Gir prebiotika næring til sykdomsfremkallende bakterier?

På en del nettfora kan man lese at man skal være forsiktig med prebiotika da det kan gi næring til også patogene bakterier – når vi ser på forskningen forstår vi at dette er mer komplekst.

Det forskes nå svært mye på resistent stivelse sin mulige påvirkning på en lang rekke helsetilstander. Vi har publisert mange artikler om temaet som du kan lese her.

Forskningen har økt kraftig på dette området de siste ti årene og metastudier viser nå alle de mulige gunstige effektene på en lang rekke helsetilstander som autoimmune sykdommer, fedme, diabetes og en rekke andre kroniske tilstander, av å øke inntaket av resistent stivelse. Men kan det også gi næring til de potensielt sykdomsfremkallende bakteriene?

Balanse er nøkkelen

Først og fremst er et «sunt tarm-mikrobiom» generelt sett ansett å være en som består av et svært variert utvalg av bakteriearter og stammer, med langt flere vennlige bakterier enn patogene bakterier. I en sunn tarm vil det være noen patogener (dårlige bakterier), men nivåene av vennlige bakterier oppveier dem, dette bør ikke skade god helse. Balanse er nøkkelen.

Noen  studier viser at Inulin / FOS øker veksten av Klebsiella, en bakterie som er involvert i økt intestinal permeabilitet, lekk tarm. Imidlertid må vi være forsiktige med å ikke hoppe på konklusjoner.

Artikkelen fortsetter under.

Faktisk ser man ved et omfattende blikk på den tilgjengelige forskningen, og når man ser dette i en større sammenheng at selv om prebiotika kan gi næring til noen «patogener», blir dette sterkt oppveid av den langt større økningen av vennlige bakterier. For eksempel tok en undersøkelse som ble gjennomført ganske nylig fekalprøver fra friske mennesker og resultatene viser at inulin forårsaket at Lactobacilli og Bifidobacterium blomstret, og forårsaket også en liten økning i Enterobacteriaceae, familien som Klebsiella tilhører.

Vi må også se et større bilde på hva som foregår fysiologisk i kroppen.

Derfor analyserte forskerne forholdet mellom Lactobacilli og Bifidobacteria til Enterobacteria, for å gi oss en bedre ide om balansen mellom dem. Det resultatene deres viser, bekrefter at vi ikke trenger å være bekymret for en liten økning i Enterobacteria. Resultatet ble en langt sunnere balanse mellom de ulike bakteriene.

En rekke studier publisert viser dette. Du kan lese noen av studiene her 1, 2, og 4  

Hvorfor reduseres dårlige bakterier som følge av prebiotika?

Det kan være flere årsaker til dette. En er at når de vennlige bakteriene som Bifidobacteria får prebiotika, produseres syrer som senker pH i tarmen, noe som gjør den mindre gunstig for veksten av patogener. For det andre vet vi fra in vitro-studier at vennlige bakterier produserer antibakterielle stoffer for å «hindre» veksten av patogener i nærheten. For det tredje er den enkle teorien at vennlige bakterier «utkonkurrerer» patogener i tarmen;  De fester seg på tarmveggen og skyver dem ut og gir dem mindre plass for å fysisk å øke mengden. En økning av vennlige bakterier som følge av prebiotisk tilskudd vil sammen øke disse tre effektene ytterligere.

I begynnelsen når man spiser mer prebiotika kan man oppleve mer luft. Inntil de vennlige bakterienivåene er godt etablert kan noen patogener muligens gjære på prebiotikaen, noe som gir de midlertidige bivirkningene. Patogene bakterier produserer mer stinkende gasser (som svovelgasser) enn gassene produsert av vennlige bakterier (som karbondioksid).

Les alle våre artikler om de mulige helsegevinstene av prebiotika her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.