Studie viser god effekt av behandling med bakterier ved autismespekter tilstander

Viktig studie viser behandling med tarmbakterier potensielt kan reversere sosiale vansker ved autismespektrum-tilstander

En ukonvensjonell tilnærming har vellykket reversert vansker ved sosial atferd assosiert med autismespektrumforstyrrelser (ASD) ved musemodeller av tilstanden.
Forskere ved Baylor College of Medicine rapporterer i publikasjonen Cell at administrasjon av bakterien Lactobacillus reuteri kan føre til spesifikke forandringer i hjernen som reverserer sosiale vansker gjennom en mekanisme som involverer vagusnerven og oksytocin-dopamin-belønningssystemet.
Disse funnene gir håp for utvikling av ny behandling av nevrologiske lidelser ved å modulere spesifikke mikrober i tarmen.

«I 2016 oppdaget vi hos mus at avkommet til mødre som hadde et fettfattig kosthold, hadde sosiale vansker og endringer i tarmmikrobiomet karakterisert ved en reduksjon i mengden av bakterien L reuteri. Enda viktigere, gjenoppretting av L. reuteri-nivåer reverserte deres sosiale vansker».

det sier forsker Dr. Mauro Costa-Mattioli, professor og Cullen Foundation Endowed Chair of Neuroscience og direktør for Memory and Brain Research Center ved Baylor College of Medicine.
Årsakene til ASD kan være påvirket av både gener og miljø, forklarer Costa-Mattioli, og det er musemodeller som etterligner mange av disse ulike tilstandene. Derfor undersøkte forskerne om L. reuteri også kunne bedre sosial atferd i andre musemodeller som representerer ulike årsaker til ASD. Overraskende nok oppdaget de at L. reuteri faktisk kan utløse gjenoppretting av sosial atferd i alle modellene de testet, noe som tyder på at denne mikrobebaserte tilnærmingen kan forbedre sosial atferd i en bredere gruppe av ASD- tilstander.

«Vi oppdaget at L. reuteri fremmer sosial adferd via vagusnerven, som forbinder tarm og hjerne , «

det sa studieforfatter Dr. Martina Sgritta, en postdoktor ved laben.
Det er kjent at når vagusnerven er aktiv, frigjør den oksytocin, et hormon som fremmer sosial interaksjon. Oksytokin frigjøres i hjernens belønningsområder hvor det binder seg til molekyler som kalles oksytocinreceptorer, som utløser ‘sosial belønning.’
Artikkelen fortsetter under.

Forskerne testet om det å forstyrre vagusforbindelsen mellom tarm og hjerne eller forstyrre oksytocinbindingen til deres reseptorer, ville påvirke L. reuteris evne til å gjenopprette sosial atferd.
«Interessant fant vi at når vagus-nerveforbindelsen mellom hjernen og tarmen ble kuttet,  kunne ikke L. reuteri ikke gjenopprette sosial oppførsel hos autistiske-mus, »
sa Sgritta. Videre sa forskern;

«I tillegg, da vi genetisk manipulerte mus for å mangle oksytocinreseptorer i belønningsnevronene eller blokkerte reseptorene med bestemte legemidler, kunne L. reuteri ikke gjenopprette sosial adferd.»

Denne kunnskapen kan potensielt få store konsekvenser.

«Vi har begynt å forstå mekanismen for hvordan tarmmikrober modulerer hjernens funksjon og atferd. Dette kan være nøkkelen i utviklingen av nye, mer effektive terapier,»

sa Costa-Mattioli. Og videre;

«Faktisk tror vi at våre funn har styrket den ganske ubevisste ideen om at det kan være mulig å modulere spesifikk oppførsel gjennom tarmmikrobiomet ved å bruke utvalgte bakteriestammer.»

Samlet sett kan funnene beskrevet her radikalt endre måten vi tenker på autisme og dets behandling og kan ha en dyp innflytelse i livene til mennesker med denne og relaterte lidelser.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET AV EN AV VÅRE HELSEVEILEDERE FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.