Studie viser at probiotika kan gi langvarig beskyttelse mot eksem hos barn.

Forskerne viste at å gi et probiotisk tilskudd til gravide mødre og deres spedbarn reduserer sjansene for at barn utvikler eksem i de første 11 årene av livet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien ble ledet av Professor Julian Crane, fra Institutt for medisin ved University of Otago, Wellington sammen med forskere ved University of Auckland.

Den probiotiske bakterien Lactobacillus rhamnosus (HN001) gitt til mødre i et sent stadium av graviditeten og under amming, og deretter til sine babyer fra fødsel til to års alder, reduserer barnas risiko for eksem til halvparten. Probiotikaen ga også litt beskyttelse mot astma, høysnue og allergier.

Forskerne har tidligere funnet at probiotikaen hadde en signifikant effekt på å forhindre eksem hos barn opp til seks år. Professor Julian Crane, fra institutt for medisin ved University of Otago, Wellington, sier studien er den første som viser positive resultater for minst det første tiåret av livet med spekteret av allergisk sykdom.

Resultatene kommer fra et forskningsprosjekt som startet i 2004 og involverte 474 gravide kvinner i Wellington og Auckland. Barna ble fulgt opp i to, fire, seks og nå 11 år.

Artikkelen fortsetter under.

«Ved to års alder hadde barn som fikk tilskudd av probiotisk Lactobacillus rhamnosus (HN001) en 50 prosent reduksjon i eksem sammenlignet med de som fikk placebo.»

Det sier Professor Crane. Og videre at;

«Da vi fulgte barna i to, fire, seks og elleve år, opplevde barna som fikk HN001, ikke bare 50 prosent mindre eksem, men også mindre tungpusthet, mindre astma, mindre høysnue og mindre allergi testet på vanlige allergener. «

Professor Crane sier at det ikke er kjent hvorfor probiotika reduserer forekomsten av eksem og andre allergier, men de kan påvirke immunsystemet og / eller modifisere de genene som påvirker hudens barrierefunksjon.

Crane sier til slutt;

«Det er antatt at tidlig eksem kan predisponere et barn for å utvikle andre allergiske sykdommer, og ved å forhindre eksem kan det være beskyttende effekter mot andre allergiske sykdommer – Å forstå mekanismen er et viktig neste skritt.»

Også mange andre forskere knytter mikrober og sopp i huden til eksem

Forskning på hudmikrobiomet viser hvordan ubalanse i mikrober og sopp kan gi hudsykdommer som atopisk eksem. Samt sammenhengen med andre immunologiske tilstander. Dette ifølge en studie ved Dermatologiavdelingen ved Senter for kreftforskning, nasjonalt Cancer Institute, National Institutes of Health i Bethesda, MD.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.