Forskere finner en cellulær prosess som stopper kreft før den starter

Salk-instituttets forskere fant at en cellulær resirkuleringsprosess kalt autofagi faktisk fremmer celledød, og dermed forhindrer kreftinitiering.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskerene som i utgangspunktet studerte forholdet mellom telomerer og kreft, gjorde denne overraskende oppdagelsen.

Arbeidet, som ble publisert i tidsskriftet Nature, avslører at autofagi kan være en helt ny tumor-undertrykkende mekanisme og foreslår at behandlinger for å blokkere prosessen i et forsøk på å dempe kreft, kan utilsiktet fremme det veldig tidlig.

Jan Karlseder, professor ved Salk’s Molecular and Cell Biology Laboratory sier;

«Disse resultatene var en fullstendig overraskelse, det er mange kontrollpunkter som forhindrer at celler deler seg ut av kontroll og blir til kreft, men vi forventet ikke at autofagi skulle være en av dem.»

Hver gang celler dupliserer deres DNA for å dele seg og vokse, blir deres telomerer litt kortere. Når telomerer blir så korte at de ikke lenger effektivt kan beskytte kromosomer, får cellene signal om å slutte å dele seg permanent. Men noen ganger, på grunn av kreftfremkallende virus eller andre faktorer, mottar ikke cellene meldingen og fortsetter å dele seg. Ved farlig korte eller manglende telomerer går cellene inn i en tilstand hvor de ubeskyttede kromosomene kan bli dysfunksjonelle – et kjennetegn for enkelte kreftformer.

Karlseders team ønsket bedre å forstå denne prosessen – både fordi den ofte resulterer i utbredt celledød som forhindrer cellene fra å utvikle seg til full kreft, og fordi mekanismen som ligger til grunn for denne fordelaktige celledøden, ikke hittil er forstått.

Artikkelen fortsetter under.

Joe Nassour, en postdoktor i Karlseder-laben sier;

«Mange forskere antok at celledød oppstår gjennom apoptose, som sammen med autofagi er en av to typer programmert celledød, men ingen har gjort eksperimenter for å finne ut om det virkelig var tilfelle.»

Forskerne utforsket hva som skjedde da de forhindret autofagi i de dysfunksjonelle cellene. Resultatene var slående: uten celledød via autofagi for å stoppe dem, repliserte cellene seg utrettelig. Videre, da teamet så på disse cellenes kromosomer, så de alvorlig DNA-skade av den typen som ble sett i kreftceller, og avslørte autofagi som en viktig tidlig kreftundertrykkende mekanisme.

Arbeidet viser at autofagi faktisk er en beskyttelse mot en slik ukontrollert celle-vekst.

Forskerne sier;

«Dette arbeidet er spennende fordi det representerer så mange helt nye funn. Vi visste ikke at det var mulig for celler å overleve denne dysfunksjonelle tilstanden. Vi visste ikke at autofagi er involvert i celledød, og vi visste absolutt ikke hvordan autofagi forhindrer akkumulering av genetisk skade. Dette åpner opp et helt nytt forskningsfelt vi er ivrige etter å forfølge videre. «

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.