Studie viser hvordan et pro-inflammatorisk kosthold kan gi depresjon

Et kosthold bestående av fastfood, kaker og behandlet kjøtt øker risikoen for depresjon, ifølge forskere ved Manchester Metropolitan University.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En meta-studie (Studie som ser på flere andre studier) fra Manchester Metropolitan’s Bioscience Research Center fant at å spise et kosthold som inneholder matvarer som er kjent for å fremme betennelse – som de med høyt kolesterol, mettet fett og karbohydrater – øker sannsynligheten med rundt 40% for å utvikle depresjon.

Forskerne analyserte data fra 11 eksisterende studier som fokuserte på sammenhengen mellom depresjon og proinflammatoriske dietter – som omfatter mer enn 100 000 deltakere i variert alder (16-72 år), kjønn og etnisitet og spenner over USA, Australia, Europa, USA og Midtøsten.

Alle studiene registrerte tilstedeværelsen av depresjon eller depressive symptomer hos deltakerne (gjennom selvobservasjon, medisinske diagnoser og / eller medikamentbruk), sammen med et detaljert spørreskjema om innholdet i dietten.

Hver deltaker ble tildelt en poengsum for hvor inflammatorisk hans eller hennes kosthold er. Deltakere ble sporet i opptil 13 år.

I alle studieene var deltakerne som hadde et mer pro-inflammatorisk kosthold i gjennomsnitt 1,4 ganger høyere sannsynlighet for å ha en depresjon eller depressive symptomer. Og resultatene var konsistente uansett alder eller kjønn – og var de samme over både korte og lange oppfølgingsperioder.

Artikkelen fortsetter under.

Dr. Steven Bradburn er fra Bioscience Research Center på Manchester Metropolitan School of Healthcare Science sa:

«Disse resultatene har enormt klinisk potensial for behandling av depresjon, og potensielt også andre sykdommer som Alzheimers, som også har en underliggende inflammatorisk komponent.»

Videre sier han;

«Bare å endre hva vi spiser kan være et billigere alternativ til farmakologiske inngrep, som ofte kommer med bivirkninger.»

og;

«Dette arbeidet bygger på nylige fremskritt i feltet, inkludert den første kliniske studien med kostholdsintervensjoner for behandling av depresjon, som har vist seg å gi gunstige forbedringer ved depressive symptomer.»

Dr. Steven Bradburn avslutter;

«Det skal imidlertid understrekes at funnene våre er en kobling, snarere enn årsakssammenheng. Det er nødvendig med ytterligere arbeid for å bekrefte effekten av kostholdsendring ved behandling av depresjon med hensyn til betennelse.»

Forskerne antyder også at et antiinflammatorisk kosthold som inneholder mye fiber, vitaminer (spesielt A, C, D) og umettede fett-har anti-inflammatorisk effekt, og kan implementeres som en behandling for depresjon.

Betennelse er kroppens naturlige forsvarssystem mot infeksjoner, skader og toksiner. For å beskytte seg mot skade frigjør kroppen proteiner, antistoffer og økt blodgjennomstrøm til de berørte områder og forårsaker rødhet og hevelse.

Men kronisk betennelse setter kroppen i en konstant tilstand og har tidligere vært knyttet til sykdommer som kreft, astma og hjertesykdom. Slike vedvarende betennelser, spesielt i hjernen, antas også å bidra til nevrondød.

Du kan lese vår artikkel om anti-inflammatorisk diett her 

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.