Yale-forskere ser på virkning av kostfiber på autoimmunitet

Yale-forskerne ser på hvordan inntak av resistent stivelse kan være gunstig for personer med autoimmune sykdommer som lupus.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskerene har i en musestudie vist hvordan diettinngrep kan bidra til å forhindre utviklingen av denne autoimmune sykdommen hos predisponible mus.

Studien ble publisert i Cell Host & Microbe.

For studien, ledet av Yale immunobiolog Martin Kriegel, brukte forskergruppen musemodeller av lupus. De identifiserte først en enkelt bakterie, Lactobacillus reuteri, i musenes tarm som utløste en immunrespons som førte til sykdommen. Spesielt stimulerte L. reuteri hos lupus-utsatte mus, immunceller kjent som dendritiske celler, så vel som immunsystem-mekanismer som forverret sykdomsutvikling.

For å undersøke den potensielle effekten av kosthold på denne prosessen, ga forskeren Daniel Zegarra-Ruiz musene tilskudd med «resistent stivelse» også kalt pre-biotika – som etterligner en diett hos mennesker som inneholder mye resistent stivelse eller kostfiber. Den resistente stivelsen absorberes ikke i tynntarmen, men fermenteres av gunstige bakterier i tykktarmen, som fører til en vekst av gode bakterier og forårsaker sekresjon av kortkjedede fettsyrer. Dette undertrykker både veksten og bevegelsen av L. reuteri bakterier som ellers ville føre til autoimmun sykdom.

Det forskes nå svært mye på resistent stivelse sin mulige påvirkning på en lang rekke helsetilstander. Vi har publisert mange artikler om temaet som du kan lese her.

Mens mer forskning er nødvendig for å skille hvordan funnene kan overføres til mennesker, viser studien en viktig forbindelse mellom diett, tarmbakterier og autoimmunitet.

Artikkelen fortsetter under.

«Vi viste molekylært hvordan dietter kan fungere på tarmmikrobiomet,»

sa Kriegel.

«Vi identifiserte at en mekanisme som driver autoimmun sykdom ble dempet av dietten.»

Studien fant også en ubalanse av tarmmikrober hos lupuspatienter som lignet på hva de observert i lupus-mus som ikke ble gitt resistent stivelse. For denne andelen av lupus-pasienter kan fiber-dietten potensielt være gunstig for å forebygge eller forbedre tilstanden, i tillegg til andre sykdommer som aktiverer samme immunforsvar, bemerket Kriegel.

«Dette kan ha implikasjoner langt utover lupus.»

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.