Forskning på melk: god forskning eller bare markedsføring?

Hvordan melkeindustrien påvirker vitenskapen – og hvor viktig er det for helsa vår at vi alle sammen drikker mye melk?

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Vi får stadig høre at det er viktig å drikke mye melk for beinbygning og for å få i oss andre viktige næringsstoffer som Jod. Men er melk den beste måten for å få i oss disse næringsstoffene? Og kan melk også potensielt ha skadelige helse-effekter?

Redaktøren i The Canadian Medical Association Journal (CMAJ), som er den Canadiske legeforeningens publikasjon, problematiserer i en publisert artikkel sammenblandingen mellom meieri-industrien og vitenskapelige studier.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

De skriver om en pressemelding som gikk ut i Canada som annonserte statlig finansiering av melkeforskning i Canada, hvor en del var øremerket for å studere virkningen av melkefett på kardiovaskulær helse hos mennesker. Lawrence MacAulay, landbruksminister, sa der at investeringen ville «bidra til å opprettholde forbrukernes tillit til næringsverdien av meieriprodukter.» I det andre sitatet sa Wally Smith, president for Dairy Farmers of Canada, at forskningen ville «forbedre vår forståelse av næringsverdien og helsemessige fordeler av melkeprodukter.»

CMAJ sier disse sitatene tyder på at målet ikke var å gjennomføre «ekte» vitenskapelig forskning, men heller å finne data for å støtte den «tvilsomme» forhåndsdefinerte konklusjonen om at meieriprodukter er bra for kardiovaskulær helse.

I Canada har regjeringen samarbeidet med meieriindustrien for å danne Dairy Research Cluster. Det overordnede målet for programmet, som finansierer 23 forskningsprosjekter som er gjennomført av mer enn 100 forskere, er å «fremme effektiviteten og bærekraften til canadiske melkebedrifter, utvide markeder og levere høyverdige, sikre og næringsrike meieriprodukter til kanadiere.»

Selv om det er vanskelig å vurdere kvaliteten på forskningen fra de korte beskrivelsene av prosjektene på nettet, ser det ut til at resultatene har blitt forhåndsbestemt, bemerket Dr. Karl Michaëlsson, professor i kirurgisk institutt ved Uppsala universitet i Sverige.

«Sannsynligvis vil de som velger prosjekter som skal finansieres, muligens prøve å velge prosjekter som uttrykker ønske om å presentere meieriprodukter på en positiv måte,»

skrev Michaëlsson i en epost til CMAJ.

«Et godt» vitenskapelig resultat er verdt mye for bransjen. «

Michaëlsson er forfatter av en observasjonsstudie fra 2014 i BMJ som fant høyt melkinntak å være forbundet med høyere dødelighet hos både menn og kvinner, og også med en høyere forekomst av beinbrudd hos kvinner. Studien ble støttet av det Svenske Forskningsrådet, ikke meieri-industrien. Ifølge Michaëlsson har en industrisponset forsker som «ikke gir hensiktsmessige resultater», ikke gode muligheter for at finansieringen blir langvarig. Han sier;

«Derfor har både sponsor og forsker en økonomisk interesse for å produsere de riktige resultatene.»

Det er velkjent at studier med industrifinansiering mer sannsynlig har gode resultater for sponsorer enn de som ikke har bidrag fra privat sektor. Dette vises for eksempel i denne omfattende gjennomgangen i Cochrane Library. Dette har blitt vist i mange gjennomganger av vitenskapelig litteratur. Sammenhengen ser spesielt ut til å gjelde forskning med bånd til næringsmiddelforetak.

Marion Nestle, forfatteren av Food Politics og Paulette Goddard Professor ved Institutt for ernæring, matstudier og folkehelse ved New York University, har gjennomgått studier med tilknytning til næringsmiddelindustrien i mer enn et år. Av de 168 studiene de kom over mellom mars 2015 og mars 2016, hadde bare 12 resultater ugunstige for en sponsors interesse. Med andre ord var suksessraten 93%.

Artikkelen fortsetter under.

I en e-post til CMAJ sa Nestle at meieri-industrien finansierer studier delvis fordi deres produkter er «under angrep» fra kritikere som mener at meieriprodukter er ugunstige for helsa vår. Hun nevner T. Colin Campbell, professor emeritus i biokjemi ved Cornell University, som et eksempel. I publiserte artikler sier Campbell det er mange skremmende fakta om melk, og hevder blant annet at melkeprotein kan forårsake kreft.

«Det amerikanske meierådet publiserer bare studier som viser fordelene med meieriprodukter for helsa, men ikke de som ikke gjør det,»

skrev Nestle. Og videre;

«Hvis formålet med studiene er å markedsføre meieriprodukter, handler studiene om markedsføring, ikke helse.»

Representanter fra Dairy Farmers motstrider disse uttalelsene.

Johns Hopkins University: Melk kan føre til ubalanse og inflammasjon i tarmen.

Johns Hopkins er et av de ledende medisinske forskningsmiljøene i verden, og sammen med Mayo-klinikken, Cleveland Clinic, Swedish hospital så har de også utviklet sin eget funksjonellmedisinske divisjon.

