fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan bakterier og immunceller beskytter tarmbarrieren og hindrer "lekk tarm"

En internasjonal studie har oppdaget en ny mekanisme som regulerer og styrker barrieren gjennom samspill mellom en gruppe Lactobacillus-bakterier og immunsystemceller.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Et dårlig kosthold, overbruk av noen medisiner, antibiotikabruk, stress m.m. påvirker tarmbarrieren, kan gi lekk tarm, og forårsake betennelse.
En internasjonal studie ledet av Complutense University of Madrid (UCM) og Nasjonalt senter for kardiovaskulær forskning (CNIC) har funnet ut at Lactobacillus-bakterier tilstede i tarmen samhandler med immunsystemceller for å styrke tarmbarrieren.
Utført på mus og publisert i Immunity, åpner studien en ny arena for behandling av sykdommer som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom m fl., hvor tarmbarrieren blir så svekket («lekk tarm») at bakterier kan migrere til andre organer, og forårsaker betennelsesprosesser.
Inntil nå har det bare eksistert noen få beskrivelser av spesifikke mikrober i musemikrobiota som stimulerer immunsystemet og regulerer lymfocyttpopulasjonen (en type hvite blodceller), noe som bidrar til å sikre at bakterier forblir der hvor de kan gjøre en gunstig jobb.

«Vår forskning viser at det finnes molekylære mønstre tilstede i eller utskilles av gunstige intestinale bakterier som blir gjenkjent av en reseptor i immun-cellene,»

sa El Salvador Iborra, en forsker ved Institutt for immunologi på UCM.
Denne interaksjonen mellom reseptoren og gunstige Lactobacillus-bakterier forekommer i områder av tynntarm som fremmer en gunstig respons hos verten.
Artikkelen fortsetter under.

En reduksjon i lymfocytter fører til en svekket barriere

Forskerne fant at mangel på disse reseptorene førte til dårligere generering av tarmlymfocyttene som er avgjørende for å regulere tarmens immunbarrierefunksjon. Du kan også lese vår samleartikkel som gjennomgår gjeldene forskning om lekk tarm og autoimmun sykdom og systemiske inflammasjoner her.

«Vi har funnet ut at som følge av denne reduksjonen i lymfocyttpopulasjonen, forringet tarmbarrierefunksjonen, noe som fører til en økning i antall bakterier som er i stand til å migrere fra tarmen og nå leveren, genererer leverbetennelse og metabolske forandringer «.

Forklarte Iborra
Han sier videre at resultatene av denne studien åpner ny behandling av sykdom, som;

«administrering av gunstige probiotiske mikroorganismer som er i stand til å interagere med denne reseptoren, eller prebiotika som er i stand til å fremme veksten av disse tarmbakteriene.»

Foruten UCM var flere andre internasjonale institusjoner involvert i studien, blant annet Universitetet i Oxford, Universitetet i Manchester, Universitetet i Paris-Saclay, Universitetet i Sorbonne og Universitetet i Zürich.
En omfattende mengde studier har de siste årene vist hva slags avgjørende rolle mekanismen bak «lakk tarm» har for immunforsvaret og helsa vår, og du kan lese mange av våre forskningsbaserte artikler om dette her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.