Hvordan tarm-mikrobiomet i stor grad påvirker skjelettet

Forskere ved Medical University of South Carolina (MUSC) som ser på immunsystemets påvirkning på skjelettet, har undersøkt virkningen av å forstyrre tarm-mikrobiomet med antibiotika.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Mikrober blir ofte sett som patogener som forårsaker sykdom, og antibiotika har blitt brukt til å bekjempe disse inntrengerne. I virkeligheten er bildet langt mer komplekst. Mesteparten av tiden lever vi i harmoni med våre tarm-mikrober, som er samlingen av mikroorganismer som koloniserer tarmen. Commensale eller «gode» bakterier regulerer vertsbiologiske funksjoner, inkludert skjelett-helsa.

Resultatene, publisert i American Journal of Pathology, viste at antibiotika-endret tarm-mikrobiota induserte en pro-inflammatorisk respons som førte til økt aktivitet av osteoklaster. Osteoklaster er celler som bryter ned benvev.

Chad M. Novince, DDS, Ph.D., assisterende professor sier

«Man har visst at antibiotika forstyrrer mikrobiotaen, men dette er den første kjente studien som vurderer hvordan det har nedstrøms effekter på immunceller som regulerer beinceller og den generelle skjelettfenotypen. Dette arbeidet bringer hele historien sammen.»

Utviklingsfasen etter puberteten er et kritisk vindu for utviklingen av benmasse. Flere studier har nå vist at tarmmikrobiotaen bidrar til skjelett-helsa. Forskerne kunne vise at antibiotikabehandling førte til store endringer i tarm-mikrobiota, noe som resulterer i spesifikke endringer i store grupper av bakterier.

Det neste store spørsmålet var hvordan antibiotika påvirker immunceller i benmargemiljøet.

«Vår studie er faktisk i stand til å dykke inn i spesifikke adaptive og medfødte immunmekanismer i benmargemiljøet for å vise at det er en effekt på beincellene»

det sier Jessica D. Hathaway-Schrader, Ph.D

Ved undersøkelse av immuncellepopulasjoner i beinmarg oppdaget de overraskende en signifikant økning i myeloid-avledede suppressorceller (MDSC) hos antibiotikabehandlede dyr. MDSC er kjent for å regulere immunresponsen under ulike sykdommer, men har ikke blitt grundig studert.

Artikkelen fortsetter under.

Forskerteamet har vist at antibiotikaforstyrrelser av tarm-mikrobiota dysregulerer kommunikasjon mellom immunceller og beinceller. Denne studien vil støtte utvikling av ikke-invasive terapeutiske inngrep i mikrobiomet som er ment å forebygge og behandle skjelett-forringelse.

Fremtidige studier vil bli rettet mot å gjøre forsøk på menneskelignende miljøer. Disse studiene kan føre til kliniske studier med mål om å definere virkningen av spesifikke antibiotika på tarmmikrobiomet.

Et italiensk forskerteam bekrefter i en gjennomgangs-studie tarm-mikrobiotaens viktige rolle for utvikling av leddgikt og revmatiske tilstander, les saken her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.