fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Toksiner som reiser fra magen til hjernen kan utløse parkinson

Kombinasjonen av et plantevernmiddel og lektiner kan utløse Parkinson-symptomer – etter at toksin beveger seg fra magen til hjernen.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Forskere ved Penn State College of Medicine fant at etter inntak av paraquat, et tidligere bredt brukt plantevernmiddel sammen med lektiner, proteiner funnet i vidt omfang bl.a. mange grønnsaker – utviklet dyrene parkinsonisme.
Ifølge Thyagarajan Subramanian, professor i nevrologi og adferdsevitenskap, viser funnene som nylig ble publisert, hvordan og hvorfor Parkinsons sykdom utvikler seg.

«Denne studien gir solid bevis på at lektiner, i nærvær av visse toksiner, kan være en potensiell synder for årsaken til Parkinsonism,»

det sa Subramanianen.

«I tillegg kan denne dyremodellen brukt i studien være et verktøy i fremtiden for å fortsette å utvikle nye medisiner og behandlinger for Parkinsons sykdom.»

Forskerne var i stand til å spore dannelsen og spredningen av et misfoldet protein kalt alpha-synuclein, som tidligere forskning har knyttet til Parkinsons.

«Vi kunne demonstrere at hvis du har oral paraquat eksponering, selv av svært lave nivåer, og du også spiser lektiner – kanskje i form av ukokte grønnsaker, melk eller egg – da kan det potensielt utløse dannelsen av dette proteinet alpha- synuclein i tarmen, «

sa subramanianen. Og videre at;

«Når det er dannet, kan den «reise» opp vagusnerven og til den delen av hjernen som utløser begynnelsen av Parkinsons sykdom.»

R. Alberto Travagli, professor i nevral og atferdsvitenskap og forfatter av studien, sa at mens toksiner som blant flere andre paraquat har blitt mistenkt for å bidra til Parkinson i årtier, har det vært manglende vitenskapelig bevis.
Artikkelen fortsetter under.

I tillegg har lektiner også vært forbundet med visse sjeldne former for Parkinsonisme. Men forskerne var ikke sikker på om det var lektene selv som forårsaket Parkinsonisme, eller om de hjalp forskjellige stoffer inn i kroppen som deretter utløste symptomene.
«Eksperimentering med lektene sammen med toksinet er fornuftig, fordi lektiner brukes i farmakologi for å få andre stoffer inn i kroppen,»
det sa Travagli.

«Så det er fornuftig at de to kan kombineres og brukes til å gjøre toksisiteten mer potent, selv om mengden toksin er svært lav.»

I tillegg fant forskerne at når vagusnerven ble koblet fra magen før eksponering for paraquat og lektiner, var dyrene beskyttet mot Parkinsonisme, og bekreftet alfa-synucleins rute fra tarmen til hjernen.
Travagli og Subramanian sa at fremtiden vil de undersøke om inngrep i form av diettmodifikasjoner eller andre stoffer som forstyrrer transport av alfa synuclein fra magen til hjernen via vagusnerven, kan brukes til å forhindre eller forsinke utviklingen av Parkinson.
Dette inkluderer et naturlig stoff som kalles squalamin som har vist å fjerne alfa synuclein fra tarmen og er nå i kliniske studier for visse symptomer forbundet med Parkinsons sykdom.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.