Ny forståelse for hvordan tarmbakterier interagerer

Tarmmikrobiomet – verdenen av mikrober som lever i tarmkanalen, har en kritisk rolle for helsa – nå har forskerne funnet noen nye brikker til puslespillet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Selv om de vitenskapelige miljøene stadig finner flere og flere brikker til dette svært kompliserte puslespillet er det imidlertid mye vi ikke vet om hvilke mikrober som er ansvarlig for effektene på vår helse og velvære.

For å ta oss et skritt nærmere løsningen av dette puslespillet, har UC Santa Barbara fysikerene Eric Jones og Jean Carlson utviklet en matematisk tilnærming for å analysere og modellere interaksjoner mellom tarmbakterier i fruktfluer. Denne metoden kan føre til en mer sofistikert forståelse av de komplekse samspillet mellom tarmmikrober hos mennesker.

Deres funn publiseres i Proceedings of the National Academy of Sciences. 

“Spesielt de siste 20 årene har forskerne funnet ut at mikrobiomet samhandler med resten av kroppen din, med immunforsvaret, med hjernen din,”

sa Jones, ved Carlsons laboratorium. Videre sier han;

“Mange sykdommer er forbundet med visse mikrobielle komposisjoner i tarmen.”

Den menneskelige tarmmikrobiomet er fortsatt for stort og variert for å analysere fullt ut. I stedet brukte forskerteamet, ledet av Carnegie Institution for Science biologen, Will Ludington, fruktflukten som en modellorganisme for å observere hvordan tilstedeværelsen av bestemte tarmbakterier kan føre til og påvirke fysiske og atferds-endringer i vertsorganismen.

Artikkelen fortsetter under.

Lekk tarm svært viktig for helsa vår. Vi ser på de mulige årsakene.

I deres studie undersøkte de samspillet mellom fem sentrale arter av bakterier, og beregner hvordan tilstedeværelsen eller fraværet av enkelte arter påvirker aspekter av fluens helsetilstand, inkludert levetid, fruktbarhet og utvikling.

“Den klassiske måten vi tenker på bakteriearter, er i svart-hvitt sammenheng som sykdomsagenter – enten så har du den eller ikke,”

sa Ludington. Og vider;

“Vårt arbeid viser at det ikke er tilfellet for mikrobiomet. Virkningene av en bestemt art avhenger av sammenhengen der også andre arter er tilstede.”

Ved å bygge på tidligere forskning som fant hvordan tilstedeværelsen sett opp mot fravær av bakterier, påvirket levetiden til en organisme (sterile verter levde lenger), – så viste forskernes arbeid på dette prosjektet at situasjonen er langt mer nyansert.

Ludington forklarte;

“Da vi undersøkte hva vi kaller fluens totale helsetilstand – som deres muligheter til å overleve og få avkom – fant vi at det var et skift mellom å ha en kort levetid med mange avkom, i motsetning til å ha en lang levetid med få avkom.”

og videre;

Dette avviket ble mediert av mikrobiom-interaksjoner.”

Carlson sier at det vanlige er å vurdere samspillet mellom to bakterier. Han er klar på at den tradisjonelle modellen ikke fungerer innenfor dette komplekse området. Han sier vi her må forstå et langt mer komplekst system hvor det er langt flere parametere som spiller inn.

Han sier;

“Denne undersøkelsen viser oss at en strengt parvis modell ikke fanger opp alle de observerte fluetilstandene.”

Artikkelen fortsetter under.

Hva forskningen viser, sier forskerne,  er at samspillet mellom bakteriepopulasjonene er like viktig for vertsens generelle helsetilstand som deres tilstedeværelse i seg selv – mikrobiomens påvirkning kan ikke bare tilskrives tilstedeværelse eller fravær av enkelte arter.

“På en måte, er mikrobiomets innflytelse på verten mer enn summen av delene.”

De nyutviklede modellene kan utvides for å bedre forstå samspillet mellom tusenvis av forskjellige bakteriearter i det humane mikrobiomet, noe som i sin tur kan kaste lys over de mange forbindelsene til mikrobiomtilknyttede sykdommer, inkludert psykiske ykdommer, nevrologiske dysfunksjoner, autoimmune sykdommer og antibiotika-resistente superbakterier.

“I mange tilfeller er infeksjoner forårsaket av bakterier som vi alle har i oss hele tiden, og holdes i sjekk av medfødte tarmbakterier,”

sa Carlson.

“Det er ikke så mye at infeksjonene er noen nye, fryktelige bakterier, men at populasjonene av andre bakterier har endret seg, noe som resulterer i ubegrenset vekst av sykdomsfremkallende bakterier.”

Og avslutter med;

“Det handler egentlig om å forstå populasjonsdynamikken til disse”

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET AV EN AV VÅRE HELSEVEILEDERE FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.