Gerard E. Mullin er professor ved Johns Hopkins University School of Medicine, og viste på en immunologi-konferanse i USA nylig til en rekke nye studier de har utført innenfor inflammatorisk tarm. Blant annet studier de har utført som viser hvordan melk kan føre til en tarmdysbiose og inflammatorisk tarm:

Hva sier Tine meierier her hjemme i Norge?

Tine meierier sier på sine hjemmesider: «Melks rolle som hovedleverandør av kalsium og andre byggesteiner til skjelettet er en av flere godt etablerte sammenhenger som ligger til grunn for anbefalingen fra Helsemyndighetene om å inkludere magre meieriprodukter i hverdagskostholdet.»

Harvard University sier at melk ikke er den eneste eller beste kilden til Kalsium. De skriver at det ikke er klart at meieriprodukter virkelig er den beste kilden til kalsium for de fleste. Videre skriver de at mens kalsium og melkeprodukter kan redusere risikoen for osteoporose og kolonkreft, kan høyt inntak øke risikoen for prostatakreft og muligens kreft i eggstokkene. Og videre at dessuten kan meieriprodukter være høy på mettet fett. Artikkelen nevner både bønner og kosttilskudd som inneholder både kalsium og vitamin D (et bedre valg enn å ta kalsium alene) som alternativer.

Helsepersonell for plantebasert kosthold er en norsk forening for leger, ernæringsfysiologer og andre utdannet innen helse og ernæring som vil spre fagkunnskap om helsefordeler ved et plantebasert kosthold. De skriver på sine sider;

Kumelk er ikke nødvendig i kosten. Mesteparten av verdens befolkning drikker ikke kumelk. Alle næringsstoffer som finnes i melk, også jod og kalsium, kan lett fås med andre matvarer. Et inntak av mer enn en til to glass melk kan ha negative helseeffekter, ifølge bl.a. Harvard.
Melk og meieriprodukter, samt enkelte stoffer som finnes i kumelk, har vært satt inn i sammenheng med ulike sykdommer. Melk og meieriprodukter kan øke risiko for kreft i prostata. Melk reduserer opptak av jern i tarmen.

Videre skriver de at Norske myndigheter har anbefalt kumelk i flere tiår, hovedsakelig på grunn av næringsstoffene kalsium og jod. Denne anbefalingen førte ikke til lavere forekomst av benbrudd eller god jodstatus i befolkningen. Både kalsium og jod kan man få med andre matvarer, og Helsepersonell for plantebasert kosthold mener at det å utsette menn for kreftrisikoen bare for å dekke behovet for disse næringsstoffene er en dårlig helsepolitikk. Jod blir i de fleste EU-land tilsatt salt og ikke foret til kuene, som her i Norge. Tang er et eksempel på andre matvarer med naturlig mye Jod.

Andre næringer med problematiske bindinger til forskning

Forskere ved University of California viser hvordan industrien har manipulert vitenskapen for å redusere skadevirkningene.

Professor Kearns sier;

“Litteraturvurderingen bidro til å forme ikke bare den offentlige holdningen om hva som forårsaker hjerteproblemer, men også det vitenskapelige samfunnets syn på hvordan man vurderer kostholdsfaktorer for hjertesykdom,” 

Dette førte til at folk spiste mat med lite fett, men full av sukker. Forskerne sier videre;

Dette er et eksempel på hvordan industrien har dypt trengt inn i vitenskapen for å fordreie fakta om hva som er bra for vår helse.

Norske fiskeforskere under sterkt press

Vi har nylig kunne lese og høre i norske medier at ledende forskere i folkehelseinstituttet sterkt advarer mot offentlige norske kostholdsråd om inntak av norsk fisk.

For en tid tilbake kunne vi lese i Morgenbladet at en norsk seniorforsker uttalte

«barna betaler prisen for norske kostholdsråd».

Tidligere har de også beskrevet hvordan en rekke norske fiskeforskere har fått karrieren ødelagt ved at de har publisert forskning som viser helseskadelige nivåer av miljøgifter. De kritiske forskerne får heller ikke plass i ekspertråd og andre rådende organer.

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes mener Mattilsynets arbeid har gått under radaren i Stortinget, og at det burde ha kommet frem til de folkevalgte. Han sier også at Mattilsynet prioriterer profitt til oppdrettsnæringen fremfor helse til forbrukerne, er motsatt av slik det skal være.

– Det er trist å se hvordan norske myndigheter systematisk har prioritert profitt og næringsinteresser foran hensynet til helse, miljø og trygg mat,

sier Arild Hermstad, som er talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet utfordrer sin arbeidsgivers kostholdsråd og sier miljøgifter fra fisk kan gi helseskader.

Eggesbø legger seg med dette ut med norske myndigheter og norsk fiskeindustri, men sier allikevel;

Jeg vil heller være «kostrådsfornekter» enn kunnskapsfornekter.

Du kan lese vår omfattende artikkel om den problematiske sammenblandingen i fiskeriindustrien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.