fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie viser at miljøeksponering tidlig i livet endrer immunresponsen

En ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Øst-Finland viser at det er en sammenheng mellom immunrespons i ungdomsårene og miljø-eksponering tidlig i livet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Utbredelsen av allergiske sykdommer har økt betydelig de siste tiårene, og skaper betydelige samfunnsmessige utfordringer.
Det er nå sterke bevis for at eksponering for ulike miljøgifter tidlig i livet kan påvirke risikoen for allergiske sykdommer. En av disse faktorene er å bo på gård. Eksponering for gårdsmiljøet i barndommen, og til og med prenatalt, har vist seg å redusere risikoen for allergiske sykdommer. På den annen side er fødsel ved keisersnitt anerkjent som en risikofaktor. En annen skadelig miljøfaktor er luftforurensning, og særlig eksponering for partikler som har vist seg å øke astmautbredelsen og andre immunrelaterte tilstander hos barn.
Selv om anerkjennelsen av miljøfaktorer som en avgjørende brikke for å utvikle disse tilstandene er klar, er forståelsen av de underliggende mekanismene fortsatt ikke komplett. Dette forårsaker en forsinkelse i utviklingen av astma-forebyggende strategier.
Tidligere studier har vist at den immunologiske utviklingen og modning begynner allerede under graviditet og tidlig barndom. Eksponering ved dette kritiske punktet for immunutviklingen kan derfor modifisere immunresponser og celler, og dermed påvirke risikoen for allergier og andre immunforsvars-tilstander.
Studien undersøkte hvordan ulike eksponeringer under graviditet, fødsel eller barndom modulerer astma-relatert immunrespons hos barn. Studien fokuserte på tre forskjellige eksponeringer: en som er astma-beskyttende (gårdsliv) og to som predisponerer for astma (keisersnitt og luftforurensning).
Det er forsker Maria-Viola Martikainen fra Universitetet i Øst-Finland som har gjennomført og publisert studien.
Artikkelen fortsetter under.

De studerte miljømessige eksponeringene var assosiert med astma-relaterte immunresponser. De fant også at de som levde i et gårsmiljø hadde lavere risiko. Men på den annen side kan mangelen på naturlige fødselsprosesser og luftforurensning føre til langvarige endringer i immunrespons. De observerte stimulerende effektene av gårds-støv tyder på at disse eksponeringene kunne modifisere responsene mot respiratoriske patogener og allergener, og delvis forklare forskjeller i astmautbredelse mellom de studerte miljøene.
Studien viste sammenhenger mellom ulike former for tidlig eksponering og immunrespons, både ex vivo og in vitro. Noen endringer i immunrespons syntes å være observerbare helt opp til barna ble tenåringer, og selvsagt potensielt lenger.
Studien viste noen av de potensielle immunologiske mekanismene bak ulike eksponeringer og avansert kunnskap om immunmekanismer som enten beskytter mot eller predisponerer for astma.
Disse studiene antyder at innhenting av sammenlignbare data fra ulike eksponeringsmiljøer kan føre til oppdagelse av nye immunologiske mekanismer og gi nye verktøy for risikovurdering og for utvikling av forebyggende strategier.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.