Britiske forskere kobler kronisk utmattelsessyndrom (ME) til overaktiv immunrespons

Ny forskning finner at overaktiv immunrespons kan utløse langvarig tretthet, som potensielt forklarer hvordan kronisk tretthetssyndrom (ME) begynner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien fra King’s College London er den mest dybdegående biologiske undersøkelsen hittil om immunsystemets rolle ved varige symptomer på tretthet.

Kronisk tretthet, også kjent som myalgisk encefalomyelitt (ME), er en sykdom som preges av ekstrem tretthet. Den underliggende biologien har forblitt et mysterium, selv om det har vært en økende mengde studier som har pekt på immunsystemet som en viktig faktor.

For kort tid siden publiserte også amerikanske forskere en annen studie som viste endringer i tarmen, «lekk tarm» og økt immunrespons hos ME-pasienter.

Mange pasienter rapporterer om at sykdommen starter med en utfordring i immunforsvaret, som for eksempel en virussykdom.

Når pasienter er diagnostisert, er det for sent å fange opp ME i de tidligste stadiene, og det er umulig å vurdere pasientens biologi før sykdommen utvikler seg. For å omgå dette problemet brukte forskere fra Institutt for psykiatri, psykologi og nevrovitenskap (IoPPN) en modell for ME basert på behandling av hepatitt C, kalt interferon-alfa.

Interferon-alfa aktiverer immunsystemet på samme måte som en kraftig infeksjon. Mange pasienter utvikler akutt tretthet under behandling med interferon-alfa og en liten gruppe av disse fortsetter å ha en ME-lignende sykdom, der tretthet varer i mer enn seks måneder etter at behandlingen avsluttes.

Forskerne målte tretthet og immun-markører hos 55 pasienter før, under og etter behandling med interferon-alfa, og sporet hvilke personer som utviklet vedvarende ME-lignende sykdom.

Artikkelen fortsetter under.

Teamet fant forskjeller i immunsystemet til 18 pasienter som utviklet varig tretthet sammenlignet med de som utviklet seg som normalt. Under behandling med interferon-alfa var det en mye større immunrespons blant de som utviklet ME-lignende sykdom, med en fordobling av nivåene av immunsystemets messenger-molekyler interleukin-10 og interleukin-6.

Det er viktig at selv før behandlingen startet, var nivåene av interleukin-10 høyere blant de som fortsatte å ha varig trøtthet, noe som tyder på at immunsystemet kan ha blitt «primet» for å overreagere.

Lederforsker Dr. Alice Russell fra IoPPN sier:

«For første gang har vi vist at personer som er utsatt for å utvikle en ME-lignende sykdom, har et overaktivt immunsystem, både før og under en utfordring for immunforsvaret. Funnene tyder på at personer som har en overaktiv immunrespons kan være mer utsatt for å utvikle ME. «

Ved siden av det overaktiv immunresponset hadde de som utviklet ME-lignende sykdommer, mer akutt tretthet under behandling med interferon-alfa enn folk som utviklet seg som normalt. Likevel – før behandling var det ingen forskjell mellom gruppene i tretthet eller psykiatriske symptomer som depresjon eller nylig stressende livshendelser.

Seniorforsker Professor Carmine Pariante fra IoPPN sier:

«En bedre forståelse av biologien som ligger til grunn for utviklingen av ME, er nødvendig for å hjelpe pasienter som lider av denne tilstanden. Selv om screening -tester er langt unna, er resultatene vårt første skritt i å identifisere de som er i fare og kan fange det opp i sine kritiske tidlige stadier. «

Forskerne sier det fortsatt er mye arbeid som gjenstå og fremtidig arbeid fokuserer  på å bedre forstå hvilke faktorer som kan føre til overaktiv immunrespons.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.