fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Tarmbakterier som selveste ungdomskilden?

Ny forskning på tarm-bakterien Akkermansia muciniphila som kan bidra til å hindre lekk tarm og inflammasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Publisert i Science Translational Medicine, fant den nye studien at hos mus og aper hvor stoffskiftet hadde blitt dårlig med alderen – så fant de at ved å øke Akkermansia muciniphila i tarmen, så reduserte de dyrenes insulinresistens.
Insulinresistens svekker gradvis kroppens evne til effektivt å bruke mat som drivstoff. Det er velkjent som en mellomstasjon for å utvikle type 2 diabetes.
Men insulinresistens er også knyttet til en rekke helsetilstander, fra fedme og betennelser til andre helsetilstander som er vanlig ved aldring.
Akkermansia muciniphila lever i tykktarmen og antas å utgjøre mellom 1 prosent og 5 prosent av alle tarmbakterier hos voksne. Den ble først identifisert i 2004.
Forskere tror at den bidrar til å bevare slimhinnen som dekker tarmveggene. Og på den måten potensielt bidra til å hindre «lekk tarm».  De kan også spille en rolle i å gjøre polyfenoler vi spiser i plantebaserte matvarer mer tilgjengelige for cellene våre. Du kan lese mer om Polyfenoler og de ulike matvarene som er rikt på dette her.
Tidligere studier viser at A. muciniphila er involvert i fedme, glukosemetabolisme og immunforsvarets tilstand i tarmen.
Artikkelen fortsetter under.

Sammenhengen mellom "lekk tarm", inflammasjoner og autoimmunitet


For eksempel antyder en 2018 studie av kreftpasienter at den spiller en rolle ved deres immunrespons. Hvor de med en større mengde Akkermansia i tarmen hadde større sannsynlighet for å reagere positivt på behandlingen.
I den nye undersøkelsen undersøkte et team fra National Institute for Aging molekylærkjeden av hendelser som synes å skyldes A. muciniphila. Og de vurderte effekten av å tilføre denne tarm-mikroben hos eldre dyr.
For det første dokumenterte de at tarmene hos eldre dyr hadde markert mindre populasjoner av A. muciniphila enn tarmene til unge dyr, og ettersom det ble mindre av A. muciniphila, ble det også mindre butyrat, en av tarmens viktigste stoffer som beskytter tarmslimhinnen.
Mangelen på disse stoffene førte til at slimveggene til de eldre tarmene blir lekk. Den prosessen utløste en kjede av hendelser som berørte betennelse, forårsaket en immunrespons og videre økt insulinresistens.
Forskerne dokumenterte også hvordan A. muciniphila har en viktig rolle for å fremme sunt mangfold av andre mikrober som koloniserer tarmen. Hos dyr med svake populasjoner av A. muciniphila led en rekke andre vanlige tarmbakterier – samt deres fordelaktige biprodukter, som spesielt butyrat – også.
Når forskerne ga aldrene mus butyrat, var resultatet høyere nivåer med A. muciniphila og nivåer av insulinresistens som nærmet seg de som ble sett hos de yngre dyrene.
Artikkelen fortsetter under.

Resultatene tyder på at insulinresistens og andre patologier assosiert med aldring og til og med svakhet kan bedres ved å behandle «kaskaden av hendelser som følger av nedgang av Akkermansia muciniphila,»

skriver forskerne.
Den belgiske forskeren Patrice Cani, som forsker på utvikling av et probiotika av Akkermansia som kan gis mennesker, sa at:

de nye funnene er «helt i tråd» med studier som har vist bakteriens påvirkning på insulinfølsomhet.

Cani og hans kolleger har nettopp avsluttet en liten studie hos mennesker for å undersøke sikkerheten og mulighetene for å innta Akkermansia. Resultatene til dags dato har vært oppmuntrende, sa han.
Studier har vist at Fructooligosakkartider (FOS) kan bidra til å øke mengden av Akkermansia muciniphila
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.