fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie knytter autisme med sinkmangel i tidlig utvikling

Fremveksten av autisme hos barn knyttes ikke bare til gener – men også miljøfaktorer som belastning av miljøgifter, kosthold og tarmhelse – og nå sinkmangel.

Selv om det er uklart om sinkmangel bidrar til autisme, har forskere nå definert en mulig mekanistisk link. Deres forskning viser hvordan sink former forbindelsene eller synapsene mellom hjerneceller som dannes under tidlig utvikling, via et komplekst molekylært maskineri kodet av autisme risikogener.
Studien ble publisert i Frontiers in Molecular Neuroscience og utvider forståelsen av de underliggende utviklings-mekanismene.

Autisme er forbundet med spesifikke varianter av gener som er involvert i dannelsen, modningen og stabiliseringen av synapser under tidlig utvikling,

sier Dr. Sally Kim fra Stanford University School of Medicine. Videre sier hun:

«Våre funn kobler sinknivåer i nevroner-via interaksjoner med proteiner kodet av disse genene – til utvikling av autisme.»

Kim og hennes kollegaer fant at når et signal overføres via synapsen, kommer sink inn i mål-nevronet der det kan binde seg til de to proteinene: Shank2 og Shank3. Disse proteinene forårsaker endringer i sammensetning og funksjon av tilstøtende signalreseptorer på nevronet sin overflate ved synapsen.
Artikkelen fortsetter under

Behandling av autisme ved å behandle tarmen


Forskerne fant at tilførsel av ekstra sink akselererte en sentral mekanisme  i nevronet. Forskerne sier:

Vår studie viser mekanisk hvordan Shank2 og 3 jobber i samspill med sink i et viktig utviklingssteg. Med andre ord, zink former egenskapene for å utvikle synapser via Shank-proteiner.

professor John Huguenard, også ved Stanford University School of Medicine sier videre;

Dette antyder at en mangel på sink under tidlig utvikling kan bidra til autisme gjennom nedsatt synaptisk modning og dannelse av nerver.

Og videre;

Å forstå samspillet mellom sink og Shank-proteiner kan derfor føre til diagnostiske, behandlings- og forebyggingsstrategier for autisme.

Vil sinktilskudd bidra til å forhindre autisme?

Forskerne sier resultatene er svært lovende, men sier det fortsatt kreves mye forskning for å forstå mer om mekanismene.
Garner avslutter;

«Våre funn viser en ny mekanisme for å forstå hvordan sinkmangel eller forstyrret forbruk av sink i nevronene – potensielt kan bidra til autisme»

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.