Hvordan kostfiber og tarmbakterier beskytter hjertet

Tarmbakterier produserer stoffet propionat fra naturlig kostfiber – som demper immuncellene som øker blodtrykket.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er nå voldsomt med forskning på alle de mulige helseeffektene av de gunstige tarmbakteriene og ikke minst maten de fermenterer, som kostfiber. Du kan lese mer om mange av de andre mulig gunstige effektene her.

Fettsyren propionat bidrar til å beskytte mot effekten av høyt blodtrykk, inkludert aterosklerose, antyder en studie på mus.

«Du er hva du spiser», som ordtaket sier. Men i stor grad avhenger vår helse av hva bakterier i fordøyelseskanalen vår «spiser». Det er fordi tarmfloraen hjelper menneskekroppen med å utnytte maten og produsere essensielle mikronæringsstoffer, inkludert vitaminer.

Gunstige tarmmikrober kan produsere metabolitter fra kostfiber, inkludert en fettsyre som kalles propionat. Dette stoffet beskytter mot de skadelige konsekvensene av høyt blodtrykk. Et forskersteam fra Berlin ved forskningsenteret (ECRC), en felles institusjon for Max Delbrück senter for molekylær medisin (MDC) og Charité – Universitätsmedizin Berlin, viser hvorfor dette er tilfelle. Deres studie har blitt publisert online i tidsskriftet Circulation.

Forskerne ga propionat til mus med forhøyet blodtrykk. Etterpå hadde dyrene mindre skade på hjertet, noe som gjorde dem mindre utsatt for hjertearytmi. Vaskulær skade, som aterosklerose, ble også redusert.

«Propionat virker mot en rekke funksjonshemninger i den kardiovaskulære funksjonen forårsaket av høyt blodtrykk,»

det sier MDC-forsker og forskningsgruppeleder, professor Dominik N. Müller. Og videre;

«Dette kan være et lovende behandlingsalternativ, spesielt for pasienter som har for lite av denne fettsyren.»

Artikkelen fortsetter under.

Omvei via immunforsvaret

«Vår studie gjorde det klart at stoffet tar en omvei via immunsystemet og dermed påvirker hjertet og blodkarene,»

det sier Dr. Nicola Wilck og Hendrik Bartolomaeus fra ECRC, som har jobbet sammen på prosjektet i nesten fem år . Spesielt ble T-hjelperceller, som driver inflammatoriske prosesser og bidrar til høyt blodtrykk, dempet.

Dette har en direkte effekt på hjertets funksjonelle evne, for eksempel. Forskningsgruppen utløste hjertearytmi i 70 prosent av de ubehandlede musene gjennom målrettede elektriske stimuli. Imidlertid var bare en femtedel av dyrene som ble behandlet med fettsyren utsatt for uregelmessig hjerterytme. Ytterligere undersøkelser med ultralyd, vevseksjoner og enkeltcelleanalyser viste at propionat også reduserte blodtrykksrelatert skade på dyrets kardiovaskulære system, noe som økte overlevelsesraten betydelig.

Men når forskere deaktiverte en bestemt T-celle-subtype i musenes kropper, kjent som regulatoriske T-celler forsvant de positive effektene av propionat. Immuncellene er derfor uunnværlige for stoffets fordelaktige effekt. En annen forskningsgruppe ledet av  Johannes Stegbauer, professor ved Düsseldorf Universitetssykehus, bekreftet teamets funn i en annen dyremodell.

Kortkjedet fettsyre som terapeutisk alternativ

Resultatene forklarer hvorfor en diett rik på kostfiber, som har blitt anbefalt i mange år, bidrar til å forebygge hjerte-og karsykdommer. Fiberrike matvarer inneholder f.eks inulinfibre, som bakterier fermenterer og produserer de gunstige molekylene som propionat, en kortkjedet fettsyre.

«Tidligere har det ikke vært klart hvilken fettsyre som ligger bak de positive effektene og hvordan det virker,»

sier Wilck.

Potensiell ny behandling

Studien åpner nye veier for behandling av hjerte-og karsykdommer.

Wilck sier;

«Det kan være fornuftig å administrere propionat eller en kjemisk forløper direkte som et stoff – spesielt for de som har for lite av stoffet.»

Forskningsgruppen håper nå å validere sine funn ved å undersøke stoffets effekter på mennesker. Det er allerede kjent at propionat er trygt å konsumere og kan også produseres billig: Stoffet har vært brukt i århundrer som konserveringsmiddel, for eksempel, og det er allerede godkjent som et tilsetningsstoff.

«Med disse gunstige forholdene vil forhåpentligvis propionat snart gjøre spranget fra laboratoriet til pasienter som trenger det,»

avslutter Wilck.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.