Bakterier i gammel irsk jord stopper veksten av resistente bakterier

Nytt håp for å behandle antibiotikaresistente bakterier med bakterier som finnes i gammel irsk jord, viser ny forskning.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere har analysert jord fra Irland som man lenge har antatt å ha medisinske egenskaper. Og de oppdaget at det inneholder en tidligere ukjent stamme av bakterier som virker mot fire av de seks mest kjente bakteriene som er resistente mot antibiotika, inkludert MRSA. Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver problemet som «en av de største truslene mot global helse, matssikkerhet og utvikling i dag.»

Bakterien har fått navnet Streptomyces sp. myrophorea, oppkalt fordi den produserer en særegen duft. Selv om den overflatisk ligner sopp, er Streptomyces bakterier.

Den nye stammen av bakterier ble oppdaget av et team ved Swansea University Medical School, bestående av forskere fra Wales, Brasil, Irak og Nord-Irland, og studien ble publisert i Frontiers in Microbiology.

Jorden de analyserte stammer fra et område av Fermanagh, Nord-Irland, som er kjent som Boho Highlands. Det er et område med alkalisk gresslette, og jorda er kjent for å ha helbredende egenskaper.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Søket etter erstatning for antibiotika for å bekjempe multi-resistens har fått forskerne om å utforske nye kilder, blant annet folkemedisin: et fagområde som kalles etnofarmakologi.

En av forskerne, Dr Gerry Quinn, tidligere bosatt i Boho, County Fermanagh, hadde vært oppmerksom på de helbredende tradisjonene i området i mange år.

Tradisjonelt ble en liten mengde jord pakket inn i bomullsklut og pleide å helbrede mange plager, inkludert tannverk, hals og nakkesinfeksjoner.

Den nylig identifiserte stammen Streptomyces inhiberte veksten av fire av de seks mest resistente patogenene som ble identifisert av WHO som ansvarlig for  infeksjoner: resistent Enterococcus faecium (VRE), resistent Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella pneumonia og resistent Acinetobacter baumanii.

Det er ennå ikke klart hvilken komponent av den nye stammen som forhindrer veksten av patogenene, men teamet undersøker allerede dette.

Artikkelen fortsetter under.

Professor Paul Dyson fra Swansea University Medical School sa:

«Denne nye stammen av bakterier er effektiv mot 4 av de 6 patogener som er resistente mot antibiotika, inkludert MRSA. Vår oppdagelse er et viktig skritt fremover i kampen mot antibiotikaresistens»

og videre at;

«Våre resultater viser at folklore og tradisjonelle medisiner er verdt å undersøke i søket etter nye antibiotika. Forskere, historikere og arkeologer kan alle ha noe å bidra til denne oppgaven. Det ser ut til at en del av svaret på dette svært moderne problemet kan finnes i fortidens visdom. «

Dr. Gerry Quinn fra forskerteamet avsluttet med:

«Vi vil nå konsentrere oss om rensing og identifisering av disse funnene. Vi har også oppdaget ytterligere antibakterielle organismer fra samme jord som kan dekke et bredere spektrum av multiresistente patogener.»

Det forskes nå mye på å finne gode behandlinger mot resistente bakterier og vi har dekket mye av dette i våre artikler – les mer her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.