart etter fødselen og utvikle seg med en forbløffende hastighet når vi begynner å samhandle med vårt miljø.
Etter hvert som vi vokser, vil først inntak av brystmelk og deretter «myk» mat og etter hvert frukt, grønnsaker og kjøtt tarmene bidra til å etablere et komplekst mikrobiom som vi nå vet spiller en avgjørende rolle for menneskers helse.
I det meste av menneskets historie har fordøyelsessystemet vårt blitt eksponert bare for den ville maten tilgjengelig i vårt miljø. I begynnelsen, for rundt 1,8 millioner år siden i Homo erectus-tiden, var menneskene ennomadisk, jæger-samler, hvor kostholdet besto av fisk og kjøtt, frø, nøtter, røtter, grønnsaker og bær. Det var ikke før rundt 10.000 år siden at vi gikk over til landbruk, og radikalt endret vårt kosthold, matlagingsteknikker og livsstil.

Hva har endringen av kostholdet gjort med oss?

For å undersøke om denne endringen i livsstil påvirket tarm-mikrobiom-sammensetingen, samlet forskerne avføringsprøver fra 56 individer på tvers av de fire Himalaya-befolkningene og fra 10 personer i en kontrollgruppe bestående av Nord-amerikanere av europeisk avstamming. Disse prøvene ble samlet i løpet av to måneder. Forskerne samlet også informasjon om demografi, kosthold, helse-status, medisiner, bruk av tobakk og alkohol og flere andre miljøfaktorer for å avklare i hvilken grad livsstilen varierer i de fire Himalaya-befolkningene korrelert med forskjeller i deres tarm-mikrobiomer.
En analyse av resultatene avslørte fire forskjellige typer tarm-mikrobiomer. Enda mer spennende, disse forskjellene var korrelert med befolkningens overgang fra jäger-samlere til bønder. Forskerne fant at samlinger av bakterier, inkludert Ruminobacter og Treponema, som det er rikelig med i Chepang populasjonen, reduseres ettersom populasjonen går vekk fra jæger-samlerens livsstil.
I fullt ut industrialiserte populasjoner, som de i Nord-Amerika, er disse bakteriene sjeldne eller fullstendig fraværende. Omvendt er stammer av andre bakterielle stammer som Actinobacteria og Verrucomicrobia sjeldne eller ikke-eksisterende hos jegere-samlere, men synes å vokse opp i industrialiserte samfunn.
Når Raute og Raji befolkningene har gått over til et mer industrielt landbruk i løpet av de siste 30 til 40 årene, antyder disse resultatene også at endringer i tarm-mikrobiomer kan forekomme innen tiår etter at en befolkning går bort fra en jæger-samler livsstil.

Vi spiser for bakteriene

En 2017 studie i Science ledet av Justin Sonnenburg, PhD, professor i mikrobiologi og immunologi ved Stanford, viste også signifikante tarm-mikrobiomendringer i et samfunn av jægeramlere som heter Hadza. Nærmere bestemt fant forskerne at Hadzas tarmbakterier var knyttet til deres årstidsmessige varierende kosthold.
Vi skrev tidligere en artikkel om den spennende Tanzania-forskningen, som du kan les om her.

Sammen med den nåværende studien, viser disse funnene virkelig kraften til kostholdet for å drive forandring av mikrobiota,

sier Sonnenburg.
Artikkelen fortsetter under.

Vår mikrobielle identitet

Når tarm-mikrobiomet så lett blir påvirket, undrer Sonnenburg hva dette betyr for vår definisjon av menneskelig biologi.

«Vi har alltid tenkt på mennesker som menneskelig DNA og samlingen av humane celler som vi går rundt med. Men nå vet vi at vi har denne mikrobielle identiteten, og at den mikrobielle delen av vår biologi er formbar. Den kan forandre seg over veldig korte tidsperioder.» 

sa han.
Forskerne arbeider fortsatt med å avdekke hvilke kostholdsfaktorer og andre faktorer som bidrar til denne transformasjonen. Foreløpig tyder mye også på korrelasjon mellom landsbyens drikkevannskilder og forskjeller i tarmbakterier.
Denne informasjonen kan være verdifull for fremtidige studier som tar sikte på å undersøke direkte miljøpåvirkning på tarmhelsen. Det neste trinnet er å utvikle en mer detaljert undersøkelse som vil identifisere bestemte diettkomponenter i hver av de fire himalaya-populasjonene, som er forbundet med endringer i tarm- mikrobiomet.
Stanford-forskerne mener det haster med å fortsette med videre studier.

«Når verden er så raskt urbaniserende, endrer også mikrobiomene seg raskt. Så, hvis vi ikke studerer de tradisjonelle samfunnene i dag, kan det være for sent.»

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.